Störningar i tågtrafiken efter kraftiga snöfallet

Så funkar ersättning vid försening i kollektivtrafiken.
Snön har fallit i Göteborg under flera dagar i veckan.
Foto: HENRIK JANSSON
Tågen har problem med växlarna efter snön och kylan.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / MEDIABILD/IBL
Flera förseningar under fredagsmorgonen i tågtrafiken.
Foto: Läsarbild

Det är under fredagsmorgon återigen trafikstörningar till följd av vädret i Västsverige. 

Flera tågavgångar till och från Göteborgs central har ställs in.

Ingen prognos finns i nuläget. 

Vid halv 09-tiden uppstod ett elfel på Göteborgs central som gjorde att resenärerna inte får gå ut på perrongerna.

De senaste dagarna med kraftiga snöfall och kyla har ställt till det i kollektivtradfiken och biltrafiken på flera ställen i Västsverige. 

Under den sena torsdagskvällen började snön återigen falla vilket innebär nya störningar i framför allt tågtrafiken under fredagsmorgonen. 

Flera avgångar till och från Göteborg är inställda. Det beror på två växelfel berättar Västtrafiks störningsjour. 

Under fredagsförmiddagen uppstod också ett elfel på centralen som gjorde att resenärerna inte fick gå ut på perrongerna.

– Vi har haft problem med kontaktledningar på några av spåren som gör att de slutat att släppa ut folk på de plattformarna eftersom det är högspänning på de ledningarna. Vi håller på att reparera det. Det påverkar spår 11,12,15,16, sa Trafikverkets presstjänst. 

Området fick spärras av under en stund. 

– Det är en reparatör på plats just nu. Det var ett elfel som slog ner i marken med 16 000 volt. 

Vid 10-tiden var problemet löst.

Lastbil sitter fast 

Tågproblemen har dock fortsatt men i mindre omfattning. 

– Det finns ingen prognos. Det är snö och is som gör att de inte fungerar. Vi ersätter med bussar i den mån vi kan men vi har inte ett obegränsat antal bussar. Annars hänvisar till att kolla på nästa avgång och annars ansöka om förseningserättning. 

Det är också fortsatt halt på vägarna. 

Vid Per Dubbsgatan har en lastbil fastnat i backen och blockerar vägen för såväl personbilar som bussar. 

Under kvällen ska det enligt SMHI återigen börja snöa på flera håll i Västsverige, däribland Göteborg. Dock är det inga varningar utfärdade.

Se också: