Storm om vindkraften i Göteborgs skärgård

Till höger, vindplats i Göteborg från Älvsborgsbron - enligt ett bildmontage som Göteborg Energi gjort. Under samma plats enligt ett bildmontage som motståndarna till projektet gjort.

Göteborg. Det blåser upp till storm kring vindkraften i Västsverige.

Nu har Göteborg Energi planer på att bygga upp till 16 rekordstora vindkraftverk mitt i Göteborgs skärgård - och kritiken låter inte vänta på sig.

- Det kommer att drabba alla göteborgare, säger Sven Simonsson, ordförande i Föreningen Göteborgs Kultur- och Miljöarv.

Den planerade vindkraftsparken kommer - om den blir verklighet - att placeras i Hake fjord, mellan Vinga och Göteborg. Verken kommer att vara upp till 190 meter höga, alltså dubbelt så höga som Älvsborgsbron.

- Det här innebär en industrialisering av skärgården. Det berör tusentals boende i Hake fjord, som är en unik rekreationsmiljö, säger Sven Simonsson.

1 500 vill stoppa bygget

Han representerar nästan 1 500 medlemmar i en förening som bildades för två år sedan - för att stoppa de planerade vindkraftverken i Hake fjord. Föreningen menar att vindkraftsparken kommer att få flera ödesdigra konsekvenser; för livsmiljön, fågellivet och turismen.

- De som bor runtomkring kommer att få sin livsmiljö förstörd. Och för turisterna, ska detta vara det första de ser när de kommer till Göteborg? undrar Sven Simonsson.

Jonas Cognell är avdelningschef för förnyelsebar el på Göteborgs Energi.

- Vi vill ta tillvara den resursen vi har av vindresurser så att vi kan producera vår egen el i Göteborg. Vi har ett av Sveriges bästa vindlägen, säger han.

Vad säger du till boende som är oroliga för hur vindkraftverken kommer att påverka deras livsmijö?

- Vi kommer att uppfylla de krav som gäller för alla etableringar av vindkraft. Där känner jag mig trygg, säger Jonas Cognell.

Ska kosta en miljard

Vindkraftsparken i Hake fjord beräknas kosta runt en miljard kronor att bygga. Inom en månad ska Göteborg Energis styrelse säga sitt i frågan.

Sedan ska den upp i kommunfullmäktige i Göteborg och därefter kommer - om politikerna beslutar sig för att göra verklighet av vindkraftsparken - en ansökan att skickas in till Mark- och miljödomstolen.

Byggstart kan tidigast bli under 2016, enligt Jonas Cognell.

Vindplats Göteborg 1. Så här kommer Vindplats Göteborg att se ut från Älvsborgsbron - enligt ett bildmontage som Göteborg Energi gjort.

Vindplats Göteborg 2. Så här kommer Vindplats Göteborg att se ut på lite närmare håll - enligt ett bildmontage som motståndarna till projektet har gjort.

Därför är de emot vindplats Göteborg

Föreningen Göteborgs Kultur - och Miljöarv är kritisk till placeringen av Vindplats Göteborg. Här är några av deras argument:

En mycket stor del av vattnen som ingår i det tänkta området är privat och ägs av Brännöbor, Torslandabor och Fotöbor.

Området där vindkraftverken kan komma att placeras ligger endast 300 meter från närmsta hus på Gäveskär och cirka 1,2 kilometer från de närmsta husen på Brännö. Tusentals människor kan komma att störas av ljud från en eventuell vindkraftspark.

Boende på norra Brännö och Gäveskär kan drabbas av irriterande skuggeffekter när solen står lågt.

SDN Västra Göteborg har sagt nej till Vindplats Göteborg.

Är vindkraften ett hållbart alternativ att producera el i Sverige?