Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Stora brister efter misstänkt sexövergrepp på häkte

Avgörande bevisning efter ett misstänkt sexuellt övergrepp på häktet i Göteborg kan ha gått förlorad i samband med att Kriminalvårdens personal städade ur ett bostadsrum Foto: ADAM IHSE / SCANPIX

Avgörande bevisning efter ett misstänkt sexuellt övergrepp på häktet i Göteborg kan ha gått förlorad i samband med att Kriminalvårdens personal städade ur ett bostadsrum, i strid med rutinerna.

Mycket allvarligt, enligt en intern rapport som myndigheten gjort efter händelsen.

Trots att personalen kontaktade två olika befäl dröjde det en dag innan incidenten började utredas. 

Det var i mars som händelsen inträffade, i samband med en så kallad samsittning mellan två intagna på häktet i Göteborgs ungdomsavdelning. 

Personal fattade misstankar om att ett sexuellt övergrepp ägt rum, men trots att avdelningen kontaktat två olika befäl för att meddela sina misstankar så vidtogs inga åtgärder förrän dagen därpå.

Kriminalvårdens interna rapport av händelsen visar sedan att rummet där övergreppet misstänktes ha ägt rum städats ut av personal innan polisen anlänt till platsen.

Bevis kan ha gått förlorade

Något som man anser är mycket allvarligt, eftersom potentiella bevis då kan ha gått förlorade.

I rapporten hänvisar de kontaktade befälen till att det uppstått ett missförstånd som gjort att man tolkat det som att ärendet inte rörde sexuella övergrepp.

Man konstaterar också att en nyligen gjord omorganisation av häktet kan ha ökat risken för att missförståndet uppstod.

Därför rekommenderas nu häktet i Göteborg att ägna särskild uppmärksamhet åt den nya organisationen och ta händelsen som ägt rum med sig som ett lärande exempel.