Stor klimatpåverkan när djuren försvinner

Ålgräsängar är viktiga för klimatet då de kan binda växthusgaser.
Foto: Michael Palmgren / Copyright: Michael Palmgren

En ny studie från Göteborgs universitet visar att förlust av ålgräsängar i Bohuslän har stor klimatpåverkan. 

Det eftersom det leder till en frisättning av kol och kväve.   

Studien som precis släppts är ett samarbete mellan ett antal olika universitet men där forskare från Göteborgs universitet har varit ledande. 

Forskningen visar att förlust av så kallade ålgräsängar på havets botten har en stor klimatpåverkan eftersom kol och väte frigörs när växten försvinner. 

– Utsläppet av kväve från en hektar förlorad ålgräs är i samma storleksordning som det genomsnittliga årliga utsläppet från en fiskodling i Sverige. Det är därför viktigt att dessa utsläpp beaktas vid dispens- och tillståndsärenden som rör skador på ålgräs, säger Peter Moskes som är huvudförfattare av studien i ett pressmeddelande. 

Människan påverkar beståndet negativt 

Studien visar att ålgräsängarna i Bohuslän har en ovanligt hög kapacitet när det gäller att binda kväve och kol. Att växten sedan 1980-talet successivt har försvunnit är därför mer illavarslande än man kanske tidigare trott. 

– Det beräknade utsläppet av kväve från denna förlust är tre gånger större en den årliga belastningen av kväve till Skagerrak från alla svenska vattendrag, och skulle kosta samhället ca 1,3 miljarder kronor att kompensera.

Nu hoppas forskarna bakom studien att frågan om ålgräsängarnas framtid ska tas på större allvar. 

– Ålgräsängar i vågskyddade områden är i dag extra utsatta eftersom människan gärna bygger bryggor och småbåtshamnar i dessa områden, och de lösa sedimenten är extra känsliga från svall från båtar.

Se också: