Stjärnmeteorologens varning: Göteborg kan behöva flyttas

Ulf Moback är Göteborgs samordnare i klimatanpassningsfrågor.
Foto: Lennart Rehnman
Stormen Egons intåg över Göteborg innebar enorma översvämningar vid Lindholmen.
Foto: Robin Aron
Pär Holmgren, känd klimatdebattör, säger att delar av Göteborg kan komma att behöva flyttas i framtiden.
Foto: JONAS EKSTRÖMER/SCANPIX

Havsnivån höjs och kraftiga skyfall blir allt vanligare vilket kan leda till förödande konsekvenser.

Hotet om att Göteborg hamnar under vatten blir allt tydligare.

– Uppstarten av arbetet att skydda stan går väldigt trögt, säger Ulf Moback, Göteborgs samordnare i klimatanpassningsfrågor.

– Delar av Göteborg kan komma att behöva flyttas, larmar Pär Holmgren, naturskadespecialist.

Extrem torka, värmeböljor, skogsbränder och smältande polarisar – effekterna av klimatförändringarna har redan börjat märkas runtom i världen. 

Enligt FN:s klimatpanel kommer havsnivåerna att stiga och risken för extremväder öka i takt med klimatförändringarna, vilket skulle kunna drabba Sverige och inte minst Göteborg hårt.

– Kraftiga skyfall är det största hotet. Det skulle kunna hända vilken sommar som helst, säger Ulf Moback, Göteborgs samordnare i klimatanpassningsfrågor.

”Det är skräckscenariot för Göteborg”

Samma åsikt har Pär Holmgren av, tidigare tv-meteorolog som numera är naturskadereglerare åt Länsförsäkringar.

– Göteborg hotas från tre håll: av kraftig nederbörd uppifrån, höga vattenflöden i Göta älv och kraftiga västvindar som pressar upp vattenståndet från havet. Det är inte troligt att alla tre hoten ska samverka, men två av dem kan mycket väl göra det.

– Då kan det bli rejäla översvämningar redan i dag. Det gäller främst delarna i centrum närmast hamnen, men också andra områden. Främst sådana som ligger nere i en svacka mellan två höjder, varnar Holmgren. 


LÄS MER: Skräckscenariot – så kan Göteborg dränkas


På kort sikt är forskarna fortfarande osäkra om hur snabbt och hur mycket havsnivån kommer att stiga. Prognoserna som har gjorts har ofta visat sig vara för låga. Sannolikt kommer havsnivån år 2100 att vara upp emot en meter högre än den är i dag.

– Ser man till högvattenhav så skulle ju Göteborg drabbas hårdast i Sverige i och med att centrum ligger så lågt, slår Ulf Moback fast.

Politikerna medvetna om problemet

Centralstationen, Nordstan, Gullbergsvass, Backaplan och stora delar av Lindholmen – allt skulle bli fyllt av vatten om åtgärder inte görs i tid.

Centralstationen, Nordstan, Gullbergsvass, Backaplan och stora delar av Lindholmen liggeri farozonen.
Foto: ROBIN ARON

Samtliga är områden som har bebyggts nyligen eller ska bebyggas närmaste decennierna.

– Man kan ju ifrågasätta de satsningarna, liksom infrastukturen med stora trafiksatsningar, på områden som riskerar att översvämmas, säger Holmgren.

Politikerna i Göteborg är och har länge varit medvetna om problemet och man säger att man har kommit långt i sin åtgärdsplanering.  

– Det är nog bara i Göteborg, mig veterligen, som vi har jobbat så systematiskt mot de här händelserna. Så i utredningsarbetet har vi kommit långt och bearbetat många saker, men uppstarten av arbetet går väldigt trögt, säger Ulf Moback.

”Utvecklar en metodik”

Storskaliga portar i Göta och Nordre älv är ett sätt att hindra att Göteborg översvämmas vid extremväder – och något som diskuterats i flera år. Innan 2040 behöver ett omfattande skydd mot högvatten vara på plats. 

 – Vi har konstaterat att vi behöver skydda oss för periodvisa översvämningar. På längre sikt har vi diskuterat portar, men det inte direkt så att vi behöver ha de på plats i morgon, säger han.

Portarna som diskuteras är runt fem meter höga och planen är att de ska vara placerade vid Älvsborgsbron och i Kungälv, även om det på inget sätt är fastställt än. 

Tanken är att portarna ska stängas när tillfälliga havsnivåhöjningar väntas, till exempel i samband med storm. Tillrinnande vatten innanför de stängda portarna pumpas sedan ut till havet.

Finns utanför London

Liknande portar finns redan i vissa delar av världen, till exempel i engelska Themsen. Problemet är dock att de är enormt kostnadskrävande då de beräknas kosta upp emot 10 miljarder att bygga. Men samtidigt nödvändigt för framtiden, enligt Ulf Moback. Han menar att de behöver vara på plats senast 2070.

Ett scenario som kan komma att bli skarpt i en framtid är att flytta de mest utsatta delarna av Göteborg.

– Det går ju inte att ha byggnader där det svämmar över ständigt, så det är absolut något som kan komma att diskuteras framöver, tror Pär Holmgren.

Förutom Göteborg är Karlstad, Lidköping och Kungsbacka tre västsvenska städer som hotas av översvämning i och med klimatförändringarna. Även där har man diskuterat översvämningsvallar för att skydda städerna.