"Stefan Löfven måste snart träda fram"

Göran Johansson är en av Socialdemokratins mest frispråkiga veteraner.

Inför kongressen i hemstaden Göteborg uppmanar Johansson nu partiledaren Stefan Löfven att ta mer plats.

- Jag tycker att partiet har förändrats så väldigt mycket. Det är för många karriärister, säger Göran Johansson.

Göran Johansson är en av de sista starka ledarna inom Socialdemokratin. Han började sin bana som metallare på SKF, men satt som kommunalråd i nära 20 år. Älskad, omtvistad, men också avskydd. Han styrde Göteborg med järnhand, men han hade ett stort inflytande även centralt och visste vilka vägar han skulle gå för att komma framåt. För många var Göran Johansson Göteborg. Hans kännetecken är att han aldrig gick i några centrala ledband. Han drev den politik han trodde på och kämpande hårt för Göteborgs bästa. Han valde själv när han skulle avgå, men den sista tiden blev inte så bra som han hade tänkt sig.

En rad korruptionshärvor började nystas upp i Göteborg. Bostadsbolaget Poseidon kom i blickfånget, men sedan visade det sig att tre av stadens kommunala bostadsbolag var indragna. Avslöjanden om tjänsteman som tagit emot mutor avlöste varandra. Snacket började gå. Vissa hävdade att det var Göran Johanssons ledarstil som hade skapat den negativa kulturen bland tjänstemännen. Några partikamrater anklagade honom också.

- Va fan, jag har inget med mutorna att göra, säger Göran Johansson när vi ses på ett fik i närheten av Kortedala torg. Jag har varit väldigt hårt emot dem som varit inblandade. Det finns ingen i Göteborg som tror att jag är inblandad i några mutor. Jag tog det väldigt hårt. Vissa talar jag inte med längre.

Hur ser du på socialdemokratin i dag, är det slut med de starka ledarna?

- Jag tycker partiet har förändrats så väldigt mycket. Det är för många karriärister. Så säger man att 35 procent ska vara unga. Jag har inget emot unga, men man behöver också folk med erfarenhet. Dessa karriärister kommer in och snackar som om de känner partiet. Det känns konstigt för mig som varit med i 30 år. Karriäristerna finns främst i apparaten runtomkring. Vi vet inte ens om de är sossar. Jag minns att de satt i en arbetsgrupp och hävdade att folk måste ha akademisk examen för att jobba på partikansliet. Det är ju gräsligt, då har inte LO-folk en chans till ett jobb på partiet.

Hur mår partiet?

- Efter turbulensen med Håkan Juholt mår partiet ganska hyggligt.

Vad säger du om Stefan Löfven?

- När Stefan Löfven blir varm i kläderna blir det nog bra. Men han måste snart träda fram, annars blir det för sent. Kongressen är viktig för honom.

Vad tror du om hans politiska inriktning?

- Systemskiftet är så stort att vi inte förstår vad som håller på att hända. Det började med Ronald Reagan och Margaret Thatcher. Syftet är att vi ska bli kunder på en marknad. Jobbskatteavdragen är en del av välfärdssystemens nedmontering. Vinsterna i välfärden är en av de svåraste frågorna. Vi måste hantera den varsamt. Det finns till exempel många vårdcentraler som är privata. Om vi går för hårt fram och de skulle hota med att lägga ner verksamheten blir folk rädda. Det gäller att hitta en balans. Vi vet ju också att 70 till 80 procent av folket är emot vinster i välfärden. Vi måste införa ett regelverk som ställer krav på att en del av vinsterna ska återinvesteras.

- Det är egentligen inte klokt. När det gäller avregleringar har vi gått före när det gäller skolan och Posten bara för att nämna några exempel. Vi har det enda postkontor i världen där man inte kan köpa ett frimärke. Det är inte klokt!

Har du något råd att ge till Stefan Löfven?

- Jag vill inte ge honom några råd, men jag vet att det är viktigt att skaffa ett gäng omkring sig som är pålitliga, som man kan prata med. Utifrån verkar hans inre kärna lite för rörig.

Du avgick ur partiets verkställande utskott med buller och bång?

- Jag upplevde inte att VU fungerade. Göran Persson bestämde allt. Bara ordinarie ledamöter fick vara med på sammanträden. Det gick inte. Ingvar Carlsson var den bästa partiledaren. Mona Sahlins misslyckande handlade om att hon valde fel rådgivare.

Hur ser Socialdemokraterna ut om 20 år?

- Det är ett ödesval 2014. Förlorar vi det valet är det fyra år till med systemskifte och då tror jag att det blir skador som inte kan repareras.