Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Stefan dog mystiskt – utreds som giftmord

Stefan från Skövde sörjs av många.Foto: Google maps
Stefan, 64, i Skövde, dog under oklara omständigheter. De tre barnen misstänker att pappan blev förgiftad.Foto: Privat

Polis och rättsläkare bedömde att Stefan, 64, dog av naturliga orsaker och lade ner brottsutredningen.

Men hans barn har hela tiden misstänkt att pappan blev förgiftad, vilket SvD rapporterat om i en stor granskning av fallet.

Nu har åklagare beslutat att återuppta förundersökningen om mord.

– Det är en jättestor lättnad och en mycket stor upprättelse att man till slut har lyssnat, inte bara på oss utan på de experter som engagerat sig, säger dottern Lina.

Stefan, 64, i Skövde, dog under oklara omständigheter. De tre barnen misstänker att pappan blev förgiftad.Foto: Privat

Det var den 27 augusti 2018 som Stefan, 64, från Skövde kallade på ambulans efter att han upplevt illamående, svårigheter att andas, domningar i tungan, kraftig huvudvärk, magsmärtor och kräkningar.

På akutmottagningen kunde läkarna konstatera att han hade livshotande värden. Hans pH-värde låg på 6,89, vilket innebär att han var kraftigt försurad. Även hans mjölksyrenivå var mycket högre än normalt.

Tolv timmar senare avled Stefan. I journalen antecknade läkaren: 

De anhöriga är underrättade och jag försökte svara på frågor så gott jag kunde, fast jag absolut inte är säker på varför patienten i slutändan dog. Vi kommer att göra en obduktion

Läkaren skrev vidare:

Patienten försämras och avlider som vi ser närmast oförklarligt”.

”Kan inte se någon naturlig förklaring”

Frågetecknen kring Stefans död har varit många. Enligt en omfattande granskning som Svenska Dagbladet gjort, där de tagit del av hundratals dokument bestående av förundersökning, journaler, larmsamtal, rapporter, kontoutdrag och brev, framkommer att den kantats av flera frågor som hans anhöriga inte fått svar på.

Lina är dotter till Stefan. Hon och hennes två syskon har i ett och ett halvt års tid tvingats acceptera att deras pappa är död – men sorgearbetet har varit svårt.

Polis och rättsläkare har kommit fram till att 64-årige Stefan dog av naturliga orsaker, till följd av en hjärtinfarkt och lunginflammation.

En överläkare i Stockholm var av annan uppfattning, varpå ytterligare tester utfördes. Då framkom onormalt höga halter av arsenik i Stefans blod. Detta samtidigt som Rättsmedicinalverket i Linköping hävdade att halten arsenik i blodet var av naturlig mängd.

– För oss framstår fyndet av arsenik i pappas blod som något som har sopats under mattan, vilket är förödande. Pappa hade mer än dubbelt så hög halt än vad som kan anses normalt i Sverige och det hårtest som vi själva beställde visar också att Stefan hade mycket låg halt av arsenik i kroppen vanligtvis, säger dottern Lina.

– Vi som vet hur Stefan levde kan inte se någon naturlig förklaring till denna arsenik och vi vet också att värdet i blodet var falskt lågt eftersom han behandlats med så mycket vätska.

Det var på Skaraborgs sjukhus som Stefan, 64, dog.Foto: ROBIN ARON

Förundersökningen lades ner

Stefan behandlades med sju liter intravenös vätska på sjukhuset. Så mycket vätska påskyndar processen att driva ut arsenik ur kroppen. 

Det Lina – och flera experter med henne – menar, är att det är sannolikt att mängden arsenik kan ha varit större när han dog än när blodprovet gjordes åtta dagar senare.

Polisen inledde en förundersökning om misstänkt mord efter att ett anonymt samtal kom in till polisen i Skövde. Där förklarade anmälaren att en man avlidit under oklara omständigheter på Skaraborgs sjukhus, och att två personer som vistats med mannen i samband med att han blev dålig ska ha bettet sig märkligt.

Enligt SvD:s granskning, där förundersökningen gåtts igenom, gick det två månader utan att något förhör hölls i målet. När Stefans tre barn slutligen hördes var det på deras eget initiativ.

I slutet av mars 2019 lades mordutredningen ner. 

Beslutet: Återupptas

Stefans barn överklagade beslutet och nu, nästan ett år senare, meddelar Mikael Björk, överåklagare vid åklagarkammaren i Skövde, att förundersökningen ska tas upp igen. 

I beslutet skriver han:

”Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts. Beslutsunderlaget är otillräckligt. Ytterligare utredningsåtgärder skulle kunna leda till att bevisläget förändras. Förundersökningen angående mord ska därför återupptas.”

– Det är en stor lättnad att bördan av att ta reda på vad som hände pappa inte längre ligger på oss, säger Lina.

Hon och hennes syskon har hela tiden ansett att det finns brister i polisens arbete. 

– Jag tycker att man från polisens sida bör ha pratat med personal på sjukhuset i ett tidigt skede, då tror jag de hade kunnat ge Rättsmedicinalverket den bakgrundsinformationen som hade varit till nytta. Vi tycker att de borde ha förhört personer i pappas närhet och eventuellt gjort en husrannsakan, säger hon. 

Kontaktade flera olika experter

Hon syftar på de två personer som också nämns i den initiala polisanmälan. Lina och hennes två syskon har i enskilda förhör lämnat uppgifter om personerna till polisen, men de har aldrig följts upp enligt Svenska Dagbladets granskning.

Personerna ska ha varit de som lagade lunchen Stefan åt när han insjuknade. I syskonens överklagan framgår att det kan finnas bakomliggande ekonomiska motiv till att just de två personerna skulle ha kunnat bringa Stefan om livet. 

Dagarna efter hans död fokuserade en av personerna ”omgående på ekonomiska och juridiska frågor, samt på att Stefans kropp skulle kremeras skyndsamt”, enligt överklagan som barnen gjorde efter att förundersökningen lagts ner.

Syskonen konstaterar att de själva tvingats söka svar på sina frågor genom att kontakta en rad olika experter.

Flera läkare och professorer inom kemi har uttalat sig om de oförklarliga halterna av arsenik i Stefans blod och varför hjärtinfarkten inte kan vara en primär dödsorsak.

Experternas slutsatser om Stefans död

I Rättsmedicinalverkets obduktionsrapport, som skrevs innan arsenikfynden, skriver man som slutsats under rubriken ”dödsorsak”: ”Undersökningsfynden talar starkt för att döden har orsakats av den akuta hjärtinfarkten. Den påvisade lunginflammationen kan ha bidragit till döden”. Under rubriken ”dödssätt” skrivs: ”Undersökningsfynden talar starkt för att döden har orsakats av sjukdom. Ingenting har framkommit som talar för att döden orsakats av en annan person”.

 

I en kompletterande rapport, som även innehåller resultaten av arseniktesterna, skrivs: ”Arsenik påvisades i lårblod i en koncentration om 0,0751 µmol/l (motsvarande cirka 5,63 µg/l). Den påvisade koncentrationen är förenlig med den som kan ses i en normalpopulation och är betydligt lägre än vad som normalt ses i förgiftningsfall”.

 

Olle Matsson är professor emeritus i kemi vid Uppsala universitet. I en skrivelse menar han att: ”Det är troligt att (Stefan) dog av en avsiktlig förgiftning”.

 

Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet, skriver i sitt utlåtande: ”Normala halter av arsenik i blod förväntas ligga mellan 0,3-2,0 µg/L. Halterna varierar kraftigt mellan olika delar av världen, främst beroende på arsenik i dricksvatten, och kan stiga markant vid hög konsumtion av fisk och skaldjur. Enligt uppgift från anhöriga har (Stefan) inte konsumerat stora mängder fisk eller skaldjur och har heller ingen egen brunn. I det blodprov som togs post-mortem uppmättes en arsenikhalt om 5,63 µg/L. /.../ I detta perspektiv kan 5,63 µg/L anses vara en oväntat hög siffra i ett svenskt perspektiv”.

 

Jonas Höjer är den överläkare som misstrodde utlåtandet om att Stefan skulle ha dött till följd av en akut hjärtinfarkt. Han jobbar på Giftinformationscentralen vid Karolinska institutet i Stockholm. I sin skrivelse uttrycker han sig bland annat så här: ”En akut hjärtinfarkt som primär dödsorsak i detta fall ter sig dock för undertecknad som ett orimligt/omöjligt alternativ.

Dottern Lina: ”Har många fina minnen”

Det var chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm som fattade beslutet att lägga ned förundersökningen kring Stefan. Ett beslut som han stod fast vid, även efter att han hade läst syskonens överklagan.

– Jag kan egentligen bara säga att det inte föranleder mig att göra en ny bedömning. Det har ju framkommit en del nya handlingar i deras överklagan och det får ju de som tittar på det nu ta ställning till, men jag anser inte att det förändrar någonting i grunden.

Lars-Göran Wennerholm, chefsåklagare vid åklagarkammaren i Skövde.Foto: ROBIN ARON

Stefans dotter Lina beskriver en sorgeprocess som haft svårt att infinna sig. Hennes och syskonens del i att reda ut omständigheterna kring Stefans död har gjort det svårt att samtidigt sörja. 

– Jag har märkt att sorgen inte kunnat ta plats på det sätt som hade behövts. Det har varit så overkligt att ha de tankarna och misstankarna som vi har haft så jag tror att vi har varit tvungna att skala bort att det faktiskt handlar om Stefan, säger hon och tillägger:

– Även om sorgen fått stå åt sidan har jag försökt ge rum åt den ibland. Barnen minns ju morfar och då blir det också naturligt att prata om honom och titta på kort tillsammans med dem då och då. Vi syskon har ju många fina minnen med pappa och det har ju självklart fått ta plats också, bredvid allt det jobbiga och oklara.