Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Sopor svämmar över Metros tidningsställ

Varken journalistförbundet eller anställda visste Metros plan.
Foto: HENRIK ISAKSSON/TT / /IBL
Foto: STINA STJERNKVIST

Tidningen Metro har slutat att erbjuda sin gratistidning – och tidningsställen ska stå tomma.

Men i stället fylls de nu upp med sopor, skriver GöteborgDirekt.

– Jag vill bara få bort dem. Jag har sökt ansvariga på Metro ett flertal gånger utan att få svar, säger trafikkontorets planeringsledare, Håkan Johansson.

Det var efter flera turbulenta år med djup ekonomisk kris som gratistidningen Metro 2018 genomgick en stor förändring. I stället för att ge ut tidningen varje dag, som tidigare, kommer den ges ut en gång i veckan.

Tidningen kommer även att levereras direkt till hushållen, i stället för på gatan och i tidningsställen – men bara i Stockholm, skriver GöteborgDirekt.

I Göteborg har nu de övergivna tidningsställen fullts upp med sopor i stället för tidningar.

– Papperskorgar är slutna så att man inte ser soporna, i tidningsställen ser man allt vad det innehåller och det blir otrivsamt. Jag har sett flera stycken ställ och det är minst sagt en salig blandning av sopor, säger Gunilla Arneström, en ideell arbetare i gruppen ”Håll Göteborg rent”, som plockar skräp i staden, till tidningen.

Ingen som ansvarar för tidningsställen

GöteborgDirekt skriver även att det är Metro som äger tidningsställena och att de bär det fulla ansvaret för dem. Samtidigt finns det ingen som ansvarar för soptömningen av tidningsställen.

– Att tömma dem är en arbetsmiljörisk. Normalt sätt kan man öppna soptunnor och plocka ut sopsäcken. När det gäller tidningsställen måste man handplocka alla sopor och lägga i en säck. Vi vet ju inte vad som finns där, kan vara kanyler eller råttor. Ur smittohänseende krävs extraordinära insatser för att försäkra att man inte blir utsatt för skada eller smitta, säger Håkan Johansson från trafikkontoret till tidningen.