Socialtjänsten måste ha en handlingsplan

"Socialtjänsten behöver en nystart för att kunna vara med och förbättra barns uppväxtvillkor", skriver Cecila Widegren (M) och Maria Rydén.
Foto: Ãykola Velychko

Nu har snart ett år förflutit sedan larmsignaler började låta allt högre gällande krisen i socialtjänsten i Göteborg. Det var redan innan folkvandringarna till Europa växte och stora strömmar av 80 000 flyktingar kom till Sverige inom loppet av två månader. Det fick Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att varna att under den extrema situation som råder går det inte att fullfölja lagstiftningen.

Enligt Sifo upplever svenskar att Sverige är på väg åt fel håll. Det är inte underligt, inte minst med tanke på hur Socialdemokraterna sköter sitt så kallade skyltfönster Göteborg. Trots det långa maktinnehavet har de inte lyckats värja socialtjänsten från akut kris.

Akademikerförbundet SSR varnade redan för knappt ett år sedan, den 22 april 2015 i Göteborgs Posten, för att: "Det inte är röststarka grupper som drabbas när socialtjänsten är i kris (…) Nu måste krisen vändas. Det är dags att sluta snacka och börja agera." Vi delar helt den uppfattningen.

Hittills har 86 kommuner lex Sarah anmält sig, i Göteborg har åtminstone Angered och Majorna/Linné gjort detta gällande familjehem, samt Angered och AFH gällande stadsdelsförvaltningarna. Ytterligare 85 kommuner överväger att göra detsamma eftersom de själva anser att situationen är så allvarlig att socialtjänsten inte kan fullgöra sina lagstadgade uppgifter på ett rimligt sätt.

Hur allvarlig ska situationen behöva bli innan Socialdemokraterna anser att det är dags att samlat och strukturerat agera för lösa den akuta, men också långsiktiga, krisen inom socialtjänsten i Göteborg?

Många barn och unga far i dag tyvärr illa, ibland riktigt illa. Det är helt oacceptabelt. Desto viktigare att så många ideella organisationer gör så betydelsefulla insatser för att hjälpa behövande barn och unga. I dagarna håller Frälsningsarmén sin traditionsenliga Nordstansvecka för att sätta extra fokus på barn och ungas utsatthet.

Gåvor till ideella organisationer så som Röda korset och Frälsningsarmén är inte längre avdragsgilla. Det är olyckligt och kommer sannolikt att medföra att det blir svårare för de ideella organisationerna att samla in de resurser som behövs för att kunna hjälpa behövande, utsatta, barn och unga.

Låt oss gemensamt sluta upp bakom de ideella organisationerna och ge dem allt stöd de kan få. Ett första steg vore att vänsterregeringen drar tillbaka slopandet av avdragsrätten för frivilliga gåvor mellan 2 000 till 6 000 kronor per år till ideella organisationer som de under hösten drev igenom i riksdagen.

Socialtjänsten i Göteborg behöver en aktiv handlingsplan med konkreta åtgärder. I arbetet att förbättra lagstiftningen vill vi moderater se en total översyn av socialtjänstlagen. Det behövs en tydlig förstärkning i linje med de behov som växer fram i takt med samhällsutvecklingen. Socialtjänsten behöver en nystart för att kunna vara med och förbättra barns uppväxtvillkor. Vi är beredda att ta vår del av ansvaret.


CECILIA WIDEGREN (M)

Riksdagsledamot Skaraborg, socialpolitisk talesperson


MARIA RYDÉN (M)

Kommunalråd, Göteborgs stad