Smittan ökar kraftigt i Västra Götaland

Foto: THOMAS JOHANSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL /TT / TT NYHETSBYRÅN

Coronasmittan har tagit fart igen i Västra Götaland.

Under förra veckan konstaterades 5 964 nya fall – en ökning med 25 procent.

Åldersgruppen 10-19 år ökar mest.

Främst ses ökningen i Göteborg och kranskommunerna, uppger Västra Götalandsregionen. Men även övriga delar av regionen ser en ökning.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare i regionen, manar nu till att alla tar ansvar för att bromsa smittspridningen.

I ett pressmeddelande säger han:

– Många gör stora insatser för att hålla nere smittspridningen, men vi har ett gemensamt ansvar och våra val får konsekvenser. Jag vill att alla följer såväl nationella som regionala rekommendationer. Minska dina kontakter med andra. Håll avstånd i alla lägen och använd munskydd om det inte är möjligt. Och använd alltid munskydd i kollektivtrafiken.

Unga ökar mest

Allra mest ökar smittan i åldern 10-19 år, där ökningen är 57 procent mellan förra veckan och veckan dessförinnan.

Vad gäller sjukhusbehovet i regionen säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, att det är fortsatt högt, men att det ligger på en ganska oförändrad nivå.

Men det finns en rädsla för att fler ska behöva sjukhusvård framöver.

– När allt fler smittas av covid-19 måste vi dessvärre räkna med att allt fler också kommer att bli allvarligt sjuka och behöva sjukhusvård. Trycket på sjukvården har följt smittspridningen under hela pandemin. Jag vill vädja till alla att göra sitt bästa för att smittan ska bromsa in, vi behöver hjälpas åt för att hindra en ny våg.

Lokala restriktioner

I mitten av februari införde Västra Götaland så kallade regionala rekommendationer, till följd av smittspridningen.

– Det är en mycket allvarlig situation då vi åter börjar få en ökning av antalet nya fall med covid-19. Vi befinner oss i ett läge där risken är mycket stor att smittspridningen tar ytterligare fart, sa smittskyddsläkare Thomas Wahlberg då.

Regionala rekommendationer

Rekommendationerna, som i nuläget gäller till och med den 14 mars, innebär:


Du bör begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.

Du bör undvika platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.

Avstå helst från icke nödvändiga resor. Men om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Du bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik, alltid i rusningstrafik (kl. 7–9 och kl. 16–18) men även vid andra tider så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19.

Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.

Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.

Smittskydd Västra Götaland rekommenderar fortsatt undervisning inom gymnasieskolan med högst 20 procent närundervisning.