Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Småbarnsmammornas raseri efter brevet från kommunen

Madelene Thyren Halling och hennes nu treårige son Leon. Foto: PRIVAT
Helena Larsson och dottern Clara Larsson, 4 år. Foto: PRIVAT
Makthavarna i Mölndal är inte populära bland kommunens amåbarnsföräldrar.

Ett brev från Mölndals kommun till föräldrar med barn i förskolorna har skapat stor oro och ilska. 

Det handlar om besparingar och hot om stängningar vilket lett till att ett förskoleuppror startats.

Föräldrarna vittnar om att nedskärningarna gör att barnen mår sämre.

– Nu har det gått för långt med nedskärningarna. Vi accepterar dem inte, säger Madelene Thyren Halling, mamma till treårige Leon.

Redan i vintras stod det klart att skolnämnden i den stora grannkommunen till Göteborg behövde spara 15 miljoner. I april togs beslut om minskad bemanning inom förskola och fritids.

Och så skickades ett brev ut till föräldrarna tidigare denna vecka, vilket Mölndals-Posten tidigare berättat om. I brevet beskrivs vad nedskärningarna får för konsekvenser: att kommunen med kort varsel kan behöva stänga förskoleavdelningar vid personalbrist. I värsta fall kan man tvingas att helt lägga ner en förskola.

Demonstrerar 5 juni

Många av förskole- och fritidsbarnens föräldrar har uttryckt oro och nu pågår mobilisering om protester och demonstrationer på Facebook.

 – Vi kommer att demonstrera utanför kommunhuset den 5 juni när kommunstyrelsen sammanträder. Och lyssnar de inte på oss kommer vi att fortsätta protestera, säger Madelene Thyren Halling.

Madelene Thyren Halling och hennes treårige son Leon. Foto: PRIVAT

Hon berättar att nedskärningarna redan fått negativa följder för hennes treårige son Leon.

– Man slår ihop grupper och växlar pedagoger, vilket inte fungerar för min son. Han mår dåligt och blir orolig när rutinerna bryts. Det har pedagogerna som brukar arbeta med honom märkt på förskolan och vi märker det också väldigt tydligt här hemma.

”Handlar om människor”

Också Helena Larsson, mamma till fyraåriga Clara, är engagerad i protesterna.

– Nedskärningarna drabbar människor väldigt konkret. De innebär bland annat försämrad säkerhet för våra barn och försämrade arbetsvillkor för pedagogerna. 

I brevet till föräldrarna förklaras nedskärningarna med att skolnämndens stora underskott 2018 beror på höjda löner i skolan och förskolan.

Många av kommunens småbarnsföräldrar och pedagoger köper inte den förklaringen. Småbarnspappan Henrik Alfredsson berättar för Mölndals-Posten att han anmält kommunen till Skolinspektionen.

– Man bryter mot skollagen när man gör nedskärningar som gör att man får planera för nödsituationer som resulterar i att förskolor ska stängas om det behövs vikarier, säger han.

Ansvarig tjänsteman på kommunen är förvaltningschefen Fredrik Hellsten. 

– Det finns inget lagbrott i detta. Vi kommunicerar vilka steg vi måste vidta vid en akut personalsituation. Situationen att man behöver stänga en förskola kan man hamna i oavsett det som är nu, säger Fredrik Hellsten till Mölndals-Posten.