Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Slarvet kan ha dödat 77-årig kvinna

FÖRSÖKA DUGER INTE. Under tre dagar ringde hemtjänsten på dörren utan att få svar. Utan att vidta åtgärder. En vecka senare hittades den 77-åriga lägenhetsinnehavaren död. Foto: Lennart Rehnman

GÖTEBORG. En 77-årig kvinna hittades avliden i Bergsjön i slutet av juli.

Om hemtjänsten följt sina rutiner kunde hon ha levt i dag.

- Detta är ett allvarligt missförhållande, säger Cristina Foconi, ansvarig för lex Sarah-utredningar för Östra Göteborg.

Bakgrund

24 juli var hemtjänsten hemma hos kvinnan.

25, 26 och 27 juli ekade det tomt hemtjänsten ringde på.

28 juli kom polis och låssmed till bostaden och dörren öppnades. Lägenheten var tom.

29 juli anordnades en skallgång efter kvinnan av Missing People.

31 juli hittas 77-åringens kropp i ett skogsparti i Bergsjön.

Rutinerna

Rutinerna för vad hemtjänstpersonalen ska göra när någon inte öppnar dörren ser nästan likadana ut oavsett viken stadsdelsnämnd i Göteborg det gäller. Det finns vissa marginella skillnader men efter att GT talat med fem stycken områdeschefer kan följande lista sammanställas.

1. Försök att få tag på personen i fråga.

2. Kontakta anhöriga, eller de som personen angett som kontakt.

3. Kontakta patientupplysningen för att se om personen drabbats av sjukdom eller liknande och därför finns på sjukhus.

4. Gå in i bostaden om dörren är öppen eller om personen har gett sin hemnyckel till hemtjänsten.

5. Kontakta polis som kan vara med när en låssmed öppnar dörren om ingen nyckel finns och situationen kräver det. Detta i samråd med enhetschef och områdeschef.

Lex Sarah

De bestämmelser i socialtjänstlagen som reglerar de anställdas skyldighet att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Samt de ansvarigast skyldighet att utreda och försöka få bort dessa missförhållanden. Är fallet allvarligt ska det också anmälas till socialstyrelsen.

Från och med den 25 juli fick hemtjänsten inget svar när de ringde på dörren hos den 77-åriga kvinnan. Ändå gick det tre dagar innan polis och låssmed kontaktades - för att få upp dörren och finna lägen­heten tom. En vecka efter försvinnandet hittades hon avliden.

- Missförhållandet i det här fallet är att hemtjänsten har varit där och ringt på i tre dagar. Utan att följa de rutiner som finns när någon inte öppnar vid överenskommen tid, säger Cristina Foconi, som har hand om det lex Sarah-ärende som upprättats efter incidenten.

Rutiner skärptes för några år sedan efter att hemtjänsten i Bergsjön gjort ett allvarligt misstag.

Personal hade knackat på hos en vårdtagare, inte fått svar men underlåtit att gå in i lägenheten. Först efter en och en halv vecka forcerades dörren och man fann lägenhetsinnehavaren, en kvinna, död i hemmet.

Kunde varit vid liv

Hade de nya skärpta rutinerna följts i somras skulle hemtjänsten redan vid påringning nummer ett försökt att få reda på om allt var bra med den 77-åriga kvinnan - men det gjordes inte. Om en sökning påbörjats tidigare skulle kvinnan kunnat vara vid liv i dag.

Cristina Foconi benämner händelsen som fruktansvärd. Hon påpekar att dessa rutiner faktiskt kan handla om liv och död. Därför är hennes förhoppning att informationen om dessa ska printas in i huvudet hos alla som jobbar inom hemtjänsten.

- Jag kommer att skriva om och precisera alla rutiner och göra dessa till en stående punkt på alla apt-möten i alla hemtjänstens områden. Rutinerna är i dessa fall livsavgörande och måste därför hållas ständigt aktuella, säger hon.

GT har pratat med områdescheferna runt om i Göteborg.

- Enhetscheferna ska informera om de rutiner som gäller vid introduktion av ny­anställda, säger Eva Savletti, områdeschef i Lundby.

"Viktigt att alla vet"

När introduktionen är gjord finns informationen samlad i pärmar på enheterna eller i ett datasystem som ska vara lättåtkomligt för de anställda. Ändå brister rutinerna.

- Det är viktigt att alla vet hur man kan uppdatera sig, det finns mycket att jobba med, säger Charlotte Björk, områdeschef i östra Göteborg.

 

Maya Dahlén Persson

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!