Slapp söka bygglov för betalstationerna

SLIPPER BYGGLOV. Betalstationerna som registrerar fordonen som kör in i eller ut ur trängselsskatte-zonen räknas som vägutrustning.
Foto: Anders Ylander

GÖTEBORG. Ingen av de 38 betalstationerna som ingår i Göteborgs trängselskattesystem har bygglov.

Staten har klassificerat bågarna på ett sätt som gör att de undkommer bygglov - och därmed även överklaganden från allmänheten.

- De faller under kategorin vägutrustning och då behövs det inget, säger Eva Rosman på transportstyrelsen.

Normalt krävs bygglov för att en privatperson ska få sätta upp minsta skylt eller stolpe efter en väg.

Ej till byggnadsnämnden

Men GT kan berätta att portalerna eller stolparna där kamerorna är monterade aldrig har varit föremål för behandling i Göteborgs byggnadsnämnd.

Orsaken: för att slippa den krångliga ansökningsprocessen och risken för försenande överklaganden har trängselskattens betalstationer fått en egen gräddfil förbi den byråkratiska processen, något staten har sett till.

Trängselskattebågarna faller nu rent lagtekniskt under kategorin "vägutrustning som står i trafikområdet" och kan därför placeras ut eller monteras av väghållaren - utan sökt eller beviljat bygglov.

Olika ansvarsfördelning

Det är trafikverket som har ansvar för de statliga vägarna och Göteborgs trafikkontor som har ansvaret för de kommunala.

Däremot blev teknikskåpen som ska serva varje betalstation föremål för ett visst huvudbry i anslutning till samma fråga, om byggloven.

- Men de visade sig att de var för små för att omfattas av bygglov, säger Eva Rosman på transportstyrelsen.

Därmed har inga bygglov sökts i samband med att trängselskattebågarna monterats upp på 38 platser runtom i Göteborg.

Norsk leverantör

Betalstationerna har levererats av norska huvudleverantören Q-Free men har monterats av underentreprenörerna Peab eller Veidekke och att införa trängselskatt i Göteborg har kostat 950 miljoner kronor.

Markarbeten, utrustning på marken, portaler, stolpar och kameror står för cirka två tredjedelar av den kostnaden.

Eftersom betalstationerna ser så olika ut går det inte att säga vad varje enskild kostar, en del består av stora fackverk, andra av u-portaler eller rör.

Det här måste du söka bygglov för

Inglasning av altan.

Banderoll som är uppsatt längre än en vecka.

Carport

Container uppställd under längre tid.

Ny ytterdörr.

Fönster.

Garage.

Plank som är högre än 1,1 meter.

Mast.

Skylt.

Solfångare.

Uterum.

HAR KOSTAT 950 MILJONER

Att införa trängselskatt i Göteborg har kostat cirka 950 miljoner kronor.

Driftskostnaden är på cirka 200 miljoner om året.

Om några år räknar man med att driftskostnaderna har sjunkit till 120 miljoner om året.

Intäkterna är beräknade till cirka 925 miljoner om året.

När trängselskatten höjs 2015 beräknas in­täkterna vara cirka 1 miljard om året.