Skulle driva ut andar ur flickan - frias i rätten

BORÅS. Den 12-åriga flickan ska ha bränts med heta knivar, slagits och hotats.

Syftet ska ha varit att driva ut onda andar ur henne.

Flickans pappa och styvmor åtalades men frias nu av Borås tingsrätt.

- Det är självklart en besvikelse, säger Malin Rosenfeldt, flickans juridiska ombud.

Pappan och flickans dåvarande styvmor stod åtalade misstänkta för bland annat grov misshandel och grov fridskränkning. Enligt dottern ska föräldrarna bland annat ha bränt henne med en kniv, slagit henne, rakat av henne håret och förbjudit henne från att sova. Syftet med tortyren ska ha varit att driva ut onda demoner ur flickan.

Enligt åklagaren ska styvmamman ha varit den drivande i misshandeln av flickan. Det ska ha varit hon som tog initiativ till andeutdrivningen och de våldsamma besöken hos de två kristna pastorerna, en från Borås och en från Malmö, som också stått åtalade.

"En besvikelse"

På tisdagen meddelade Borås tingsrätt sin dom. Pappan, styvmamman och de båda pastorerna frias.

- Det är självklart en besvikelse. Jag trodde ju att det skulle bli fällande domar, inte fullt ut men på vissa punkter. Jag bedömer flickans berättelse som trovärdig, säger Malin Rosenfeldt.

Har du varit kontakt med flickan efter att domen meddelades?

- Nej, hon är i skolan men jag har pratat med familjehemmet där hon bor.

Kommer domen överklagas?

- Jag har varit i kontakt med åklagaren men inga beslut är tagna där ännu. Vi ska sätta oss ner och läsa igenom domen noggrant först, sedan får vi fundera på hur vi ska gå vidare.

Åklagarens huvudsakliga bevisning har varit fyra videoinspelade förhör med flickan och även om tingsrätt anser att flickan i dem lämnat en trovärdig berättelse så saknas det annan bevisning som styrker hennes berättelse. I sin dom tar man även upp det faktum att det dröjde väldigt länge innan flickan berättade om vad hon varit med. På det familjehem flickan flyttades till har hon även tittat på olika religiösa sammankomster och troligen andeutdrivningar på nätet och enligt rätten kan det ha påverkat hennes berättelser.'

Borås tingsrätt var dock inte enig i sin dom. En av nämndemännen anser det styrkt att flickan utsatts för grov fridskränkningen och ville fälla de åtalade.

Nekar till brott

Flickans pappa har under rättegången förnekat brott. Han medgav dock att andra personer gjort "vissa saker" mot dottern men att han inte var närvarande vid dessa tillfällen. Även styvmodern och de två pastorerna har förnekat brott.

Pappan och styvmamman har sin bakgrund i Kongo-Kinshasa, och åklagare Daniel Larsson citerade under ättegången en rapport och berättade att det händer att föräldrar där helt förskjuter sina barn, och ibland även går så långt som att döda dem, om de tror att de är besatta av onda andar.