Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Skräckbilderna från nazisttoppens gård

Nötkreaturen ska ha en torr och ren plats att ligga på, enligt djurskyddslaget. I stället stod tjurar och kvigor i flera decimeter djupt gödsel. Foto: Länsstyrelsen
Polisens bilder från besöket på nazistledarens gård uppges visa hur kor ligger och står i stora mängder gödsel. Foto: Polisen
Polisens bilder från besöket på nazistledarens gård uppges visa hur kor ligger och står i stora mängder gödsel. Foto: Polisen
Polisens bilder från besöket på nazistledarens gård uppges visa hur kor ligger och står i stora mängder gödsel. Foto: Polisen
Även får på nazistledarens gård fotograferades av polisen och skickades med anmälan om brister i djurhållningen. Foto: Polisen
Polisens bilder från besöket på nazistledarens gård uppges visa hur kor ligger och står i stora mängder gödsel. Foto: Polisen
1 / 7

En stank av gamla djurkadaver mötte djurskyddskontrollanterna då de dök upp på den västsvenske nazisttoppens gård.

● På gårdsplanen låg delar av ett slaktat får.

● Inne i ladugården låg och sjönk tjurarna ner i decimeterdjupt gödsel.

– Vi har funnit brister, säger Jenny Möller, funktionschef för veterinär- och djurskyddsenheten på Länsstyrelsen i Skara.

Även bilder på fåren har polisen skickat med anmälan till Länsstyrelsen efter ett besök på gården häromveckan. Foto: Polisen / Länsstyrelsen Västra Götaland

Det var på morgonen den 25 maj som polisen i ett helt annat ärende dök upp på gården som drivs av en av Nordiska motståndsrörelsens toppar i Västsverige och varit en återkommande plats för organisationens interna möten.

På bilder från besöket som lämnats över till Länsstyrelsen ses tjurar och kvigor som ligger och står i ett ladugårdsutrymme fullt med gödsel.

I anmälan summerar polisen vad de ser i en enda mening: "Nötkreatur som står i så mycket gödsel att de knappt kan röra sig".

 

LÄS MER: Ryska paramilitärernas gårdsmöte med svenska nazister 

 

"Sjönk ner upp till framknäna i gödsel". Länsstyrelsens kritik mot nazisttoppens djurhållning är hård. Foto: Polisen

Djurskyddet: "Brister på gården"

Länsstyrelsens enhet för djurskydd i Skara åkte ut till gården redan samma dag. Då var nazisttoppen och dennes sambo – en mångårig aktivist i samma organisation – inte hemma på gården.

Men kontrollanterna tog sig ändå en titt:

"Eftersom anmälan tydde på mycket allvarliga brister samt att det luktade kadaver på flera ställen tittade vi in i ladugården genom två öppningar i väggen. Genom första öppningen kunde vi se att det hos kalvar och ungdjur var mycket smutsigt", skriver kontrollanterna och fortsatte med att beskriva situationen inne i ladugården:
"de klev omkring och sjönk ned i decimeterdjup gödsel"

Fårens foder var mögligt och resterna av ett slaktat får låg ute på gårdsplanen. På baksidan av ett garage fann de fler ledtrådar till varifrån stanken kom: en hög med gamla slaktrester och fårkadaver.

De första iakttagelserna bekräftades då kontrollanterna återkom fem dagar senare.  

– Det fanns brister på gården. Det var inte rengjort som det skulle vara, säger Jenny Möller, funktionschef för veterinär- och djurskyddsenheten på Länsstyrelsen i Skara.

 

Ett tjockt lager med gödsel kunde djurkontrollanter finna inne hos nötkreaturen. Foto: Länsstyrelsen

Sjönk ner till knäna i gödsel

Länsstyrelsens kontrollanter uppger att det var mycket smutsigt hos de 30 tjurar och kvigor som hölls inomhus i ladugården. Flera av djurens boxar hade en till flera decimeter gödsel och inga möjligheter för djuren att ligga torrt och rent någonstans.

"På vissa ställen sjönk djuren ner upp till framknäna i gödsel", skriver kontrollanterna.

Nazisttoppen själv avslutar samtalet då vi når honom för frågor. Han gör sig därefter oanträffbar. Han har nu en dryg vecka på sig att besvara Länsstyrelsens kritik. I kontrollrapporten uppger nazisttoppen att han prioriterat andra delar av jordbruket, bland annat skörden, den senaste tiden och att en av gårdens maskiner varit trasig: varför han inte haft möjlighet att forsla bort allt gödsel. Men att reservdelar beställts.

Kontrollanterna ser det som särskilt allvarligt att nazisttoppen inte prioriterat djuren först och använt den halm som ändå fanns på gården för att förbättra deras situation. De skriver också att missförhållandena kan göra att nazisttoppen riskerar avdrag på eventuellt jordbruksstöd. 

 

Den dömde bombnazisten Viktor Melin var en av de ledande aktivister i Nordiska motståndsrörelsen som mötte ryska fascister på gården. Foto: ......

Gården har varit en återkommande samlingsplats för Nordiska motståndsrörelsen. Medlemmar och aktivister har ideellt arbetat på gården och den har lyfts fram som ett föredöme under partiarrangemanget "Bondens dag".

I samband med partiets så kallade Nordendagar i september 2015 mötte ledande aktivister från Nordiska motståndsrörelsen en rysk delegation från fascistiska Ryska Imperiska Rörelsen på samma gård, däribland ledaren Stanislav Vorobjev själv.

Och det är inte första gången som Jenny Möllers enhet för djurskydd vid Länsstyrelsen i Skara besöker gården.

 

LÄS MER: Här är ledarnätverket bakom Nordiska motståndsrörelsen 

 

"Såg inte så trevligt ut för djuren"

I februari 2017 gjorde den lokala polisen en liknande anmälan.

Även den gången hade polisen besökt gården av andra skäl, då efter en trafikincident.

"Vid den korta anblicken i mörkret såg det inte så trevligt ut för djuren. Kunde inte se om de hade vatten. På gården rådde stor oreda och det var mycket gödsel utanför dörren till ladugården", skrev polispatrullen i en avrapporterings-pm som skickades med en anmälan till Länsstyrelsen.

Efter en egen oanmäld inspektion konstaterade Länsstyrelsen också den gången att "anmälan var befogad". Bland annat noterade kontrollanterna oacceptabla mängder gödsel på tjurar och kalvar. 

En del av fåren var också oklippta och tuppen hade benskorv. I kontrollanternas rapport går också att läsa att Livsmedelsverket nyligen kommit in med information om "gödselförorenade djur" vid samma gård. En månad senare var allt dock okej, vid en anmäld efterkontroll.

Men nu kommer alltså nya klagomål.

 

LÄS MER: Nazistledarna som är beväpnade 

 

Krav på hårdare djurskydd

Djurskyddet är en av Nordiska motståndsrörelsens nio programpunkter som särskilt lyfts fram på partiets hemsida: "Våra djurskyddslagar ska vara framtagna med tonvikten på etik i stället för profit. Naturen och dess resurser ska brukas med förnuft och framtiden i åtanke", skriver partiet.

I partiets program förespråkas också "striktare krav för djurhållning", hårdare straff för "brott mot djur" och det går att läsa att "människan har ett särskilt ansvar att inte orsaka andra djur onödigt lidande samt att upprätthålla balansen inom naturen".

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!