Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Skolinspektionen stänger kritiserade Römosseskolan

Skolinspektionen har på onsdagen beslutat att stänga den muslimska friskolan Römosseskolan.
Foto: JULIA PERSSON
Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Skolinspektionen stänger muslimska Römosseskolan.

Totalt rör beslutet tre skolor med 600 elever som drivs av samma förening, Framstegsskolan.

Sedan tidigare utreder Ekobrottsmyndigheten misstänkta oegentligheter inom skolorna och GT har tidigare kunnat berätta att pengar bland annat slussats vidare till Somalia.

– Den här typen av skola borde aldrig startats, säger Grundskolenämndens ordförande i Göteborg, Axel Darvik, L, om beslutet.

Enligt Skolinspektionen bedöms fyra av fem styrelseledamöter i Framstegsskolan som ”olämpliga att fortsatt bedriva skolverksamhet”. 

Utredningen visar också att 9,5 miljoner förts över till Vetenskapsskolans ägarbolag.

I juni beslutade Göteborgs kommun att dra in skolpengen för föreningen Framtidsskolan, som driver bland annat Römosseskolan i Göteborg.

– Det är jag som fattat det beslutet, för att det är ett brådskande beslut. Det är förvaltningen som har utrett detta med rekommendationen att jag ska fatta det här beslutet, sa Axel Darvik (L), ordförande i grundskolenämnden då

Bakgrunden var oklarheter kring vem som faktiskt styrde skolan efter en tvist i styrelsen. Samtidigt har Römosseskolan under lång tid ifrågasatts för band till islamistiska rörelser och personer.

Skolinspektionen stänger tre skolor

Under onsdagen meddelade så Skolinspektionen att man stänger alla skolor knutna till föreningen Framstegsskolan. Det gäller Römosseskolan, Lilla Römosseskolan, Römosseskolan Agnesberg. Dessutom förloras tillståndet för Römosseskolan Borås som i dag inte är i drift. 

Enligt ett pressmeddelande sker återkallandet på grund av bristande lämplighet i ägar- och ledningskretsen. Enligt en granskning Skolinspektionen genomfört bedöms fyra av fem ledamöter i styrelsen som olämpliga för att bedriva skolverksamhet. 

”Olämpligheten hos styrelseledamöterna består framför allt i att de under perioden 2017-2021 ... inte tagit sitt ansvar för att se till att Föreningens ekonomi sköts på ett betryggande sätt och att de inte heller i övrigt utövat tillräcklig tillsyn och kontroll över Föreningens verksamhet”, skriver Skolinspektionen.

För skolpengen har föreningen betalat stora belopp för tjänster som aldrig utförts och även betalat oskäligt höga belopp för andra tjänster, enligt utredningen. Föreningen har också under 2020 och 2021 fört över 9,5 miljoner kronor till ägarbolaget bakom den då nedlagda Vetenskapsskolan och sedermera Safirskolan. 

Enligt ett avtal skulle Framstegsskolan köpa skolans så kallade inkråm för 12,5 miljoner.

Skolinspektionen konstaterar att föreningen därmed betalat ut ”mångmiljonbelopp till ett bolag som ... är, eller har varit, kontrollerat av en person (och dennes närstående) som av Säkerhetspolisen och Migrationsöverdomstolen bedömts utgöra ett hot mot rikets säkerhet.”

Styrelseordföranden i Framstegsskolan Khemais Bassoumi är bedrövad över Skolinspektionens beslut. 

– Det är tråkigt. Det är ett stort problem som inte går att göra något åt. Allt jobb man gjort och så finns det nu inte mer. Det är precis som man får ett meddelande om att någon dött. Det är känslan nu i alla fall, säger Khemais Bassoumi. .

På frågan om hur han ser på Skolinspektionens bedömning om att fyra av fem i styrelsen inte är lämpliga för att driva skolverksamhet, säger han:

– Vi är lämpliga, men vi har missat och slarvat och gjort fel. Det är rätt. Men vi är inte olämpliga.

Driver islamistparti

Sedan tidigare har GT kunnat berättar hur Römosseskolans förre rektor Abdirizak Waberi drev ett politiskt parti i Somalia parallellt med sin roll på skolan. Partiet har kopplingar till islamistiska Milli Göruz och Muslimska Brödraskapet, någonting som GT kunde berätta förra året. 

Och Grundskolenämndens ordförande Axel Darvik, L, är inte helt igenom positiv till Skolinspektionens beslut. 

– Det är glädjande att vi nu har fått ett beslut om att stänga de här skolorna. Samtidigt är jag besviken över att det bara är den ekonomiska brottsligheten man misstänker på skolan och inte någonting om den religiösa radikala delen och att man kanske inte delar svensk skolas värdegrund, säger han och hade velat se att myndigheterna agerat tidigare. 

– Jag tycker det är en brist att myndigheterna inte kunnat belägga att det här faktiskt är en skola som också har kopplingar till extremism och våldsbejakande radikalisering.

Nu ligger det på Göteborgs kommuns ansvar att hitta plats för de 600 elever som nu blir utan skola. Och det är nu tredje gången på kort tid som en skola i nordöstra stadsdelarna i Göteborg blir av med tillståndet. Tidigare har Vetenskapsskolan med 450 elever och Primusskolan med 140 elever fått stänga och erbjudits plats i den kommunala skolan. 

– Det är klart en utmaning när en skola blir av med sitt tillstånd. Men Grundskoleförvaltningens ansvar är att se till att alla elever har en plats i kommunala skolan, säger Helena Sjöberg, avdelningschef vid Grundskoleförvaltningen i Göteborg.

Hon menar att det fria skolvalet gör att inte alla elever behöver komma från samma område. Det betyder också att alla elever inte kommer behöva en plats i samma skolor. 

– Nu har det här hänt och vi får agera. Och alla elever kommer få plats, det är det absolut viktigaste. Men vi måste också ge alla vårdnadshavare en möjlighet att önska skola innan vi placerar barnen, säger Helena Sjöberg och uppger att det funnits en beredskap inom kommunen för att Skolinspektionen skulle återkalla tillstånden för de tre skolorna. 

Ekobrottsutredningar

Samtidigt driver Ekobrottsmyndigheten nu flera förundersökningar mot verksamheten. Under hösten åtalades Waberi för ekonomiska oegentligheter i en organisation som står skolan nära. 

Och åtal förande misstänkta oegentligheter i skolverksamheten väntas komma i nästa vecka.

Göteborgs kommun fick i augusti bakläxa i domstol för beslut att stoppa utbetalningarna av skolpeng till Römosseskolan. Det rördes sig då om 20 miljoner kronor som hållits inne av kommunen.

Men staden har gått vidare och överklagat beslutet. 

Skolinspektionens beslut gäller från och med 19 november 2021. 

Föreningen Framstegsskolan har nu möjlighet att överklaga beslutet. Enligt styrelseordföranden Khemais Bassoumi kommer styrelsen samlas i kväll för att besluta om huruvida de kommer överklaga eller inte.