Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Skola har könsseparerat undervisningen – i 22 år

Följ senaste nytt i Expressen TV – vi sänder direkt mellan 07 och 23 varje vardag och mellan 11 och 20 på helger.
Römosseskolan kritiseras återigen av Skolinspektionen.
Foto: JULIA PERSSON / GT/EXPRESSEN
Eleverna på skolan har delats upp i grupper baserats på kön och undervisats separat.
Foto: SHUTTERSTOCK

I 22 år har eleverna på Römosseskolan i Göteborg delats upp i grupper och undervisats separat baserat på deras kön.

Först efter en lagändring kunde Skolinspektionen kritisera skolan för könsuppdelningen.

Men kritiken har än så länge inte resulterat i någon åtgärd.

– Man har tillämpat nån typ av könsseparerad undervisning på den här skolan under lång tid ja, säger Frida Eek, jurist vid Skolinspektionen till SVT Nyheter Väst.

Römosseskolan är en muslimsk friskola som ligger i Gårdsten i Göteborg.

Man bedriver undervisning från förskoleåldern upp till och med årskurs 9.

I en rapport från Skolinspektionen, som SVT Nyheter Väst tagit del av, framgår det att man på skolan haft en könsuppdelad undervisning ända sedan den startades för 22 år sedan.

– Utifrån de uppgifter vi har fått har man tillämpat nån typ av könsseparerad undervisning på den här skolan under lång tid ja, säger Frida Eek, jurist vid Skolinspektionen till SVT.

Kritiserades redan förra året

Skolinspektionen har kritiserat Römosseskolan för den uppdelade undervisningen vid flera tillfällen med start i mars 2019. 

När Skolinspektionen återvände till skolan i våras hade ledningen fortfarande inte sett till att könsuppdelningen upphört. Vid det tillfället undervisades fortfarande pojkar och flickor i årskurs 4–9 separat bland annat i idrott, musik, slöjd och bild.

Gick inte att komma åt – innan lagändringen

Skolinspektionen, som förut hette Skolverket, har tidigare inte haft möjlighet att kritisera skolan för sin könsuppdelning i undervisningen.

Det beror på att det fram tills för två år sedan fanns utrymme i lagen för att kunna dela upp elever i grupper när det gällde undervisning av ”känslig karaktär”.

– Det är en delvis ny skrivning i läroplanen och retroaktivt kan vi inte kritisera en skola för förhållanden som rått innan den nya skrivningen trädde i kraft, säger Frida Eek till SVT.

Enligt den läroplan som finns för grundskolor i Sverige ska ”Skolan aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet.”

Skolan har kritiserats förut

Något som Skolinspektionen alltså menar att Römosseskolan inte lever upp till. 

– Skulle vi se att dom inte har gjort någonting för att komma tillrätta med den här bristen, då får vi fundera på vilka andra påtryckningsmedel som Skolinspektionen behöver ha för att skolan ska följa de bestämmelser som finns, säger Frida Eek.

Skolan har fram till augusti att åtgärda bristerna.

SVT har utan framgång och i flera veckors tid sökt skolans ledning.

Römosseskolan har tidigare kritiserats av Skolinspektionen på en rad punkter. 

2011 kritiserades man bland annat för brister i sitt arbete att skapa en trygg miljö och förhindra kränkande behandling. 2015 kritiserades man för bristande trygghet och studiero och förra året för att böner inte upplevdes som frivilliga bland skolans yngre elever.