Skelettkvinnan frias för julkort med kranier

Det aktuella julkortet kvinnan skickade till åklagaren.
Åklagaren hade året dessförinnan åtalat henne i den stora skeletthärvan.
Foto: Polisen

Skelettkvinnan frias även i hovrätten för de skelettprydda julkort som hon skickat till en åklagare.

Hovrätten går alltså på tingsrättens linje, och menar att korten varken utgör hot mot tjänsteman eller ofredande.

– Det är klart att jag är besviken över utgången, säger åklagare Klas Lund.

Julen 2013 skickade den så kallade Skelettkvinnan julkort till åklagaren Kristina Ehrenborg-Staffas som åtalade henne i den stora skeletthärvan som uppdagades året dessförinnan.

Det målet gällde bland annat brott mot griftefriden sedan sex kranier, en ryggrad och andra kroppsdelar hittats hos henne.

Kvinnan friades till slut – och skickade därpå julkort till Kristina Ehrenborg-Staffas, åklagaren i griftefridsfallet.

Poserar med kranier

Julkortet föreställer Skelettkvinnan när hon sitter i tomtedräkt och poserar med flera kranier. Julkortet ledde till ett nytt åtal, denna gång gällande hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman och ofredande. Tingsrätten friade Skelettkvinnan i september. 

Hovrätten fastställer domen

Nu fastställer hovrätten tingsrättens dom, och kvinnan frias alltså igen.

Tingsrätten menade att det inte fanns någon hotfull text eller något annat på kortet som gav uttryck för ett hänsynslöst beteende. Den nye åklagaren Klas Lund menade däremot att kortet skulle ses i ljuset av blogginlägg som kvinnan senare skrev angående Kristina Ehrenborg-Staffas. Blogginlägg som skulle haft "onda avsikter", enligt Lund.

Hovrätten går alltså på tingsrättens linje och menar att korten, som kvinnan även skickat till bekanta, inte kan ses som vare sig hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman eller ofredande.

Hovrätten skriver visserligen att "visst stöd" finns för att blogginläggen skulle kunna ha haft en ond avsikt. Men rätten menar att då kvinnan skickat korten till bekanta, som menar att julkorten ger uttryck för kvinnans speciella humor, kan det inte anses vara bevisat att kortet hade de avsikter som åklagaren påstått.

Det var dock inte en enig hovrätt som frikände kvinnan. En referent hade en skiljaktig mening och ansåg däremot att kvinnan skulle dömas för ofredande. Något som åklagaren Klas Lund menar är viktigt.

– Det visar att hovrätten inte var enig.

Vad tycker du om den friande domen?

– Jag har den uppfattning som jag gjort uttryck för tidigare. Det är klart jag är besviken på utgången. Jag tycker att hovrätten i alla fall borde döma enligt skiljaktighetsreferenten, säger Lund.

Vad händer nu?

Det jag kommer göra är att diskutera det här med min kollega som är målsägande. Det man kan göra är att man kan skicka detta till Riksåklagaren som kan överklaga till Högsta domstolen, säger Lund vidare.


Erik Göthlin