Skärpta bostadsrutiner kring hjälp för hemlösa

Hemlösa som inte har missbruks- eller psykiska problem får bara på på akutboende i en vecka.
Foto: SHUTTERSTOCK

Nyligen skärptes rutinerna både i Göteborg och i Malmö för den hjälp som ges till hemlösa som inte har missbruks- eller psykiska problem.
Framöver kommer denna grupp endast att erbjudas nödbistånd för akutboende max sju dagar i taget, särskild hänsyn ska dock tas till barnfamiljer, rapporterar Sveriges Radio Ekot. 

I Göteborg motiveras de nya rutinerna med att kostnaderna för sociala boenden ökat från 400 miljoner kronor till en miljard kronor mellan 2011 och 2018.

Malmö kommun lutar sig mot flera domar från kammarrätten som har förtydligat att socialtjänsten bara har ansvar för att ordna boende till hemlösa med missbruks- eller psykiska problem.

Eva Saletti, sektorschef i stadsdelen Lundby i Göteborg, säger till Ekot att bostadsbristen gör att det finns många som inte tillhör socialtjänstens målgrupp som nu hamnar i ett besvärligt läge.

– Att vi har en väldigt svår bostadssituation gör ju att det finns människor som inte tillhör socialtjänstens målgrupp som hamnar i ett besvärligt läge. Så det ligger i det egna ansvaret att hantera sin boendesituation och i riktlinje med att socialtjänsten inte kan lösa bostadsbristen, säger Saletti.