Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Skarp kritik riktas mot Göteborgs spårvägar

I årets granskning av Göteborgs Spårvägar AB framkommer flertalet brister.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / MEDIABILD/IBL

I årets granskning av Göteborgs Spårvägar AB framkommer flertalet brister.

Den allvarligaste formen av revisionskritik riktas nu mot bolagets styrelse och vd från Göteborgs stads lekmannarevisorer.

Bristerna gäller bland annat rutinerna hos trafikledningen och den ekominska rapporteringen.

I årets granskning av verksamheten Göteborgs spårvägar AB uppdagades vad Stadsrevisionen kallar för ”väsentliga brister”.

Bland annat vad gäller bolagets särskilda trafikledning, skriver man i ett pressmeddelande. Främst gäller det rutiner i samband med att trafikledningen slogs ut en dag i augusti i somras – vilket ledde till att spårvagnstrafiken stod helt stilla.

– Granskningen visar brister i följsamheten mot det avtal som rör samverkan med trafikkontoret, både kring särskild trafikledning och trafiksäkerhet. Dessutom brister bolaget när det gäller deras riskanalyser, säger Gun Malm, lekmannarevisor i Västra Götalandsregionen, i pressmeddelandet.

Bedöms ha stridit mot grundlagen

Bolaget har även felaktigt hanterat begäran om utlämnande av allmän handling kopplad till visselblåsningar som har sekretessbelagts, vilket strider mot tryckfrihetsförordningen.

Även Göteborgs Spårvägars ekonomiska rapportering och budget fallerar, enligt revisionsrapporten. Det framgår enligt granskningen inte hur styrelsen ska uppnå en ekonomisk balans i bolaget samtidigt som budgeten brister vad gäller de mål som finns i fullmäktiges budget.

”Sammantaget bedömer lekmannarevisorerna att bolagets styrelse och vd har brustit när det gäller att styra, leda, följa upp och kontrollera verksamheten”, skriver man i ett pressmeddelande.

Bolaget kallade till möte

Med anledning av detta så riktar lekmannarevisorerna en anmärkning – vilket är den allvarligaste formen av revisionskritik – mot Göteborgs Spårvägars styrelse och vd.

Göteborgs Spårvägar har under fredagen kallat till ett extrainsatt styrelsemöte med anledning av kritiken. Efter mötet säger vd Hans Nilsson:

– Vår grundläggande inställning är att det alltid är bra att bli reviderade, det blir vi ju varje år. Och vi försöker ta till oss och förbättra vår verksamhet, medan vi också vill fördjupa dialogen med stadsrevisionen för att fördjupa vår egen förståelse av delar av kritiken.