Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Sjukhuset: Polisen är ansvarig

BEMÖTER KRITIKEN. Överläkare Svante Arvidsson och verksamhetschef Per Mårin vid Östra sjukhusets IVA och akutintag bemöter påståendena om att personalen skulle ha agerat långsamt när Johan Liljeqvist togs om hand på sjukhuset efter att ha förlorat medvetandet i en polisbuss. Foto: Per Wissing/Anders Ylander
GÖTEBORG. De utpekade poliserna anklagar läkarna på Östra sjukhuset för att ha varit för långsamma. Men sjukhuset slår sig fri och rättsläkaren konstaterar att Johan Liljeqvists död var en följd av polisens ingripande. Trots det ställs ingen av poliserna till ansvar för hans död.
- Troligtvis kommer vi att överklaga beslutet, säger Johans bror Mikael Liljeqvist. GT har granskat polisens förundersökning och tagit del av de insatser som gjordes för att rädda Johan Liljeqvists liv.

FAKTA

Detta har hänt:Johan Liljeqvist greps
efter en fest på fest i Gamlestan. Han hade slagit sönder en bilruta. Polisen kallade på förstärkning och Johan Liljeqvist övermannades, förseddes med handfängsel och placerades i en polispiket för vidare transport till stationen.

På vägen händer
något som gör att polisen kör i ilfart till Östra sjukhuset. När han anlände hade han varken andning eller puls. I polisens internutredning skyller piketbefälet på långsamt agerande från Östra Sjukhusets akutpersonal.

"Först när han svalde
sitt eget kräk så insåg de allvaret och reagerade på att han var handfängslad", säger befälet i förhör.

Johan dog efter sex
dygn i koma på intensivvårdsavdelningen 26 Vice chefsåklagare Bo Lindgren lägger ner fallet, vilket innebär att polisen inte kan ställas till svars för Johans död.

Det var den 26 april förra året som det gick snett en natt på väg hem från en fest i Gamlestan i Göteborg.
Uppe i Strömmensberg flippade Johan ut och började sparka och slå på bilar.
Ingen kunde ana att detta tilltag i Strömmensberg skulle sluta med döden för Johan, efter sex dagar i koma.
Men det gjorde det, för det uppmärksammades av en polispatrull och det hela slutade med att Johan övermannades av flera poliser för vidare färd till polisstationen.
- Jag förstår inte vad som hände med honom, säger brodern Mikael Liljeqvist. Han var inte berusad och han hade kunnat köra bil om han haft körkort.

"Man kan ha spår länge"

I obduktionsrapporten står det att han hade 0,0003 mikrogram LSD per gram serum.
- Tydligen kan man ha spår i kroppen länge, säger Mikael. Jag fattar ingenting.
Kanske var Johan arg för något och när polisen ingrep hade han svårt att hantera sin ilska och gjorde ett våldsamt motstånd.
För att kunna transportera honom till polisstationen var de tvungna att tillkalla polisbussen.
Fyra poliser lastade in honom med handfängsel på ryggen.
"Han ligger med handfängsel på med en som håller benlås och så om jag minns rätt så är det en i varje arm på honom och det vi gör det är ju att ta tag i honom och lasta honom i bussen", vittnar en polis i den internutredning som nyss avslutats.

Något händer på vägen

Johan hamnar på magen mellan mellansätet och framsätena. "Jag låser fast hans ben med mina", fortsätter vittnet.
En sjukvårdsutbildad polis fattar beslut om att åka till Östra sjukhuset i stället eftersom man misstänker att Johan kan ha GHB i sig.
Trots att det inte är många minuter till sjukhuset händer något på vägen. "Efteråt där blir man ju orolig ett tag att det kan varit det här (ohörbart) syrebrist ähm... jag kan bara säga dom observationer jag har, hade, av han hela vägen så visade ju inga som helst tecken på syrebrist utan han var ju lugn, andades lugnt och fint, ingen, ja visade inte tecken på någon, någon ansträngd andning över huvud taget".
Johan kräks och blir medvetslös på väg in mot sjukhuset, men han både andas och hjärtat slår.
Vad som händer sen finns det olika versioner av.
Flera poliser vittnar om att sjukhuspersonalen agerade för långsamt, "det händer ingenting att det går väldigt långsamt" eller "han börjar kräkas och då tycker personalen att dom blir lite stressade och ja ni får skynda er av med fängslena".

Gått igenom internutredningen

- Den bilden stämmer inte med hur det såg ut den aktuella natten när Johan Liljeqvist togs in på Östra sjukhusets akutintag, säger Per Mårin, verksamhetschef på akuten.
Tillsammans med Svante Arvidsson, överläkare på intensivvårdsavdelningen, har han noga gått igenom internutredningen.
- Det har aldrig framkommit något som visar att det gått fel vare sig här på akuten eller på IVA, säger Per Mårin. Händelsen var ju så tragisk så vi granskade den väldigt noga från början och har gjort flera utredningar.
De kan bara konstatera att när Johan Liljeqvist kom in till akuten hade han både andnings- och hjärtstillestånd. Förmodligen till följd av att han legat på magen med ansiktet mot golvet och handfängsel på ryggen. Han borde ha suttit upp.
- Han fick ett adekvat omhändertagande här, där flera saker gjordes samtidigt, som att luftvägarna rensades och att han intuberades av en läkare, berättar Per Mårin. Dessutom fanns det en medicinläkare med narkosutbildning på plats, vilket gjorde att vi sparade några minuter tills ordinarie narkosläkare kom.
- Anledningen till att poliserna som var här upplevde att det gick långsamt berodde nog på stress över att vi inte blev larmade i förväg vilket är det normala, säger Per Mårin. Helt plötsligt stod de bara här med patienten och de förberedelser vi normalt gör när vi får ett larm hade inte gjorts utan påbörjades när patienten väl var på plats.

Tragiskt fall för alla inblandade

- Detta är ett tragiskt fall för alla inblandade, familjen och poliserna, säger Svante Arvidsson. Men det kan vara svårt för en lekman att förstå de olika momenten vi gör i ett sånt här fall.
- Men rättsläkarens bedömning är kristallklar, säger Per Mårin.
Den lyder: "Döden har orsakats av syrebristbetingade hjärnskador som varit en följd av andnings- och hjärtstillestånd. De tillgängliga upplysningarna om polisens ingripande, informationen från patientjournalen och fynden vid den rättsmedicinska obduktionen talar för att andnings- och hjärtstilleståndet dels varit en följd av omhändertagandet med upprepade försök att belägga handfängsel på ryggen, dels kroppsläge under transporten. Dödsfallet har haft samband med polisens ingripande".

Lägger ner förundersökningen

Trots detta väljer alltså vice chefsåklagare Bo Lindgren vid riksenheten för polismål i Göteborg att lägga ned förundersökningen.
Han grundar sitt beslut på att "det funnits skäl för polisen att ingripa, samt att den våldsanvändning som förekommit varit försvarlig" även om han tycker att polismännen "skulle sett till att AA kom i sittande läge, samt att hans andning och puls kontrollerades på ett noggrannare sätt än som skedde".
Rättsorganisationen, Ro, begärde i förra veckan en överprövning av åklagarens beslut och hoppas att fallet tas upp på nytt.
Johans familj har inte hunnit ta del av hela den fem centimeter tjocka internutredningen men har redan många frågetecken.
- Vi har inte riktigt bestämt oss ännu hur vi ska göra, säger Mikael Liljeqvist. Men det lutar nog åt att vi överklagar vi också.