Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sjukhusen som inte har en enda covid-patient

Jacob Wulfsberg, chefläkare Sjukhusen i Väster.
Foto: PRESSBILD
Kungälvs sjukhus ingår i Sjukhusen i Väster.
Foto: HENRIK JANSSON
”Vi har en situation i nuläget med väldigt mycket överbeläggningar på Sjukhusen i Väster, framför allt på Kungälvs sjukhus”, säger Jacob Wulfsberg.
Foto: ROBIN ARON

Sjukhusen i Väster har just nu inga covid-patienter.

Så har läget varit i snart två veckor – sedan den 13 oktober.

Ändå är situationen fortsatt ansträngd.

– Vi vill inte se en ökning igen, säger chefläkare Jacob Wulfsberg.

Inom Sjukhusen i Väster ingår Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus.

När smittspridningen var som allra värst i december i fjol nådde de sin peak i antalet covid-patienter:

74 stycken.

Högst antal patienter på intensivvårdsavdelning hade de dock redan i maj 2020, då 15 personer vårdades där.

Under vintern och våren i år var antalet patienter fortsatt högt, och i slutet av april var de 25 stycken.

Nere på noll

Men sedan den 13 oktober har Sjukhusen i Väster noll covid-patienter, något de är ensamma om i Västra Götaland.

– Vi ser det som väldigt positivt att antalet covid-patienter har minskat i den omfattningen och att det nu hamnat på denna nivå, säger Jacob Wulfsberg, chefläkare vid Sjukhusen i Väster.

En lättnad efter den tid som varit?

– Vi har en situation i nuläget med väldigt mycket överbeläggningar på Sjukhusen i Väster, framför allt på Kungälvs sjukhus, till följd av andra patientgrupper. Så det är väldigt tacksamt att inte dessutom ha covid-patienter.

Vad är det för överbeläggningar?

– Det är alla andra patientgrupper som brukar finnas. Men det är så pass stor omfattning på de patienterna i nuläget i kombination med att vi har en del stängda vårdplatser, som gör att det blir väldigt hårt tryck på avdelningarna och akuten, säger Jacob Wulfsberg.

Så är läget på regionens sjukhus

Den 25 oktober låg totalt 44 personer med covid-19 inne på sjukhusen i Västra Götaland.


Så här såg siffrorna då ut för respektive sjukhusdel i regionen:


NU-sjukvården: 6 personer varav 2 på Iva

Sahlgrenska universitetssjukhuset: 32 personer varav 4 på Iva

Sjukhusen i väster: 0 person varav 0 på Iva

Skaraborgs sjukhus: 2 personer varav 0 på Iva

Södra Älvsborgs sjukhus: 4 personer varav 1 på Iva

Den positiva covid-trenden till trots är trycket alltså fortsatt högt. Och personalens arbetsbörda har knappast minskat.

– Tyvärr kan jag inte säga att arbetsbördan gått ner, utan den har fortsatt legat på en hög nivå till följd av att vi fått en så pass ökning av andra patientgrupper, säger chefläkaren.

Smittan sprids bland barn

Enligt den senaste statistiken från Västra Götaland har närapå 78 procent av regionens invånare som är 16 år eller äldre fått två doser vaccin. En del äldre över 80 har även fått en tredje dos.

Samtidigt fortsätter smittan att spridas, allra tydligast bland barn och ungdomar.

Under vecka 41 rapporterades totalt 601 fall av covid-19 i Västra Götaland, där 31 procent av fallen kom från åldersgruppen 10-19 år.

Men även i åldersgrupperna 30-39 och 40-49 var fallen förhållandevis många (89 respektive 88 stycken).

Antalet covid-fall vecka 41

Den senaste statistiken gällande bekräftade covid-fall i Västra Götaland är från vecka 41. Totalt konstaterades 601 fall.


Så här såg fördelningen ut, åldersgrupp för åldersgrupp:


0-9: 55 fall

10-19: 189 fall

20-29: 62 fall

30-39: 89 fall

40-49: 88 fall

50-59: 60 fall

60-69: 23 fall

70-79: 23 fall

80-89: 10 fall

90+: Under fem fall

Chefläkare Jacob Wulfsberg medger att det finns en oro för läget framöver.

– Vi är väldigt tacksamma att det är på den nivån det är just nu, vi följer läget hela tiden framåt och vill inte se en ökning igen, säger han. 

– När det gäller övriga patientgrupper pågår ett febrilt arbete med att försöka skapa en bättre situation med färre överbeläggningar.

”Vi är vana”

Han menar dock att Sjukhusen i Väster står förberedda vid det fall en mängd patienter med covid-19 skulle behöva vård.

– Själva hanteringen av covid-patienter är vi vana vid vid det här laget. Framför allt är det detta med att antalet patienter ökar ytterligare som är det största bekymret i det läget, i så fall, säger Jacob Wulfsberg.

Se mer: