Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

SD-politikerns kritik mot förskolor: ”Socialistiska”

Ingrid Jordebo sitter i Sverigedemokraternas styrelse i Varberg.
Foto: PRIVAT

”Dagens förskola har sina rötter i forna Sovjetunionen”.

Så skriver Ingrid Jordebo (SD) i en motion om barnomsorgen i Varbergs kommun.

– Förskola är en socialistisk idé, att man ska ta barnen från hemmen. Då kan man vänja dem vid att vara i grupp hela dagarna, säger Jordebo.

Ingrid Jordebo, 89, innehar en av Sverigedemokraternas platser i kommunfullmäktige i Varberg och sitter även i förskole- och grundskolenämnden för partiets räkning.

Och enligt Jordebro lämnar förskoleverksamheten i kommunen mycket i övrigt att önska. Det framgår i en motion om ”förbättrad och förebyggande psykosocial barnomsorg i förskolan” som hon författat.

”Dagens förskola har sina rötter i forna Sovjetunionen som upphörde för 30 år sedan. Den är socialistisk och bygger på stora kollektiv och stora byggnader”, skriver Jordebo bland annat.

 – Systemet med gruppundervisning kom ju från socialismen. Förskola är en socialistisk idé, att man ska ta barnen från hemmen. Då kan man vänja dem vid att vara i grupp hela dagarna, säger Ingrid Jordebo, och fortsätter:

– Här får de till och med pedagogik, och jag menar att det inte är så lyckat förrän barnen är mogna för det. 

”Har en helt annan bild”

Men hur organiserar man en förskola om barnen inte ska vistas i grupper? Ingrid Jordebo får frågan.

– Det tror jag inte att man kan. Hela förskolan i sin idé är socialistisk. Jag kan inte se att man kan organisera det på ett sätt där man ger barnet den omsorg och den psykosociala träning som det behöver för att känna sig värdefullt, säger Ingrid Jordebro.

Beskrivningen av det svenska förskolesystemet som en sovjetisk kvarleva, avfärdas dock av Linda Berggren (S), vice ordförande i förskole- och grundskolenämnden i Varberg:

– Jag har en helt annan bild av förskolan. Vi skulle visserligen behöva mer personal, men kvaliteten och läroplanen är fantastiska och barnen har en fantastisk utveckling i förskolan.

Hon anser heller inte att det finns någon risk att kollektivet prioriteras framför enskilda barns behov.

– Både förskolan och skolan ska ta hänsyn till individen och individens olika behov, och det tycker jag att man gör, säger Berggren.

”En mänsklig rättighet”

Enligt Ingrid Jordebros menande bör barnen, fram till fyraårsåldern, vistas i hemmet tillsammans med en förälder i stället för att gå i förskola. Annars finns risk för att barnets anknytning störs, hävdar hon.

– Vi måste få tillbaka hemomsorgen. De som behöver vara hemma, varför ska de inte få vara det? Det är ju en mänsklig rättighet att få bli vårdad av sina föräldrar, säger Ingrid Jordebo.

Men det finns ingen förskolplikt i Sverige. Den som vill vara hemma med sitt barn kan vara det.

– Ja, men då får man inget betalt. Då får man klara sig på en lön, den andra har ingenting att bidra med, säger Jordebo.

Förskola är en socialistisk idé, menar SD-politikern Ingrid Jordebo.
Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Vill inrätta rehabiliteringsklinik

I sin motion, som Hallands Nyheter tidigare rapporterat om, ger Ingrid Jordebro förslag på hur hon anser att förskoleverksamheten och barnomsorgen i kommunen bör förändras.

Hon vill bland annat att kommunen ska starta fler öppna förskolor, anställa fler dagmammor och inrätta en rehabiliteringsklinik för att ”komma till rätta med kränkningar av olika slag”.

”Detta likriktade tvång leda till helt onödiga psykiska problem”, skriver hon i motionen.

Linda Berggren (S) igen:

– Det står Ingrid fritt att lägga en motion, hon är folkvald precis som jag. Men jag tycker att hennes kritik är tråkig och ledsam. De människor som jobbar inom förskolan i dag gör ett fantastiskt arbete, och det blir lite som att säga att de inte gör ett bra jobb.