Scientologknuten organisation föreläste för elever i skolan

Åsa Graaf är ordförande för Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige och sitter i scientologernas europeiska antidrogorganisation.
Nygårdsskolan i Billdal har elever från förskola till nionde klass.
Foto: Läsarbild
Nygårdsskolan i Billdal har elever från förskola till nionde klass.
Foto: Läsarbild
Nygårdsskolan i Billdal har elever från förskola till nionde klass.
Foto: Läsarbild

För tio år sedan kunde SVT:s "Uppdrag granskning" avslöja "Riksorganisationen för ett drogfritt Sveriges" band till Scientologirörelsen.

I dag sitter organisationens ordförande och grundare, Åsa Graaf, också i styrelsen för scientologernas europeiska antidrogorganisation.

Tidigare i veckan var hennes svenska organisation anlitad för en heldagsföreläsning för elever och föräldrar på Nygårdsskolan i Billdal.

– Hade jag jobbat på ett bageri, hade det varit scientologibröd då?, säger Åsa Graaf om kopplingarna.

Banden mellan "Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige" och scientologirörelsen är många och har uppmärksammats vid ett flertal tillfällen.

Redan 1994 kunde Expressen avslöja att pengar som organisationen samlade in gick in i verksamheter som tillhör scientologirörelsen.

För tio år sedan kunde SVT:s "Uppdrag granskning" avslöja att organisationen fortsatt stödja scientologernas frontorganisation "Narconon" ekonomiskt och även använt dess material vid föreläsningar. Flera av Riksorganisationens företrädare visade sig samtidigt också vara medlemmar i rörelsen. 

Däribland ordföranden och grundaren Åsa Graaf själv.

– Det är min privata religion, säger hon i dag.

Tom Cruise
Foto: PAUL WHITE/AP

I styrelsen för scientologorganisation

Hon har också uppdrag inom scientologrörelsen. Sedan flera år tillbaka sitter hon i styrelsen för en av scientologernas många frontorganisationer: Foundation for a Drug-Free Europe. 

En organisation Scientologerna helt öppet deklarerar att man grundade 2004. Organisationen är också registrerad på samma adress som scientologikyrkan i Stockholm. 

Men på Nygårdsskolan i Billdal i Göteborg har allt detta gått skolledningen förbi. 

Tidigare i veckan arrangerades en heldag mot droger för skolans elever. Och under kvällen bjöds föräldrar in till en föreläsning. 

Allt i "Riksorganisationen för ett drogfritt Sveriges" regi. 

Nygårdsskolans rektor Marie Ahlen bekräftar att fyra föreläsningar hölls: tre för skolans elever och en för föräldrar.

Och det var hennes beslut.

– Har det blivit fel får jag ta på mig skulden, säger hon.

Nygårdsskolan har anlitat Riksorganisatione för ett drogfritt Sverige för fyra föreläsningar.
Foto: Läsarbild

Information i efterhand

Hon säger att hon i efterhand fått information om organisationen som hon inte kände till då de anlitades. Det skedde efter att organisationen själv hört av sig till skolan och erbjudit sina tjänser.

– Det jag gjorde innan var att jag pratade med dem och förhörde mig om huruvida de var politiskt eller religiöst bundna till något. Det sa de att de inte var och de skickade mig väldigt mycket information. Jag gick också in på deras hemsida och det såg bra ut. Det var utifrån det jag har anlitat dem, säger Marie Ahlen.

– Jag känner fortfarande att jag inte riktigt vet hur det är ställt. Det är två olika versioner. 


LÄS MER: Mjölkpaket gör reklam för scientologknuten organisation 


Är det inte rimligt att en kommunal verksamhet undersöker sådant innan man anlitar en organisation?

– Naturligtvis, jag litade på det jag fick läsa från organisationen och det de sa till mig. Har det blivit fel får jag ta på mig den skulden.

Källkritik är ju någonting som blir allt viktigare i läroplanen. Vad säger det om skolans arbete med källkritik om rektor bara lyssnar på en part inför beslut?

– Ansvaret ligger på mig. Det behövs en klar förbättring. Jag lär mig och beklagar verkligen, säger Marie Ahlen.

Enligt Riksförbundet för ett drogfritt Sveriges offert till skolan, där organisationen bara använder sin kampanjs namn Droginformation.nu och, skulle varje föreläsning kosta tusen kronor:

"Nu endast för 1000 kr per föreläsning. (Ord.pris 4500 kr)".

Som ett sommarerbjudande kunde även skolans personal och föräldrarna utbildas gratis.


Trött på diskussionen

"Riksorganisationen för ett drogfritt Sveriges" ordförande Åsa Graaf säger att hon är trött på diskussionen om kopplingar till scientologirörelsen.

Hon bekräftar att hon är scientolog, men beskriver det som ett privat ställningstagande. 

– Hade jag jobbat på ett bageri, hade det varit scientologibröd då?, säger hon.

Åsa Graaf bekräftar att "Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige" tidigare har gett vidare pengar till scientologernas frontorganisation Narconon, enligt henne "Narconons förebyggande del". 


LÄS MER: Scientologikyrkan bjöds in till skolor 


Ett stöd hon i dag säger har upphört. 

– Jag förstår av dina frågor att hela den här artikeln handlar om scientologi, inte vad vi gör eller våra resultat. Det känns som att det är värsta grejen för att jag är scientolog. Det tycker jag är tröttsamt, säger Åsa Graaf.

Finns det inte band till scientologirörelsen om ordföranden själv är scientolog. Om ordföranden själv sitter i en internationell antidrogorganisation, bildad av scientologirörelsen?

– Organisationen är oreligiös och opolitisk. Den är det. Vi har folk som har andra religioner som också jobbar hos oss.

Scientologirörelsen har historiskt engagerat sig starkt mot olika former av droger och psykofarmaka – illegala som legala. Rörelsen har även under många år drivit kampanjer mot psykiatrin och vetenskapligt belagda metoder inom psykiatrin som scientologirörelsen av olika skäl anser olämpliga.

Men Åsa Graaf säger att det inte var skälet till varför hon, som scientolog, engagerat sig i frågan.

– Vi arbetar inte med psykofarmakabiten, vi pratar om alkohol i skolorna, vi pratar om illegala droger, sedan kan det hända att någon frågar någonting om det. Då kan man nämna det också, men det är inte det som vi jobbar för.

Fick kritik på Facebook

Åsa Graaf uppger att hon helt nyligen bett den europeiska antidrogorganisationen att ta bort henne ur styrelsen, men uppger att hon också sett att hon formellt sitter kvar enligt olika offentliga register.

På Nygårdsskolans Facebooksida lade skolledningen tidigare i veckan upp ett meddelande där de svarade på kritiken: 

"Vid varje föreläsning i vår skola har lärare varit med. Inget olämpligt har sagts på föreläsningarna. Information som är evidensbaserad har förmedlats på ett etiskt bra sätt. Lärare och elever är nöjda. Om det framkommer annan fakta kring organisationen kommer skolan vidta åtgärder".

Vid lunchtid under fredagen hade meddelandet tagits bort.


Bland Riksorganisationen för ett drogfritts Sveriges källor, till grund för föreläsningsverksamheten, tas fortfarande scientologernas frontorganisation Narconon upp.
Foto: GT

När GT ber om att få mer information från Åsa Graaf om vad Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige tar upp på sina föreläsningar skickar hon en sex-sidig pdf med uppgifter. 

Bland källorna anges bland annat Scientologernas frontorganisation Narconon.


Scientologirörelsen

Scientologikyrkan med tillhörande frontorganisationer, ursprungligen grundad av den amerikanska Science Fiction-författaren L Ron Hubbard. Organisationen är extremt hierarkiskt styrd och har affärsmässiga inslag där medlemmarna allt eftersom de stiger i graderna får mer och mer information om den annars mycket hemlighetsfulla organisationens uppbyggnad och mål.

Avhoppare vittnar om kostsamma kurser som sätter människor i skuld.

Under 00-talet bytte organisationen namn till Scientologikyrkan och registrerades som religiöst samfund. Scientologerna avfärdar kritiken som skapad av intressegrupper illvilligt inställda till organisationen.