Säpo har slagit till mot Vetenskapsskolans vd

Abdel-Nasser el-Nadi är en av centralpersonerna inom radikal svensk islamism.
Abdel-Nasser el-Nadi är vd för Vetenskapsskolan i Göteborg.
Foto: TT NYHETSBYRÅN
Fyra personer har under de senaste veckorna tagits i förvar.
Foto: SÄPO
Tidigare har även Gävelimamen Abo Raad tagits i förvar. Hans son har också tagits.
Foto: GEFLE DAGBLAD
Även imamen Fekri Hamad från Västerås har tagits i förvar.

Den muslimska friskolan Vetenskapsskolans vd Abdel-Nasser el Nadi, 54, har tagits i förvar av Migrationsverket, kan Expressen och Doku avslöja.

Säkerhetspolisen tog in honom under onsdagen.

Skol-vd:n – som nu blixtersatts på posten – är därmed den femte framträdande personen inom radikalislamistiska miljöer i Sverige som frihetsberövats på kort tid.

– Det här får han och Säpo sköta, säger Sven-Erik Berg, rektor för klasserna F-3 vid Vetenskapsskolan i Göteborg.

Vetenskapsskolans vd Abdel-Nasser el Nadi beskrivs som en centralgestalt inom den islamistiska miljön i Göteborg och Västsverige. 

Under de senaste veckorna har Migrationsverket, efter ansökan från Säkerhetspolisen, tagit fyra framträdande personer i samma radikalislamistiska miljö i förvar: Gävleimamen Abo Raad och hans son, imamen Hussein Al-Jibury i Umeå och imamen Fekri Hamad från Västerås. 

Nu blir Abdel-Nasser el Nadi den femte centralgestalten i samma miljö som går samma öde.

Han hämtades in av Säkerhetspolisen under onsdagen och Migrationsverket fattade under torsdagen beslut om att ta honom i förvar. 


LÄS MER: Vetenskapsskolan anklagas för islamism 

Fekri Hamad, Abdel-Nasser El Nadi och Abo Raad tillsammans i frihet. Nu sitter de alla frihetsberövade.

– Ni får kontakta Säpo för han är där, förklarade en kvinna som svarade på el Nadis hustrus telefon under onsdagen.

Vi ombads mejla våra frågor, men några svar har inte kommit.

På Vetenskapsskolan, som formellt är en icke-konfessionell skola, bekräftar skolchefen tillika rektorn för F-3-klasserna Sven-Erik Berg att huvudmannen tagits om hand av myndigheterna.

”Möttes igår”

– Naturligtvis har vi suttit i samtal i ledningsgruppen och undrar vad som händer. Man undrar vad det är frågan om och vad som händer, säger Sven-Erik Berg och berättar att han så sent som under tisdagen var i möte med Abdel-Nasser el Nadi om skolans ekonomi.

– För skolans del händer ingenting. Han är huvudman och inte med i den dagliga driften. Det är vi rektorer som sköter det. 

Hur ser ni på det faktum att han nu frihetsberövats?

– Det här får han och Säpo sköta.

Efter ett interimistiskt styrelsemöte under onsdagen beslutades att skolans biträdande rektor ska gå in som ny vd. 

Beskedet meddelade Sven-Erik Berg Skolinspektionen tidigare i dag.

– Jag har meddelat dem situationen och vem vår nya ansvarige är, säger Sven-Erik Berg som samtidigt säger att de fått väldigt lite information.

– Det är Säkerhetspolisen som har gjort detta, det är allt vi vet.

Ordföranden för Gävlemoskén Mohammed Al Najjar, där Abdel-Nasser el Nadi sitter som ledamot i stiftelsen, meddelade under onsdagen att de sökt honom. 

Men att han är ”försvunnen”. På moskén talar man om ett ”gripande”.

– Vi vet inte tidpunkten för själva gripandet. Vi försökte nå honom men det gick inte, men vi säkerställde att han blivit gripen, säger ordföranden via en medlem som tolkar från arabiska.

”Han är unik”

Inom den radikala muslimska miljön går nu uppmaningar ut om att åka till Stockholm för att demonstrera mot att ”fyra imamer och en broder” tagits om hand av myndigheterna. På bilder inför demonstrationen finns Abdel-Nasser el Nadi med bland de som uppges frihetsberövade. 

I den miljö där han verkar ses han som skriftlärd och iman, men utan att vara knuten till någon moské.

– Han är unik i islam, säger Gävlemoskéns ordförande Mohammed Al Najjar via medlemmen. 

Advokaten Lars-Erik Olsson har företrätt Abdel-Nasser el Nadi vid flera tillfällen. Han vill i nuläget inte ge några kommentarer.

– Han har mig fortfarande. Jag kan inte uttala mig nu, tyvärr, säger Lars-Erik Olsson.

Säkerhetspolisens presstjänst kommenterar inte ärendet. 

– Vi kan inte kommentera enskilda personer. Dels av säkerhetsskäl, dels av integritetsskäl, säger pressekreteraren Gabriel Wernstedt på Säkerhetspolisen. 

Ni har den senaste tiden gjort liknande insatser med förvarstaganden runt om i landet, kan ni uppge om ni gjort fler sådana insatser de senaste dagarna?

– Vi pratar inte om enskilda ärenden eller enskilda personer när det gäller vårt operativa arbete inom ramen för vårt underrättelsearbete. Det gör vi inte av säkerhetsskäl och integritetsskäl.

El Nadi: ”Vill skydda det här samhället”

I fredags var GT i kontakt med Abdel-Nasser el Nadi. Efter att vi presenterat oss och vårt syfte med samtalet bad han oss att ringa senare under dagen.

Han har därefter inte besvarat våra samtal. 

Abdel-Nasser el Nadi har tidigare bestämt förnekat alla kopplingar till extremism eller extremistiska sympatier. 

– Jag har fem barn som är födda i Sverige, en stor familj, och jag vill skydda det här samhället som har skyddat mina barn, sa han till Dagens Nyheter i samband med en granskning av Vetenskapsskolan för ett år sedan.

54-åriga Abdel-Nasser El-Nadi har tidigare varit rektor för friskolan Vetenskapsskolan i Göteborg. 

Fram till onsdagen, då han omhändertogs av Säkerhetspolisen, var han skolans VD och huvudman. 

Skolan ingår i en koncern bestående av skolor och förskolor i Göteborg, Halmstad och Gävle, och det finns även planer på att starta gymnasieverksamhet.

Vetenskapsskolan har uppmärksammats i medier tidigare efter kritik från Skolinspektionen. Efter en oanmäld tillsyn 2017 skrev myndigheten bland annat att skolan brast i uppdraget ”att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män”.

Abdel-Nasser El-Nadi är ursprungligen från Egypten men har bott i Sverige sedan 1992, då han ansökte om uppehållstillstånd. Precis som de andra personer Säpo agerat mot de senaste veckorna så har han blivit nekad svenskt medborgarskap upprepade gånger. 

Han ansökte hos Migrationsverket 2007 och 2011 men fick avslag vid båda tillfällena.

Arrangörerna: ”Vem ska bli nästa”

På demonstrationstillståndet till lördagens demonstration i Stockholm står Islamiskt Kurdiskt Kulturcentrum, IKKC, genom föreningens representant Muhsin Asinger.

Han säger att de sökt tillståndet för att protesterna kommer äga rum i Stockholm men att Gävlemoskén är bättre lämpad att uttala sig om demonstrationen. 

Det är värst drabbade, menar han.

– Vi frågor oss hela tiden, vem ska bli nästa. Vi vet inte vad som händer. Vi vill se bevisen, säger Muhsin Asinger. 

– Om det finns bevis vill vi veta. Om det inte finns bevis vill vi veta varför de sitter inne. Man vill ju veta sanningen.

Muhsin Asinger säger att han träffat de omhändertagna imamerna under de senaste åren. 

Hur ser du på beskrivningen av att de här ingår i en radikal muslimsk miljö med bland annat rekrytering?

– Det är för det vi vill veta hur utredningen pågår. Om de har gjort någonting så vill vi veta det. Men nu vet vi inte varför de sitter inne, säger Muhsin Asinger. 

GT har under torsdagen på nytt sökt Gävlemoskéns ordförande om demonstrationen.

Abo Raad
Foto: GEFLE DAGBLAD

Abo Raad, 53

Gävleimamen Abo Raad, ursprungligen från Irak, togs tillsammans med sin son i förvar av Säkerhetspolisen den 24 april. 

Han har under flera år pekats ut som en central aktör på den svenska jihadistscenen. 

2015 avslöjade Gefle Dagblad och frilansjournalisten Magnus Sandelin hur han i samband med att Islamiska staten intog flera städer och byar i Irak hyllade händelserna på sin Facebooksida: ”Bröder och systrar, be till Allah om stöd för deras sunnisyskon i Irak, där de utkämpar ett ödesdigert krig mot svekfullhetens, kufrs (läs: Icketroende) och syndfullhetens styrkor (…) Be för era syskon och stötta dem med era pengar, er själva och era tungor”, skrev han bland annat (texten är översatt från arabiska, reds. anm.). 

Han har också pekats ut som en förebild av personer inom den jihadistiska miljön, vilket Gefle Dagblad rapporterade om. 

2015 kunde Expressen också avslöja hur han var medlem i en hemlig facebookgrupp för sympatisörer till den jihadistiska ideologin, ”Syskon som stödjer mujahideen”. Abo Raad har en svärson som har varit anställd av Vetenskapsskolan i Göteborg, vars huvudman är Abdel-Nasser el Nadi.

Fakri Hamad

Fekri Hamad, 52

Imamen i Västerås, Fekri Hamad, beskrivs som Abo Raads närmaste man. Han hade precis inlett en kampanj för att få sin nära vän fri då han själv omhändertogs av Säkerhetspolisen och sattes i förvar hos Migrationsverket. 

Det skedde den 7 maj.

Dessförinnan hade han, enligt Gefle Dagblad, tagit Abo Raads plats och hållit i fredagsbönen i Gävlemoskén. Inför moskéns besökare ska han ha gått till skarp attack mot omhändertagandet av Gävleimamen och de muslimer som inte stöder kampen för hans frigivande. 

Enligt terrorforskaren Magnus Ranstorp ska Abo Raad och Fekri Hamad varit ett radarpar som tillsammans försökt ta över vissa moskémiljöer och driva dem i en mer radikal salafistisk inriktning. 

– De har varit kringresande imamer i Uppsala, Gävle, Sandviken, Västerås. Metoden är att de skapar inflytande under den viktiga fredagsbönen, säger Magnus Ranstorp.

I en färsk rapport från Försvarshögskolan, som bland andra Magnus Ranstorp författat, beskrivs Fekri Hamad som ”en av de mest hårdföra salafisterna i landet”.

Fekri Hamad är statslös palestinier, uppvuxen på Västbanken. Han folkbokfördes i Sverige 2001 och saknar svenskt medborgarskap, liksom övriga omhändertagna.

Representanter från Pettersbergsmoskén i Västerås har tagit avstånd från både Fekri Hamad och Abo Raad. De säger att de båda varit i moskén tillsammans, men inte mer.

Abdel-Nasser el-Nadi pekas ut som en av centralpersonerna inom radikal svensk islamism.

Abdel-Nasser El Nadi, 54

Vetenskapsskolans huvudman Abdel-Nasser El Nadi, kallad Abo Talal, frihetsberövades av Säkerhetspolisen tidigare i veckan. Han är från Egypten men kom till Sverige 1992 och ansökte om uppehållstillstånd. Han fick avslag, och först 1998 beviljades han ett tillfälligt uppehållstillstånd som sedan har förlängts i omgångar. 2007 och 2011 ansökte han hos Migrationsverket om svenskt medborgarskap men fick avslag båda gångerna.

Abdel-Nasser El Nadi har nära kopplingar till föreningen Sveriges Förenade Muslimer i Göteborg, och ingår i samma krets av radikala imamer som Abo Raad och Fekri Hamad. Enligt en granskning av sajten Doku har han tidigare skrivit inlägg på sin facebooksida där han bland annat har förespråkat en ”stark, sunnitisk, islamisk stat”. Enligt sajten ska han också enligt Säkerhetspolisen ha rekryterat till våldsbejakande islamism.

Abdel-Nasser El Nadi sitter i styrelserna för flera bolag som bedriver skol- och förskoleverksamhet i Västsverige.

Hussein Al-Jibury, 48

Imamen Hussein Al-Jibury i Umeå, kallad Abo Sheima, omhändertogs av Säkerhetspolisen den 2 maj. 

Hussein Al-Jibury ingår i samma salafistiska, radikalt islamistiska miljö som den tidigare omhändertagna Gävleimamen Abo Raad. Enligt personer i Al-Jiburys närhet finns även släktband mellan de båda. 

Enligt källor till Västerbotten-kuriren upptäckte familjen att något hade hänt då Al-Jibury inte kom hem från arbetet som vanligt den 2 maj. Dagen därpå fattade Migrationsverket beslut om att han skulle tas i förvar. 

Liksom de övriga omhändertagna imamerna har Hussein Al-Jibury flera gånger ansökt om svenskt medborgarskap, men fått avslag. I hans fall två gånger: 2006 och 2013. 

Hussein Al-Jibury är Irakisk medborgare och beviljades permanent uppehållstillstånd i juni 1997. 

I samband med omhändertagandet uttalade sig en av hans bekanta i moskén för Expressen. Han trodde inte på anklagelserna.

– Han är öppen för dialog, och har både muslimer och icke-muslimer som vänner. Vi känner honom som en öppen och snäll person och vill ha en förklaring till vad som har hänt, sa mannen.

Hussein Al-Jibury.
Foto: Sundsvalls Tidning

Abo Raads son

Abo Raad och dennes son togs i förvar av Säkerhetspolisen den 24 april.

Sonen har under många år varit en framträdande ungdomsledare i Gävle och Umeå, och grundare av en boxningsklubb. 2015 var han nominerad till ett pris som årets eldsjäl för sitt arbete. 

Precis som sin pappa har han nekats svenskt medborgarskap, och under ett inspelat möte med föreningen Charta 2008 för några år sedan berättade han att det var på grund av Säkerhetspolisen: ”En vacker dag när jag ansöker fick jag en sån här svart mapp. Säkerhetspolisen har bara svarta drömmar. Hela den här myndigheten går bara på fredliga människor som har en stark tro på sin religion och säger ”min gud är allah”. (…) Då är det alltså så här, jag får inte svenskt medborgarskap, för jag har för stort nätverk och jag kan kombinera mitt arbete med människor. Och de här kontakterna som de frågade om är alltså en säkerhetsrisk”, sa han under mötet.

Han är dömd för att i samband med Gefle Dagblads granskning av moskén i Gävle ha hotat tidningens chefredaktör.