Sålde stulna kläder på nätet - får sänkt straff

Foto: Christian Örnberg

De fyra kvinnor som bötfällts i tingsrätten sedan de köpt stulna barnkläder billigt via en sajt på internet fick i dag sina domar på 60 dagsböter vardera för häleriföreteelse fastställda.

Den 44-åriga kvinna som sålde kläderna fick sitt straff sänkt med sex månader till 2,5 års fängelse.

Kläderna hade stulits i butiker av den 44-åriga kvinnan, som i Göteborgs tingsrätt dömdes till tre års fängelse. De fyra kvinnor som köpte kläderna på sajten Tradera dömdes till 60 dagsböter för häleriförseelse i tingsrätten. Hovrätten gör ingen egen skrivning om de fyra kvinnorna utan instämmer helt kort i det resonemang som Göteborgs tingsrätt framförde i sin dom.

Tingsrätten ansåg att det fanns många omständigheter runt den 44-åriga kvinnans försäljning som starkt talade för "oegentligheter". De fyra köpande kvinnorna ansågs ha haft "skälig anledning att anta att brott förelåg", och borde ha försökt undersöka förhållandena närmare. Alla fyra köpte varor för omkring 30 000 kronor av 44-åringen.

Den 44-åriga kvinnan fick dock sitt straff sänkt till två år och sex månaders fängelse för grov stöld.

Ingen hjälp

Konsumentverket har ingen hjälp att ge till den som anklagas för att ha köpt stulet gods.

- Vi jobbar bara med köprätt, inte alls med straffrätt, säger Peter Gustavsson, jurist på Konsumentverket, till TT.

– Men den som köper något av en privatperson bör nog be säljaren visa ett kvitto på hur varan förvärvats, tillägger han.

Köp från privatpersoner omfattas överhuvudtaget inte av de skyddande reglerna i konsumentköplagen.

– Om man handlar av en privatperson är det avtalet mellan parterna, alltså köpare och säljare, som blir avgörande. Det innebär att säljaren kan friskriva sig från att åtgärda eventuella fel, säger Peter Gustavsson.

– Men att det är en sådan skillnad mellan köp från företag och köp från privatpersoner är nog ganska okänt.

Köpt på Tradera

Kvinnorna som bötfälldes av Göteborgs tingsrätt för att de köpt stulna kläder billigt hade gjort sina inköp på nätsajten Tradera.

– Den kan jämföras med en anslagstavla, där både företag och privatpersoner annonserar, säger han.