Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Så vill Liberalerna satsa på skolan

"Vi vill att Sveriges lärare ska vidareutbildas under ett års tid", sa Björklund under sitt sommartal i Göteborg.

Foto: HENRIK JANSSON GT/EXPRESSEN
Liberalerna kämpar mot sjunkande opinionssiffror. Foto: HENRIK JANSSON GT/EXPRESSEN
Liberalernas utspel på detta närmast historiskt låga väljarstöd blir en ny blytung satsning på skolan. Foto: HENRIK JANSSON GT/EXPRESSEN

Liberalerna kämpar mot sjunkande opinionssiffror. Då satsar partiledaren och före detta utbildningsministern Jan Björklund på ännu en stor satsning på skolan.

– Vi vill att Sveriges lärare ska vidareutbildas under ett års tid, sa Björklund under sitt sommartal i Göteborg.

Lärarna ska få behålla 80 procent av lönen under studietiden och satsningen beräknas kosta åtta miljarder.

Så vill Björklund lyfta skolan

Här är Liberalernas nya satsning på den svenska skolan. Orden är Jan Björklunds egna, de publicerades först på DN Debatt under söndagen och återupprepades till stor del när Björklund sommartalade i Göteborg under söndagen.

 

1) En omfattande vidareutbildning av svensk lärarkår. Det är märkligt att en så stor och viktig yrkeskår, med en så kunskapsorienterad yrkesuppgift, har så lite vidareutbildning.

Vi föreslår att ett års vidareutbildning på universitet i ämneskunskaper eller ämnesmetodik ska vara ett obligatoriskt inslag under en lärarkarriär. Utbildningen kan avse fördjupade ämneskunskaper i ämne som lärare redan är behörig i, eller att bli behörig i ytterligare ämne.

Utbildningen ska avse legitimerade lärare i grundskola och gymnasium som har minst tio års tjänstgöring som lärare bakom sig. Under denna utbildning erhålls 80 procent av ordinarie lön, vilket motsvarar det som förr kallades ”tjänstledighet med B-avdrag”. Läraren ansöker själv, men kommunen ska vara skyldig att bevilja tjänstledigt för denna vidareutbildning. Studierna kan bedrivas på heltid eller deltid, ett år i sträck eller uppdelat på flera perioder.

Kostnaderna ska bäras av staten, och omfattar två miljarder kronor per år. Reformen och kostnaderna är permanenta. Under den kommande budgetperioden fram till 2020 avsätter Liberalerna således åtta miljarder kronor för denna reform. Det är den största vidareutbildningen av lärare någonsin.

 

2) Masterexamen ett krav för att bli ämneslärare. För att legitimeras som ämneslärare ska krävas avlagd masterexamen. Detta i syfte att öka kvaliteten och attraktionskraften i yrket. Ämneslärarutbildningen är redan 5-5,5 år lång och bör inte förlängas. Däremot så krävs en omdisponering av innehållet till förmån för mer ämneskunskaper och ämnesmetodik.

 

3) Högre antagningskrav till lärarutbildningen. Slutbetyget C i svenska från gymnasiet ska krävas för att antas till lärarutbildning för såväl grundskola som gymnasium. För att antas till ämneslärarutbildning ska dessutom krävas slutbetyget C i aktuella ämnen. För att antas via högskoleprovet ska krävas lägst resultatet 1,0. Ett lämplighetsprov vid antagningen kan därutöver sålla bort sökande som uppenbart är olämpliga att bli lärare.

 

4) Ämneslärarutbildningen koncentreras till de sex största universiteten. Den stora spridningen av ämneslärarutbildningen till många små högskolor riskerar kvalitet och ökar lärarbristen i de mindre skolämnena. De praktiskt-estetiska högskolorna och våra tekniska universitet ska dock kunna fortsätta att utbilda ämneslärare i sina ämnen.

 

5) Krav på ämnesbehörighet för att sätta betyg. Numera krävs lärarlegitimation för att få sätta betyg. Det är dock fortfarande möjligt för en mattelärare att sätta betyg i musik. Nästa steg i legitimationsreformen är att kräva behörighet i rätt ämne för att sätta betyg.

Jan Björklund kunde till frukost läsa att hans parti tappar ytterligare mark i den senaste Sifo-mätningen. Enligt den skulle Liberalerna fått nöja sig med 4,8% av väljarnas röster om det varit val i dag.

Liberalernas utspel på detta närmast historiskt låga väljarstöd blir en ny blytung satsning på skolan.

– Opinionssiffror är en sak, det är två år kvar till valet. Vi ligger ungefär på samma nivå som i det senaste valet (5,42% fick man 2014) och vill naturligtvis upp från dessa låga nivåer.

– Men skolan är en hjärtefråga för oss och en den viktigaste frågan för Sverige just nu, säger Björklund när vi intervjuar honom efter talet på Eriksbergspiren.

Åtta miljarder extra

Hur förankrat är förslaget internt i partiet och bland övriga borgerliga partier?

– Det här är ett förslag från Liberalerna.

Förslaget handlar om att lyfta den svenska (grund- och gymnasie-) skolan i ett fempunktsprogram (se faktaruta). Den viktigaste punkten handlar om att låta alla lärare vidareutbilda sig under ett års tid.

– Förslaget kommer totalt att kosta åtta miljarder kronor extra enligt våra beräkningar, säger Jan Björklund.

Under sommartalet inledde han med att berätta om sin första skoldag på Parkskolan i Skene i Marks kommun där han växte upp och kommer in på hur viktig skolan var och är. För honom och för Liberalerna.

Han pratar om vikten av kunskap långt bortom att kunna "Googla", om vikten av allmänbildning.

Svårare än att hitta en Pokemon

Sedan följer några obligatoriska pikar mot socialdemokratiska regeringar.

Nuvarande utbildningsministern, Gustav Fridolin, får sig också en släng:

– När man går runt på hans departement är det svårare att hitta förslag på ökad kunskap i skolan än vad det är att hitta en Pokemon, vilket väcker dagens högsta skratt och applåder.

Vid sidan av skolpaketet pratade Jan Björklund om otryggheten i världen med terror och en Trump som kan bli ny president. Han lade också stor vikt vid problematiken i vårt eget land.

Vill ha hårdare straff

Han talade sedan om utmaningarna att hantera en ökad flyktinginvandring. Han sa bland annat:

– Nu lever tiotusentals flickor och kvinnor i Sverige men i bostadsområden där liberalismen inte nått fram, och syftar på unga flickor som kan bli bortgifta mot sin vilja, riskerar att könsstympas med mera.

- Låt mig vara tydlig: jämställdhet mellan kvinnor och män gäller alla i Sverige, oavsett om man är född här eller inte.

Vid sidan av skolpaketet: vad var det viktigaste du sa till åhörarna i Göteborg, tycker du själv?

– Ja, den stora integrationsutmaningen utöver den som finns i skolan. Vi har ett läge i dag när bilar bränns och man kastar sten på ambulanser. Det är fullständigt oacceptabelt.

– Det måste vi möte med både fler poliser och hårdare straff.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!