Så skulle Wannholts kritiker tystas ner

Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN / GT
Martin Wannholt.
Foto: LENNART REHNMAN
I ett Youtubeklipp upplagt i augusti 2015 visar Martin Wannholt upp Brasiltecos odlingar i Brasiliens regnskogar.
Foto: Youtube
I ett Youtubeklipp upplagt i augusti 2015 visar Martin Wannholt upp Brasiltecos odlingar i Brasiliens regnskogar.
Foto: Youtube
Toppolitikern Martin Wannholts tystnadsavtal med styrelsen i Brasilteca skulle stoppa kritiken som ledde fram till polisanmälan tidigare i år.
Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

I måndags kunde GT avslöja att åklagare inlett en förundersökning om toppolitikern Martin Wannholts, D, skogsaffärer i Brasilien. 

Nu kan vi berätta hur Martin Wannholt tillsammans med tidigare ägare i Brasilteca försökte få till ett tystnadsavtal med sin största kritiker – för att få stopp på spridningen av uppgifter som nu är föremål för åklagarens intresse.

– Den var ju jättebra och viktig den klausulen. Det var synd han inte skrev på det, säger Martin Wannholt.

Det var 2019 som GT kunde avslöja att det mullrar i investerarleden i Martin Wannholts 50-miljonersprojekt Brasilteca. 

Ett stort antal investerare som satsat pengar i kommunalrådet och partiledaren Martin Wannholts, D, odling av teak i Brasiliens regnskogar, menade att de inte fått korrekt information då de gått in med stora belopp i projektet – som drabbats av missväxt.

I juni i år polisanmälde nio investerare ledda av den nya ägaren av bolaget Erik Andersson, Martin Wannholt. Anmälan rör dels de gamla påståendena om mörkande av information, men också om påstådd förskingring med ifrågasatta kontoöverföringar på närmare två miljoner kronor i projektet.

Avkrävde tystnad

I måndags beslutade kammaråklagare Bengt-Olof Berggren att låta polisen utreda i vart fall den del som rör förskingring. Detta efter att polisen först avskrivit anmälan.

– Vi kan knappt vänta till kallelsen och förhören. Vi har allt detta styrkt, säger Martin Wannholt som tillsammans med övriga grundare lämnade över ägandet av Brasilteca till finansmannen Erik Andersson i januari. 

Nu kan GT berätta att Martin Wannholt och de övriga grundarna av Brasilteca, i samband med ägarskiftet lade fram ett tilläggsavtal på förhandlingsbordet – som avkrävde ett tystnadslöfte från den nya ägaren Erik Andersson.

Han skulle inte bara själv hålla tyst om information som gäller grundarna, det vill säga om Martin Wannholt och de övriga tidigare ägarna.

I ett Youtubeklipp upplagt i augusti 2015 visar Martin Wannholt upp Brasiltecos odlingar i Brasiliens regnskogar.
Foto: Youtube

”Ekonomiska oegentligheter”

Han skulle också, enligt avtalet, ”efter bästa förmåga” se till att personer som fått information om samma grundare inte skulle använda den informationen i ”nedvärderande syfte”.

I avtalet nämns särskilt hur tidigare ”direkta påståenden om ekonomiska oegentligheter och oetiskt beteende” spridits. 

– På ett möte så visade han avtalet och ville att jag skulle skriva på det i gengäld mot att han klev av sin post som formell administratör i bolaget, säger Erik Andersson.

Enligt avtalet, som GT tagit del av, skulle tystnadslöftet vara en del i att grundarna ”utan ersättning för sina omfattande ekonomiska och arbetsmässiga insatser” överlät sina andelar i Brasilteca till Andersson”.

Men Erik Andersson skrev aldrig på. 

Spridning av uppgifter om Grundarna, däribland Demokraternas partiledare Martin Wannholt, skulle förhindras med avtalet.

Wannholt: ”Baktaleri och lögner”

Martin Wannholt försvarar avtalet och menar att alla grundare var överens om dess innehåll, för att få slut på ett drev av ”baktaleri och lögner” som de upplevde spreds framför allt i sociala medier. 

– Jag förstår nu i efterhand varför han inte ville skriva på detta, säger Martin Wannholt.

– Den var ju jättebra och viktig den klausulen. Det var synd att han inte skrev på det. Jag förstår ju det eftersom han gör samma drev nu.

Martin Wannholt uppger att det var samtliga grundares vilja att genom en tystnadsklausul få stopp på ryktesspridningen, men förnekar inte att det blev han som varande på plats i Göteborg skötte mycket av kontakten med juristen som tog fram avtalet.

– Jag har naturligtvis bett honom om att ta fram avtal som håller här nu om vi ska lämna över alltihopa gratis till Erik, säger Martin Wannholt. 

I en film för flera år sedan riktad till investerare visar Martin Wannholt upp teakodlingar i Brasilien. Men projektet havererade – och regnade bort.
Foto: Youtube

Uppgifter om grundarna

Han uppger också att de ville reglera hur miljö och social hänsyn skulle tas om hand i projektet även efter ägarbytet. 

– Vi behövde ett tillägg till avtalet för att säkerställa miljö, sociala aspekter och få slut på Eriks baktaleri och falska rykten. Nu har han gjort det ändå. Om jag förstått det rätt har han gjort det i anmälan och det ska vi ta i förhör, säger Martin Wannholt.

Tilläggsavtalet reglerar, enligt hur texten är utformad, spridningen av alla uppgifter om grundarna, utan särskiljning. 

Men Martin Wannholt förnekar att syftet var att förhindra annat än ”baktaleri och lögner” och fortsatta drev i sociala medier. 

Samtidigt skulle Erik Andersson skriva under på att allt gått rätt till i bolaget före övertagandet. Det gällde dels historiken om hur missväxten drabbat odlingen och investerarna, men också om ekonomiska överföringar.

– Det blir lite jobbigt att man ska skriva på och lova att berätta en historia som inte är sann. Det är väldigt svårt, det känns väldigt konstigt egentligen, säger Erik Andersson. 

Kontoöverföringar utreds

I utkastet står det bland annat:

Erik Andersson bekräftar härmed att han är införstådd med avräkningsförfarandet och återbetalningarna, och att han och Verksamheten inte har några invändningar eller krav mot någon av Grundarna i anledning därav.

Och vidare:

Ingen av Grundarna har fått egna fördelar av avräkningsförfarandet. Detsamma gäller återbetalning av lån till personer som kan anses vara direkt, eller indirekt, närstående till Grundarna. 

Martin Wannholt och de övriga grundarna av bolaget ville att Erik Andersson skulle skriva under på att allt gått rätt till i bolaget inför överlämningen.

En del av de påståenden som kammaråklagare Bengt-Olof Berggren vill få utrett rör kontoöverföringar av stora belopp till personer närstående Martin Wannholt. 

Martin Wannholt har tidigare bestämt förnekat att han skulle ha ”förskingrat en krona” ut verksamheten och har beskrivit anklagelserna som politisk förföljelse. 

Grundaren: Ville ha möjlighet anmäla

I och med att Erik Andersson inte skrev på, avböjde även resten av grundarna. 

GT har varit i kontakt med en av de övriga grundarna av Brasilteca som ger samma bild av hur och varför tilläggsavtalet togs fram, som Martin Wannholt. Att man var överens, men att Wannholt kom att sköta mycket av det praktiska.

– Jag tror Erik kom fram till att han inte ville skriva på det därför att han ville förmodligen ha möjligheten att anmäla Martin vilket han nu har gjort då, det är min slutsats om det hela, säger grundaren.