Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Så mycket kostar skolmat där du bor

Foto: Sandra Brox
Åmåls kommun och Lundby Stadsdelsnämnd satsar mest.
Minst pengar lägger Ulricehamns kommun.
GT har undersökt hur mycket pengar kommunerna i
Västsverige och stadsdelarna i Göteborg lägger på skolmaten, det vill säga kostnaden för råvaran på tallriken per elev.
Lobbyorganisationen Skolmatens vänner jämför varje år kostnaderna för skolmaten för
alla svenska kommuner. Statistiken samlas in av SCB 2008 kostade i snitt skolmåltiderna 4 890 kronor per elev och person.
Per skoldag var kostnaden drygt 27 kronor per elev

Råvaran cirka 40 procent

Råvaran beräknas stå för 40 procent eller 11 kronor. Övrigt är exempelvis personalkostnader, transporter och övriga förnödenheter.
Vissa kommuner räknar även in lokalhyran fast det inte är tillåtet.
– Statistiken säger inget om kvaliteten, säger Annika Unt Widell på Skolmatens vänner.
I den statistik som Skolmatens vänner går ut med redovisas inte de enskilda kommunernas råvarukostnader.
Siffran på hur mycket pengar som kommunerna lägger på råvaran, som blir maten på tallriken, finns inte någon offentlig statistik.
GT har gjort en egen undersökning av hur mycket pengar kommunerna satsar på grundskoleelevernas skollunch. Undersökningen är unik.

Ingen kvalitetsmätning

Att råvarukostnaden i Ulricehamn är lägst betyder inte att maten i Ulricehamn är sämre.
Det är heller inte säkert att maten i Åmål är bättre. Det görs nämligen inga mätningar av
kostens kvalitet. Att kostnaderna slår mellan olika kommuner är inte särskilt underligt.
Det är mycket i siffrorna som inte är mat.
En glesbygdskommun har till exempel mycket större transportkostnader än en tätortskommun.
GT har ställt råvarukostnaden mot totalkostnaden i tabellen.
Ulricehamn som lägger minst, 6 kronor per portion, har en total kostnad på 4 470 kronor per elev.

Kungälv näst bäst

Kungälv som är näst bäst med 11,43 per portion har årskostnaden 4 680 kronor.
Josefina Bodin skolmatsnätverket i Västra Götaland har uppmärksammat problemet.
– Varje kommun eller stadsdel får bestämma själv hur mycket pengar kostchefen får,
säger hon. Problemet är inte att det skiljer utan att det inte finns nationella riktlinjer för matens kvalitet. Det som saknas är riktlinjer för matens kostinnehåll. Utan sådana går det inte att göra rättvisa jämförelser.
– Visst måste kommunens kostchef få ekonomiskt utrymme, men SKL borde ta fram
riktlinjer annars blir alla undersökningar bara slag i luften, säger Josefina Bodin.

Gedigen kompetens

– Det finns en gedigen kompetens där ute och många gör ett fantastiskt jobb, men de har inte fått det ekonomiska utrymmet.
Flera kostchefer GT talat med instämmer. De saknar lagstiftning kring vad maten
ska innehålla.
– Det är en intressant diskussion, men för vår del slutar det mest krav och inga resurser, säger Charlotte Odhe.
Hon är kostchef i Orust där skolmaten kostar kommunen 6 990 kronor per elev och år, 29,80 per dag varav råvaran 7,80.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!