Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Så kan man minska antalet cykelolyckor

Enkätsvaren visar att i 70 procent av fallen är den en enskild cyklist inblandad. Foto: CHRISTER WAHLGREN

Cyklisterna står för nästan hälften av alla allvarliga trafikskador och risken för en cyklist att skadas är 29 gånger högre vid en olycka jämfört med en bilist, visar en avhandling som gjorts vid Göteborgs universitet. 

– Via registerdata har jag kunnat se att omkring 20 procent av de cyklister som skadades blev sjukskrivna under minst två veckor, säger Maria Ohlin, avhandlingens författare i ett pressmeddelande.

I avhandlingen så undersöker Maria Ohlin skador bland cyklister och analyserat omständigheter som skulle kunna ha förhindrat skador. 

Analysen har gjorts på enkätsvar från 950 personer som råkat illa ut och i 70 procent av fallen var en enskild cyklist inblandad. Där har Maria Ohlin tagit fram 

Slutsatsen i avhandlingen är att det som ger störst effekt är att kombinera de insatser som Trafikverket anser särskilt viktiga.

”Det finns inga genvägar” 

Det är saker som användning av hjälm, ha säkra passager och underhåll av befintliga cykelbanor tillsammans med ett par andra åtgärder Maria Ohlin anser är viktiga som automatisk nödbromsning i bilar och bättre utformning av trottoarkanter. 

– Det finns inga genvägar, det krävs ett omfattande och systematiskt arbete. Redan i dag finns det åtgärder som kan förverkligas i större skala för att få ner olyckstalen. Men vi behöver få saker att hända, säger Maria Ohlin, i pressmeddelandet.