Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Så kan Gårdalänken ersätta Västlänken

Istället för Västlänken vill grupperingen Gårdalänken att en järnvägstunnel byggs genom berg mellan Almedal och Olskroken. Tunneln ska knytas ihop genom ett helt nytt resecentrum som enligt förslaget ska sprängas in i berget mellan Gårdamotet och Ullevimotet.
Västlänken är en dubbelspårig järnvägsförbindelse som planeras att gå under Göteborg och bli åtta kilometer lång med tre underjordiska stationer.

Den så kallade Gårdalänken är kritikernas alternativ till den planerade järnvägstunneln Västlänken. I två veckor har alternativet ställts ut i Göteborg.

– Vill man vara med och påverka ska man kräva att beslutet om Västlänken omprövas, säger Hans Cedermark, från Gårdagruppen som har tagit fram alternativet.

Västlänken

Västlänken är en dubbelspårig järnvägsförbindelse för pendel- och regiontåg genom centrala Göteborg. Den kommer att bli cirka åtta kilometer lång, och av dessa kommer drygt sex kilometer att gå i tunnel. Västlänken inkluderar även tre underjordiska stationer som byggs vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen.

Bygget av Västlänken beräknas starta runt 2017/2018 och stå klar år 2026.

Källa: Trafikverket

Gårdalänken

Gårdalänken är ett förslag gällande en ny järnvägstunnel mellan Olskroken och Almedal som knyts ihop med ett helt nytt resecentrum som ska sprängas in i berget mellan Gårdamotet och Ullevimotet. Via en bro över E20 ska Hamnbanan, Bohusbanan, Norge-Vänerbanan och Västrastambanan gå vidare in i Gårdaberget.

Källa: Centralstationgårda.se

Den planerade järnvägstunneln Västlänken i Göteborg har länge varit en het politisk fråga i Göteborg.

Sedan den 25 januari har alternativet till Västlänken ställts ut på Stadsbiblioteket och utställningen avslutades på söndagen.

Bakom alternativet, som är ritat av arkitekten Gunnar Anjou, står bland andra civilingenjören Hans Cedermark från grupperingen som kallar sig för Gårdagruppen.

Gruppens alternativ går ut på att man i stället för Västlänken ska bygga en helt nytt resecentrum i Götborg som ska sprängas in i berget mellan Gårdamotet och Ullevimotet. Stationen ska knyta ihop en ny järnvägstunnel som ska gå genom berg från Olskroken till Almedal.

En av fördelarna med Gårdalänken är enligt Gårdagruppen att Göteborg inte behöver grävas upp i flera år under bygget av Västlänken. Istället vill man bygga ett järnvägsspår som dras runt Göteborg i stället för igenom staden.

Vill ompröva Västlänken

Den planerade Västlänken är en dubbelspårig järnvägsförbindelse för pendel- och regiontåg genom centrala Göteborg. Den kommer att bli cirka åtta kilometer lång, och av dessa kommer drygt sex kilometer att gå i tunnel. Västlänken inkluderar även tre underjordiska stationer som byggs vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen.

Gårdagruppens förhoppning är att utställningen ska få fler göteborgare att få upp ögonen för alternativet - Gårdalänken.

– Vill man vara med och påverka ska man kontakta ledande personer i det partiet man röstar på och kräva att beslutet kring att bygga Västlänken omprövas. Omprövas inte beslutet ska man helt enkelt säga att man inte tänker rösta på partiet i kommunalvalet 2018, säger Hans Cedermak.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!