S vill minska antalet asylsökande i Göteborg

Jonas Attenius, gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborg.
Foto: PRESSBILD
Socialdemokraterna i Göteborg vill att hela staden ska undantas från ebo-lagen och inte bara de utsatta områdena.
Foto: ROBIN ARON

Socialdemokraterna vill att hela Göteborg undantas från den så kallade ebo-lagen.

I praktiken innebär de att asylsökande som ändå väljer att bosätta sig i Göteborg inte får någon ersättning från Migrationsverket. 

– Vi ser Göteborg som en helhet och vill komma tillrätta med integrationen, säger Jonas Attenius, gruppledare för Socialdemokraterna.

Ebo är lagen om eget boende och innebär att man som asylsökande kan välja att bosätta var som helst i landet och samtidigt få ersättning från Migrationsverket. 

Lagen, som gick igenom på 90-talet under Carl Bildts regering, har sedan tidigare varit kritiserad från Socialdemokratiskt håll i Göteborg. Partiet menar att ebo ökar segregationen då många väljer att bosätta sig med landsmän eller familjemedlemmar i redan segregerade områden. Därigenom får man svårare att etablera sig i landet, menar Socialdemokraterna som under flera år har argumenterat för att lagen ska upphöra.

Ebo avhandlades i januariavtalet, där de inblandade partierna möttes halvvägs. Enligt avtalet kan utsatta områden i 32 kommuner undantas från ebo-lagen. 

Den som ändå väljer att bosätta sig i ett utsatt område i en av de aktuella kommunerna får då inte någon dagersättning från Migrationsverket under asylprocessen, vilket är 71 kronor per dag. Göteborg är en av de 32 kommunerna, skriver DN

S vill att Göteborg undantas 

Men flera städer har sedan velat att hela kommuner ska kunna undantas, bland annat Malmö.

Nu har Socialdemokraterna i Göteborg sällat sig till den skaran och vill nu att hela staden ska undantas från ebo-lagen, vilket gruppledaren Jonas Attenius skrev om på Aftonbladet debatt på måndagen. 

Konkret så innebär det, om det skulle gå igenom, att asylsökande som ändå väljer att bosätta sig Göteborg under asylprocessen inte får någon dagersättning av Migrationsverket. 

– Det handlar enbart om asylprocessen, säger Jonas Attenius och fortsätter:

– Vi ser Göteborg som en helhet och vill komma tillrätta med integrationen. Man måste ta ett ansvar för en jämlik fördelning. 

Vill att fler asylsökande hamnar i rika kommuner

I debattartikeln skriver Attenius att:

”Genom att undanta hela Göteborg från ebo är vår förhoppning att fler asylsökande hamnar i rika kommuner, där mottagandet har varit lägre under en längre tid och chansen att komma in i det svenska samhället är betydligt bättre”

Demokraterna, som blev näst största parti i Göteborg i senaste valet, står också bakom att Göteborg ska undantas. Också Sverigedemokraterna anser att Göteborg ska undantas från ebo-lagen och har tidigare lagt förslaget själva. Moderaterna sa att de inte håller med i frågan när SD la fram sitt förslag och står fast vid det.

– Den lagstiftning som finns ger inte de möjligheterna. Jag ser det här som en desperat åtgärd från Socialdemokraternas sida, där man både underkänner sin tidigare politik och regeringens nuvarande politik, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M), till GP.

Det som nu sker är att politikerna i Göteborg ska besluta om hållningen i frågan. 

– Det blir ett demokratiskt beslut och sen är det staten, i det här fallet Migrationsverket som fattar beslutet, säger Attenius.