Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Ryska laxen som hotar Västkusten

Sofia Brockmark är utredare på Havs- och vattenmyndighetens enhet för biologisk mångfald. Foto: Havs- och vattenmyndigheten
Foto: BECKY BOHRER / AP TT NYHETSBYRÅN

Snart kan puckellax som simmat från Ryssland göra de japanska jätteostronen och de amerikanska humrarna sällskap i de västsvenska vattnen. 

Arten, som dykt upp i de svenska kustvattnen i år, kan sprida sjukdomar och konkurrera det svenska laxbeståndet. 

– Det är oroande, säger Sofia Brockmark som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Den nordamerikanska puckellaxen är det senaste tillskottet till de främmande arter som påverkar svenska kustvatten, något som Hallands Nyheter skrev först om. 

Laxens närvaro i vår del av världen tros bero på att man planterade ut den längs den ryska nordkusten under 60- och 70-talen. Och nu har den alltså spridit sig hit – via Norge.

– I år har vi sett en dramatisk ökning av nordamerikansk puckellax i svenska vatten, säger Sofia Brockmark.

I likhet med andra invasiva arter kan laxen hota svenska arter, både längs kusten och inåt landet.

– Det är oroande, eftersom den går upp och kan leka i samma områden som lax och öring. Den kan konkurrera om föda, utrymme och den kan också sprida smitta och parasiter, säger hon.

 

LÄS MER: Japanska jätteostron invaderar Västkusten 

 

Klimatförändringar kan ligga bakom

Sofia Brockmark och hennes kolleger på enheten för biologisk mångfald jobbar för att kartlägga riskerna och se om man eventuellt kan behöva utföra åtgärder för att få bukt med problemet. Ett arbete som hon beskriver som svårt.

– Det är intill omöjligt att få bort främmande arter om det etablerat sig, utan man får i stället inrikta sig på att begränsa antalet. Det är svårare i vatten än på land, och mycket dyrare. Om man får upp en puckellax ska den inte släppas tillbaka utan tas om hand och rapporteras in på rappen, säger hon.

Antalet invasiva arter som dykt upp i svenska vatten har enligt Sofia Brockmark ökat de senaste tio åren.

– Klimatförändringarna bidrar till att arter som tidigare inte trivts här tidigare gör det nu, säger hon.

På Havs- och vattenmyndigheten jobbar man med att informera allmänheten om de risker som finns med att placera ut arter där de inte hör hemma, för att minska framtida problem.

– Alla djur och växter i naturen är under ständig förändring, men om det tillkommer främmande arter så sker den förändringen väldigt snabbt. Och då kan de dramatiskt påverka vilka arter som finns i våra vatten, berättar Sofia Brockmark.   

Puckellax

Under lek utvecklar hanarna en tydlig puckel på ryggen och krokformade käkar. Lekande hanar blir också ljust rosaröda på rygg och sidor, med stora oregelbundna mörkbruna fläckar.

I havet är puckellaxen stålblå eller grön på ryggen, silvergrå på sidorna med ett mindre antal svarta fläckar och vit på undersidan. Ett enkelt kännetecken är den V-formade stjärtfenan som ofta har fläckar i rader, så att den nästan ser tvärrandig ut.

Om puckellaxen fiskats upp ska den avlivas direkt och inte kastas tillbaka i vattnet. Alla fynd ska rapporteras till länsstyrelsen i ditt län eller till Havs- och vattenmyndigheten.

 

Skummeslöv, Göta älv och Ljungskile är platser där puckellaxen har observerats. 

Det rör sig alltså om fyndplatser både i havet och i rinnande vatten.