Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Skolan får miljoner – rektorn driver islamistparti i Somalia

Römosseskolans rektor leder islamistiskt parti
Abdirizak Waberi är partiledare för National Unity Party i Somalia – ett parti med kopplingar till Muslimska Brödraskapet.
Foto: Facebook / Facebook
Rektor Abdirizak Waberi på partimöte med turkiska Saadet.
Foto: Facebook
Römosseskolan i Göteborg.
Foto: JULIA PERSSON

Den kritiserade muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg fick i somras grönt ljus att utöka sin skolverksamhet i höst. 

Detta trots att GT kunde visa att tillståndet gick ut 2017. 

Men samtidigt som skolans rektor, Abdirizak Waberi, driver skolan, är han också partiledare för ett islamistiskt parti i Somalia – kopplade till Muslimska brödraskapet. 

– Vi ser mycket allvarligt på det här, säger Maria Wassén, regionchef på Skolinspektionen. 

Abdirizak Waberi är före detta moderat riksdagsledamot och satt 2010-2014 i riksdagen. I dag driver han den kritiserade Römosseskolan som under åren 2012-2019 erhållit 370 miljoner kronor i framför allt skolpeng från svenska staten och Göteborgs kommun.

Men nu kan GT berätta att rektorsuppdraget inte är det enda arbetet som Abdirizak Waberi har. Parallellt med arbetet på skolan driver Waberi nämligen ett politiskt parti i Somalia – med kopplingar till islamistiska Milli Göruz och Muslimska Brödraskapet. 

Waberi är sedan tidigare känd i muslimska kretsar i Sverige och författaren och debattören Johan Westerholm har tidigare skrivit om Waberis engagemang i Somalia, och hans parti, i sin bok ”Islamismen i Sverige”. 

Waberi har också uppmärksammats för att ha varit vice ordförande för Federation of Islamic Organisations in Europe, en organisation som enligt terrorforskaren Magnus Ranstorp är en paraplyorganisation till just Muslimska Brödraskapet. 

Tillstånd gick ut

Hans skola, Römosseskolan, har genom åren blivit kritiserad från både Skolinspektionen och politiskt håll. Det pågår också utredningar från Skolinspektionen sedan 2019 efter uppgifter om bland annat könsseparerad undervisning. 

I somras fick skolan grönt ljus för att utöka sin verksamhet, trots att GT kunde visa att beslutet för tillståndet hade gått ut. 

Abdirizak Waberi har också kritiserats för att ha företrätt islamistiska intressen i Sverige. I en granskning i SVT från 2011 sa Waberi att han inte tar kvinnor i hand och att kvinnor och män inte bör vistas i enrum innan giftermål. 

Granskningen visade också att friskolan, som sägs verka för integration, jämställdhet och demokratiska värden, hade skolböcker där regler från Sharialagen lärdes ut. Bland annat stod det att ”kvinnan har sina plikter inom hemmet”. 

– Det är också en vers i Koranen faktiskt, som säger det. Det har varit så och det studeras fortfarande, mannen som ska stå för alla ekonomiska kostnader och skydda familjen. På det sättet är det ju också han som företräder hemmet i samhället, svarade Waberi i programmet. 

National Unity Party Sweden håller möte i Göteborg.
Foto: Facebook / Facebook

Driver politiskt parti

Partiet som Waberi driver i Somalia heter National Unity Party. Enligt uppgifter till GT ställer de upp i det kommande valet. Partiet grundades av somaliern Abdurahman Abdullahi Baadiyow som är välkänd inom Muslimska Brödraskapet, där han bland annat varit talesperson. Muslimska Brödraskapet är terrorstämplade i delar av världen, dock inte Sverige, och har som mål att introducera stater baserade på islam. 

– Waberis parti är ett religiöst parti. Grundaren är inte väldigt extrem, men han är islamist och en bra talare och teolog. Det luktar väldigt mycket Muslimska Brödraskapet och det är en sann historisk kraft i Somalia, säger Stig Jarle Hansen, professor och Somaliaexpert på Norges miljö- och biovetenskapliga universitet. 

Han säger att politiska partier i Somalia är väldigt personbaserade. Inte sällan drivs de av personer från den somaliska diasporan, som fått erfarenheter från utlandet. 

– Globalt finns det falanger inom brödraskapet som jobbar med biståndsprojekt och som tydligt går in för en demokratisk dialog, och de somaliska ”bröderna” är relativt moderata. Men de är också väldigt bra på att gömma sig och partiet har potential att få en slags nyckelroll i politiken i Somalia. Det finns stora skillnader i inriktningen inom brödraskapet. 

Stig Jarle Hansen.
Foto: MBU
Magnus Ranstorp, terrorismforskare och chef för Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS).
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN

”Ska inte vara naiva” 

Römosseskolans demokratiska och jämställda värdegrund skulle kunna kollidera med inriktningen som Waberis parti har. Enligt Stig Jarle Hansen bör man ”inte vara naiv”, utan uppmärksam på signaler om att skolan inte efterlever stadgarna, även om ”det finns positiva värden i dess ideologiska grund”. 

Terrorforskaren Magnus Ranstorp, säger så här: 

– När man tittar på hela Muslimska brödraskapets arbete så går det ut på att islamisera samhället, att skapa en kokong runt muslimer, mot icke-muslimska influenser. Då är utbildningsväsendet en viktig del i det. Muslimska brödraskapet och även andra islamistiska grupper jobbar genom skolorna för att det stärker den ideologiska övertygelsen och då befläckas inte barnen med sekulära idéer, av moralisk dekadens.

National Unity Party beskriver på sin hemsida att de arbetar för ett politiskt och religiöst enat Somalia. Abdirizak Waberi förekommer på flera bilder från kongresser och sammanträden för partiet. Han benämns som partiledare. Vid ett tillfälle 2018, visas också bilder upp från ett vänskapligt besök med samarbetspartiet Saadet i Turkiet. 

Saadet är den politiska grenen av ”Milli Göruz” och har bland annat organiserat demonstrationer mot Mohammedkarikatyrerna. De har också förespråkat en militär upprustning i Turkiet för att möta ”hoten från väst mot muslimska nationer”. Det är samma organisation som förre bostadsministern Mehmet Kaplan (Mp) hade kopplingar till, vilket ledde till hans avgång, 2016. 

Foto: Pressbild / Skolinspektionen

Samarbetar med turkiskt extremistparti

På partiets svenska hemsida – det finns ett ”National Unity Party Sweden” som benämns som dotterorganisation – beskrivs mötet som hölls i Turkiet 2018, så här: ”Besökte Turkiet och Saadet partiet. Pratade om konferenser och vikten av samarbete. Somalia ska med NUP (partiet) uppnå sin plats på den världspolitiska kartan”. 

På hemsidan ordnas också insamlingar via Swish som sägs gå till att motverka Somalias torka. När GT undersöker numret verkar det inte finnas registrerat som företagskonto längre. 

Det har även hållits seminarium i Göteborg under Waberis ledning. 

Från Skolinspektionens håll pågår utredningar om hur skolan bedriver sin undervisning, men man kände inte till rektorns engagemang i Somalias politik. 

– Vi vet om att Waberi har kopplats till Muslimska Brödraskapet tidigare. Men det här partiet i Somalia känner jag inte till. Utgångspunkten är att det är ny information, säger Maria Wassén, regionchef på Skolinspektionen. 

Hon säger att utredningen som pågår gäller huvudmannen för skolan. 

– Vi är noggranna med och försöker hela tiden att komma åt det där, att till exempel pojkar och flickar inte får samma förutsättningar i skolan. Där inte värdegrunden som den svenska skolan ska stå för enligt skollagens regler, följs. Det är också det som pågår i de här utredningarna. 

Waberi går ej att nå

Vetenskapsskolan blev av med sitt tillstånd och Römosseskolan har fått kritik flera gånger, ändå utreds fortfarande könsuppdelad undervisning i skolan. Är det inte en brist hos er att ni inte kommer åt de här skolorna, trots utredningar som gjorts? 

– Jag vill inte säga att det är en brist hos oss, däremot så är det mycket komplicerade frågor. Det är också så att vi inte har fritt utrymme utan måste förhålla oss till regelverket och människor har rätt till yttrandefrihet och att vara med i föreningar. 

Maria Wassén fortsätter: 

– Vi ser mycket allvarligt på de signalerna vi har fått nu och ska se till att huvudmannen tar sitt ansvar. Vi måste verkligen göra det så att huvudmännen och den svenska skolan är fri från sånt som omkullkastar vår värdegrund. 

GT har upprepade gånger under sommaren sökt Abdirizak Waberi, som via ombud hälsat att han är bortrest. Römosseskolans kansli har ej gått att nå via telefon och de har inte återkommit på våra mejl. 

I höst väntas skolan ta över före detta Vetenskapsskolans lokaler. En skola som i våras blev av med sitt tillstånd efter att GT, ihop med stiftelsen Doku, avslöjat kopplingar till islamistisk extremism. Enligt DN har flera av de före detta anställda på Vetenskapsskolan fått nytt jobb på Römosseskolan. 

Muslimska Brödraskapet

I en rapport från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap) 2017 står det att Muslimska Brödraskapet driver en politisk ideologi – islamism. I rapporten står det att det är ett totalitärt system som inte är speciellt ”moderat”, utan en ideologiskt uppbyggd rörelse där medlemmar genomgår en introduceringsprocess på 5 till 8 år. 

Muslimska brödraskapets strategiska förhållningssätt att bygga en

islamisk stat gradvis med betoning på indoktrinering och predikan. Staten ska vara baserad på sharia och anser att jihad, i betydelsen

heligt krig, måste användas. I samma rapport benämns Abdirizak Waberi som en i Sverige verkande aktivist för Muslimska Brödraskapet. 

Stiftelsen Expo benämner Muslimska Brödraskapet som antisemitisk och bland andra Ryssland benämner organisationen som terrorstämplad. 

GT kunde i juli visa att Römosseskolans tillstånd för att utöka verksamheten, hade gått ut redan 2017: 

Friskolan Römosseskolan utvidgar sin verksamhet