Rolf hade goda chanser att överleva

Rolf Berglund diagnostiserades först efter två år med njurbäckencancer. Då var det för sent och han avled på grund av sjukdomen.

TROLLHÄTTAN. Diagnosfördröjning på två år, enligt patientförsäkringen. Det är patientens ansvar att söka vård, enligt Socialstyrelsen.

Meningarna går isär om Rolf Berglund blev felbehandlad eller ej.

Och vårdcentralen vill inte kommentera fallet.

Dagen efter att Rolf Berglund begravdes fick han försäkringspengar för "sveda och värk" för den försenade diagnosen.

Sommaren innan han dog hade han gjort en anmälan till patientförsäkringen, LÖF, om misstaget som läkaren på vårdcentralen gjorde 2007 när han inte tog blodet i urinen på allvar.

Läkaren på LÖF gjorde bedömning att det rörde sig om en "diagnosfördröjning på närmare två år".

Blir mer aggresiv med tiden

I beslutet skriver han att denna typ av cancer blir mer aggressiv med tiden och att den i bästa fall kan botas.

Hade cancern upptäckts redan 2007 hade chansen att han överlevt varit 90 procent. Nu var han i ett så sent stadium att "chansen till permanent bot sjunkit till kanske 10 procent".

Visste inte att Rolf var död

Läkaren visste inte att Rolf var död när han gjorde denna bedömning, men han förutspådde utgången: "med övervägande sannolikhet - död till följd av fördröjning".

Eva-Lena Berglund kontaktade vårdcentralen som gjorde en Lex Maria-anmälan. Men Socialstyrelsen gjorde en annan bedömning - det var patientens eget fel då han inte kom tillbaka när han fortsatte att ha blod i urinen.

"Han litade på läkarna"

- Han kom tillbaka när det kom blod igen, men det tog över två år. Han litade helt och fullt på alla läkare han träffade. Men det ska man tydligen inte göra, säger Eva-Lena och menar att de fattade beslut på felaktiga grunder.

Vårdcentralen det gäller är Medpro Clinic i Stavre, Trollhättan. GT har gett dem chans att kommentera händelsen men verksamhetschefen är på semester och har därför avböjt att kommentera det i nuläget.

De säger även att de inte kommenterar enskilda fall.

De vill inte ens kommentera vad vårdcentralen har för rutiner när det kommer in en man i 50-årsåldern med blod i urinen.