Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Revisorerna riktar allvarlig kritik mot Göteborgs spårvägar

Göteborgs spårvägar får den allvarligaste möjliga kritiken från stadens revisorer. Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Göteborgs stads revisorer riktar på fredagen kritik mot Göteborgs spårvägar. 

Kritik riktas i form av en anmärkning.

Det meddelar stadsrevisionen i ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet har Stadsrevisionens så kallade lekmannarevisorer under en följd av år granskat Göteborgs Spårvägar AB:s arbetsmiljöarbete och lämnat rekommendationer till förbättringar. 

SVT Nyheter Väst har även rapporterat om brister i bland annat arbetsmiljöarbetet som nu också Stadsrevisionen tar upp. 

En anmärkning är den allvarligaste kritiken revisorerna kan ge en kommunal verksamhet.

Lars Bergsten: "Jätteallvarligt"

– Det är för att det här är jätteallvarligt. Och trots att det uppdagades under sommaren så har styrelsen i bolaget varit passiv och oengagerad, säger stadsrevisionens avgående ordförande Lars Bergsten, M, till SVT Nyheter Väst.

Många av bristerna har avslöjats efter ett mycket stort antal anmälningar till stadens så kallade whistleblowerfunktion. Enligt revisionsrapporten rör det sig om ett tjugotal anmälningar som utretts av revisionsbyrån KPMG, men långt ifrån alla dessa anonyma anmälningar har visat sig korrekta.

Brister kvarstår

"Sammantaget bedömer lekmannarevisorerna att bolagets styrelse uppenbart har brustit när det gäller att styra, leda, följa upp och kontrollera verksamheten. Därför riktar lekmannarevisorerna kritik mot bolagets styrelse i form av en anmärkning", skriver Stadsrevisionen i ett pressmeddelande.

Enligt Stadsrevisionen har Göteborgs Spårvägar under lång tid granskats av lekmannarevisorerna och fått brister påtalade. En del har åtgärdats men mycket kvarstår. 

"Lekmannarevisorernas bedömning är att styrelsen visat på bristande aktivitet och engagemang med att komma till rätta med bristerna", skriver Stadsrevisionen.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!