Rektorns djärva drag – efter nätmobbingen

Foto: BORÅS STAD

Snoppbilder, kränkningar och trakasserier på nätet har blivit vardagsproblem i skolorna i Borås. 

Nu har rektorn Anette Lundgren på Viskaforsskolan fått nog.

I fredags avbröt hon alla lektioner i skolan för extrainsatta diskussioner kring sociala medier. 

– Man tar med sig problemen in i skolan och gör upp. Det skapas en mob, säger hon. 

Urartade konflikter bland elever på sociala medier, har lett till regelrätta slagsmål på Viskaforsskolan i Borås. 

Nu har skolans rektor, Anette Lundgren, fått nog. I fredags avbröt hon alla lektioner i skolan för extrainsatta diskussioner kring sociala medier. 

– Man uttrycker sig verbalt helt oacceptabelt mot varandra i olika sociala medier. Sen tar man med sig konflikterna till skolan och gör upp.

För tillfället är problemet störst bland högstadieeleverna, men det förekommer ännu längre ner i åldrarna. Barn så unga som tio år kränker också varandra på nätet, enligt Lundgren.

"Bildas en mob"

– Det är ett problem som successivt har stegrats. Det kan börja med en konflikt mellan en liten klick, men så växer det och bildas en mob runt de som bråkar. Alla inser inte att när man är följare på sociala medier, så är man också en del av problemet. Det bildas som olika läger.

Kränkningarna sker i slutna grupper, berättar Lundgren, där barnens vårdnadshavare inte har insyn.

Men problemet är minst lika stort bland de vuxna, menar hon. I ett brev till föräldrarna riktar hon kritik mot retoriken i föräldragrupper på sociala medier där tonen är liknande.

Vuxna kränker elever

– Man kritiserar lärare och skolledning, men också elever, på ett nedlåtande och kränkande sätt. Man hänger ut personer på ett oansvarigt sätt. Det blir som en lavin, säger hon.

– Barn gör inte som vi säger utan som vi gör. Och när de vuxna inte klarar av att hålla en bra samtalston, kan vi inte förvänta oss att barnen gör det heller.

Problemen på skolan har växt snabbt, enligt Anette Lundgren, och något måste nu göras. 

– Det känns bra att vi har fört upp de här problemen till ytan. Det är den enda vägen att gå. Och jag upplever att det är uppskattat av eleverna också. De mår inte heller bra i det här.