Rektorn anställde sina nära släktingar

Rektorn på Hedens skola på Hönö, Öckerö kommun, Viktoria Johansson, anställde sina nära släktingar.
Viktoria Johansson medger att hon anställt nära släktingar vid Hedens skola.
Foto: Öckerö kommun

Rektorn vid Hedens skola på Hönö, Viktoria Johansson, har vid fem tillfällen anställt sina egna släktingar.

– Jag har inte sett att det varit något konstigt eller annorlunda, säger rektorn.

Men från kommunens sida ser man allvarligt på det inträffade.

– Det är olämpligt. Vi behöver se över rutinerna, säger skolchefen Katarina Lindgren. 

Det var ett år efter att Viktoria Johansson våren 2018 fastanställts som rektor på Hedens skola som rekryteringen av hennes nära släktingar inleddes.

En släkting som hade arbetat en tid som obehörig lärare på annat håll i kommunen började knäcka extra som timvikarie hos Viktoria Johansson. Kort därpå anlitades också en annan, nära släkting till rektorn.

Och så har det fortsatt, kan GT avslöja. Totalt rör det sig om fem anställningar, där alla avtal är undertecknade av Viktoria Johansson personligen. 

”Kan tolkas som fel”

– Jag vet att det kan tolkas som fel, men jag har inte upplevt att jag gjort något fel, säger Viktoria Johansson.

Hon hänvisar till att skolan haft svårt att rekrytera personal en tid och att hon inte upplevt det som vare sig konstigt eller annorlunda att skriva under de båda släktingarnas avtal.

Men enligt Folke Johansson, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet står det ganska klart att det rör sig om ett agerande i strid med lagen: en kommunal chef ska inte handlägga eller fatta beslut som rör sig själv eller närstående. 

– Det är klart olämpligt att man anställer nära släktingar. Det gäller ju generellt, säger Folke Johansson.

Hedens skola på Hönö.
Foto: Öckerö kommun

Och om skolan skulle behöva anställa en person som råkar vara nära släkt med rektor, menar han att rektorn måste överlåta till någon annan, förslagsvis högre upp i hierarkin, att hantera anställningen.

Ansvaret vilar helt på den som fattar beslutet, inte på de som blivit anställda av en person som de står nära.

Inga ansökningshandlingar

– Det är förvaltningslagens bestämmelser om jäv som gäller. Man bör undvika att skriva anställningsavtal med nära släktingar.

När vi begär ut anställningshandlingar och jobbannonser för släktingarnas tjänster visar det sig att det inte finns något annat än rektorns undertecknade avtal. Enligt Viktoria Johansson handläggs alla förfrågningar om vikariat av skolans administratörer innan hon fattar det formella beslutet – och undertecknar avtalet.

Öckerö kommuns skolchef Katarina Lindgren säger att hon aldrig varit med om något liknande tidigare.  

– Det är olämpligt. Vi behöver se över rutinerna. Det är precis som med attestregler med fakturor och liknande att man inte undertecknar avtal med nära släktingar, familj eller andra.

Men varför ska man se över sådana rutiner? Är det inte ganska självklart att det ska sitta i ryggraden att man inte ska skriva under avtal för nära släktingar?

– Det kan man ju tycka. Men då vi har sådant här så behöver vi se över det, då är det inte självklart för alla. 

Vill undvika jäv

Och skolchefen Katarina Lindgren vill gå ett steg längre. Att i görligaste mån inte ha barn och andra nära släktingar till rektorer arbetandes på samma skolenhet. 

– Vi har stort behov av timvikarier och vi är ju en liten kommun så det är klart att här finns många som är släkt med varandra, men då får man vikariera på någon annan skola, så man inte har släktingar inne på sin enhet.

Eva Wallin, KD, ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Öckerö kommun håller med:

– Det är inte bara att skriva under ett anställningsavtal utan också att utöva ett chefskap och även att återkoppla hur arbetet fortskrider. Det finns många aspekter som inte gör det lämpligt att ha en nära anhörig som anställd.

Viktoria Johansson: ”Inte lämpligt”

Enligt skolchefen kommer Öckerö kommun också ordna upp rutinerna vid rekrytering av vikarier. Att det saknas ansökningshandlingar och formella annonser vid timanställningar är inget undantag, enligt Katarina Lindgren.

Rektorn på Hedens skola Viktoria Johansson säger att hon inte anställt några fler släktingar än de två som nu blivit aktuella. 

Och några fler liknande anställningar kommer hon inte göra, meddelar hon. 

– Nej, det är väl inte lämpligt.


Göteborgsrektor tvingas gå – bröt mot lagen sju gånger