Stroke ansågs vara ”kulturell svimning”

Foto: JONAS DAGSON / TT NYHETSBYRÅN

Göteborgs tingsrätt fällde i dag Västra Götalandsregionen efter att regionen stämts av DO. 

Det efter att en man med sudanesiskt ursprung avlidit till följd av en stroke. 

Ambulanssjuksköterskan hade ansett att mannen ägnat sig åt ”kulturell svimning”.  

Det var i november 2017 som en 32-årig man föll ihop i sin bostad efter att dagen före ha skadat huvudet och nacken under en fotbollsmatch.

Mannens fru ringde SOS Alarm som skickade en ambulans. Ambulanssjuksköterskan menade att mannen överdrev och kallade hans tillstånd för ”kulturell svimning”, vilket inte är ett medicinskt uttryck. Sköterskan ansåg att mannen spelade medvetslös.

Detta medförde att 32-åringen fick en lägre prioritet på sjukhusets akutmottagning där han fick vänta i 90 minuter utan teknisk övervakning. 

Mannens tillstånd var i själva verket mycket allvarligt. Han hade drabbats av en kraftig hjärnblödning.

Under ett år vårdades han sedan för svåra neurologiska skador innan han skrevs ut. Sommaren 2019 avled han i sviterna av en lunginflammation.

Regionen fälls för diskriminering

På onsdagen fälldes Västra Götalandsregionen av Göteborgs tingsrätt efter att regionen stämts av Diskrimineringsombudsmannen, DO. Förhandlingarna i tingsrätten hölls i mars.

DO har ansett att sjukvården behandlat mannen förnedrande och att det ska ha haft samband med hans hudfärg och etniska tillhörighet, och att han inte fått livsavgörande akutvård inom rimlig tid. Detta har regionen bestridit.

Tingsrättens skriver i domen att ”Det är visat att ambulanspersonalen missgynnat XXX genom att avfärda hans symtom på medvetandesänkning som simulerade”, och konstaterar att utredningen och utlåtanden från sakkunniga har styrkt att mannen fick en felaktig prioritering.

Tingsrätten anser också att sjuksköterskans anteckning i journalen om ”kulturell svimning” starkt talar för att mannens medvetandegrad inte bedömdes utifrån ”medicinskt prövad metod utan utifrån XXX etnicitet”.

Sköterskan har inte kunnat förklara anteckningen

 ”Anteckningen om kulturell svimning är direkt kopplad till angiven diskrimineringsgrund” står det i domen.

Sköterskan har sagt att uttrycket inte var menat som något ont eller rasistiskt och att denne inte haft någon bra förklaring till anteckningen.  

Tingsrätten tycker inte att det går att tolka på något annat sätt än att sköterskan vägt in mannens etnicitet vid bedömningen och slår fast att mannen diskriminerats.

Västra Götalandsregionen döms att betala diskrimineringsersättning med 80 000 kronor till mannens dödsbo, och 30 000 kronor till hans hustru. Regionen ska också ersätta DO för rättegångskostnader på drygt 1,1 miljoner kronor.