Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Hindrade vaccinturism – kritiseras av JO

Foto: Jessica Gow / TT NYHETSBYRÅN
Foto: SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK

När vaccinturismen till region Halland ökade drastiskt i våras valde man att stänga den digitala tidsbokningen för personer bosatta utanför regionens gränser.

Det får nu kritik av justitieombudsmannen, som utrett ärendet.

– Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska alla ges vård på samma villkor oavsett i vilken region patienten är folkbokförd, säger chefs-JO Erik Nymansson.

I april förra året började det att strömma in bokningar av vaccintider i Halland, från personer som inte bodde där. 

– Vi har diskuterat det här med att stänga gränsen, att plocka in bank-ID så att du måste vara mantalsskriven i Halland för att kunna boka in dig, men det bryter faktiskt mot lagen, sa Mikaela Waltersson (M), regionalstyrelsens ordförande i Halland, till SVT då. 

Ändå valde man kort därefter att stänga möjligheten att boka tider för coronavaccinering digitalt – någonsin som anmäldes till JO, justitieombudsmannen.

”Regionens beslut gör vården mindre tillgänglig för patienter folkbokförda någon annanstans än i Halland och strider mot såväl hälso- och sjukvårdslagen som patientlagen”, går det att läsa i anmälan.

Så säger hälso- och sjukvårdslagen

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för

hela befolkningen (3 kap. 1 § första stycket).


Regionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som är bosatt inom

regionen (8 kap. 1 §). Regionen ska även erbjuda öppen vård åt den som

omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård. En sådan patient

omfattas inte av regionens vårdgaranti, men i övrigt ska vården ges på samma

villkor som de villkor som gäller för de egna invånarna (8 kap. 3 §).


En patient som omfattas av en regions ansvar för hälso- och sjukvård ska inom

eller utom denna region få möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad

öppen vård (9 kap. 1 § patientlagen [2014:821]).

I JO:s utredning har regionen argumenterat för sitt beslut i ett remissvar, och menat att man ”inte begränsat sitt vaccinationserbjudande mot covid-19 som sådant utan endast beslutat att inte tillhandahålla vissa kommunikationstjänster till invånare bosatta utanför regionen”, och att det gått bra för alla att boka tid över telefon. 

”Prioriterat sina egna invånare”

Men nu får region Halland kritik av myndigheten, som menar att regionens åtgärder sänt en tydligt signal till personer utanför Halland att avstå från att boka vaccintider där.

Enligt min mening står det klart att regionen genom sitt beslut har prioriterat sina egna invånare framför patienter från andra regioner”, skriver chefsjustitieombudsmannen Erik Nymansson i sitt beslut. 

Erik Nymansson, chefsjustitieombudsman.
Foto: Pernille Tofte / Justitieombudsmannen

– Jag har förståelse för att regionen fick problem när ett stort antal patienter från andra län valde att söka sig dit för att vaccinera sig. Det finns dock inte stöd i lagstiftningen för att göra skillnad mellan regionens egna invånare och andra patienter, säger han i ett pressmeddelande.

Samtidigt konstaterar han att det kan finnas skäl att överväga om det behövs särskilda bestämmelser för hur vaccinering under en pandemi ska hanteras, och beslutet har överlämnats till regeringen och den särskilda utredning vars uppdrag är att se över smittskyddslagen och utreda behovet av just sådana bestämmelser inför framtida pandemier.

UR ARKIVET: Överläkaren Erik Sköldenberg om vaccinturism till Uppsala

Oavsett vart du bor i Sverige kan du nu vaccinera dig i Uppsala. Det finns många lediga tider berättar överläkaren Erik Sköldenberg.