Räkfisket hotar havsbotten i Bratten

OROAD. Jan Isakson, ansvarig för havsmiljöfrågor på Greenpeace är oroad över att länsstyrelsen inte tar sitt ansvar och ser till att Bratten i Skagerrak blir skyddat ordentligt.
Foto: Karl Henrik Edlund

ÖCKERÖ. Fiskeindustrins jakt på färska räkor i Västkustens havsreservat Bratten hotar livet på havsbotten. Greenpeace har kartlagt lagbrotten mot miljöbalken och pekar ut länsstyrelsen ut som passiv medbrottsling.

- Jag har fått oroande signaler om att området inte skyddas som det var tänkt, säger miljöminister Lena Ek (C) till GT.

GT har tagit del av en exklusiv rapport där Greenpeace listar de fiske­fartyg som bottentrålar mest i Bratten, beläget i Skagerrak utanför Smögen. Jan Isakson har också tillsammans med andra Greenpeacemedarbetare gett sig ut på en turné på Västkusten för att informera yrkesfiskare om det som de tycker att länsstyrelsen har misslyckats med.

- Det är totalt kaos. Länsstyrelsen vägrar att göra det som riksdagen har beslutat. Vi vill uppmärksamma att det fortfarande pågår skadligt fiske i skyddsområden, säger Jan Isakson.

Miljöminister Lena Ek säger att det krävs tillstånd för alla verksamheter som kan skada naturvärden i ett Natura 2000-område.

- Fisket är inte ett undantag från det kravet. Bottentrålning kan skada utpekade naturvärden, säger hon.

Inte hört om tillståndet

Men fiskarna på Västkusten som GT har talat med om Bratten - ett så kallat Natura 2000-område med lagstadgat skydd från EU - har inte hört talas om sådana tillstånd krävs. Länsstyrelsen som har hand om tillsynen anser nämligen att det är olämpligt att reglera fisket i Bratten med tillståndsplikt.

- Vi har inte fått några direktiv från regeringen om att ändra vårt arbete, säger Maria Kilnäs på länsstyrelsen.

"Jag häpnar när de säger så"

Hon berättar att om en verksamhet utökas eller ändras ska det tillståndsprövas, men inte om de är pågående.

- De som fiskar där i dag fanns redan där när Natura 2000-området inrättades, säger hon.

- Jag häpnar när de säger så. Plötsligt är miljön ett skämt. Fiskare kan inte få en frisedel från miljölagen, säger Jan Isakson på Greenpeace.

Helena Leander (MP) är en av de som riksdagsledamöter som drivit frågan om Natura 2000-områden i riksdagen. Hon tycker att det är väldigt konstigt att länsstyrelsen går emot miljöbalken och inte tillståndsprövar fisket.

- Det är oacceptabelt att det går till så här. Dessutom är det otroligt pinsamt att Sverige inte kan leva upp till de miljökrav som EU ställer, säger hon.

År 2010 skrev länsstyrelsen själva till regeringen och föreslog att Bratten i Skagerrak skulle bli ett Natura 2000-område för att skydda rev och ovanliga rödlistade arter som finns där. Bratten blev ett sådant skyddat reservat för ett år sedan, men inget har förändrats.

Vill ha en dialog

Maria Kilnäs på länsstyrelsen säger att det inte hjälper att förbjuda och kräva tillstånd från svenska fiskare i Natura 2000-områden. De kan ändå inte tillståndspröva norska och danska fiskare.

- Genom att reglera med fiskeri­lagstiftningen i stället, kan vi ta ett större grepp, säger hon.

Lena Tingström på Havs- och vattenmyndigheten håller med men påpekar samtidigt att frågan om tillståndsplikt inte är helt utredd. Fiske skulle kunna anses vara en pågående verksamhet som inte kräver tillståndsplikt.

- Det är viktigt att vi har en dialog med fiskerinäringen och vägleder länsstyrelsen i frågan. Förhoppningsvis har vi en vägledning klar innan sommaren, säger hon.

Hon håller med om att bottentrålningen skadar bottnar men påpekar samtidigt att de artrika reven undviks av fiskarna som i stället framför allt trålar på mjukbottnar.

- Att stänga hela områden från fiske är svårt. Ungefär 20 procent av svenska räkor tas upp vid Bratten. Vi utreder om man kanske i stället ska stänga ute vissa typer av redskap och se till att de mest skyddsvärda områdena fredas från bottentrålning, säger hon.

- Vi bryr oss inte om vad för regleringar och paragrafer länsstyrelsen använder, bara området skyddas, säger Jan Isakson.

Anders Carlberg, maritim expert på Västra Götalandsregionen, säger att det nu är skarpt läge med vad man får och inte får göra i Natura 2000-områdena.

- På sikt tror jag att vi kommer att se fler områden i havet där man reglerar vilka verksamheter som blir tillåtna. I framtiden styr man hårdare hur havs­miljön får användas. Man vågar inte chansa med miljön, säger Anders Carlberg.

Måste tillståndspröva fisket

Riksdagsledamot Helena Leander säger att även om bottentrålningen sker på mjukbottnar så måste länsstyrelsen tillståndspröva fisket.

- Myndigheten kan ju inte bedöma att metoden inte skadar på förhand och gissa att allt är frid och fröjd, säger hon.

Natura 2000-områden

Ett nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden. Områden med särskilda skydds- eller bevarandevärden.

Natura 2000-områden är skyddade av 7 kap. miljöbalken. Åtgärder inom ett sådant område kan kräva tillstånd från länsstyrelsen.

Samtliga 14 kustlän i Sverige har Natura 2000-områden.

I elva län bedrivs yrkesfiske i områdena.

Fem av länen – Västra Götaland, Halland, Norrbotten, Uppsala och Gävleborg – uppger att det pågår fiske med bottentrål i länets marina Natura 2000-områden.

Inget fiske som kan misstänkas utgöra ett hot mot miljön i dessa områden får förekomma utan särskilt tillstånd. Det finns ingen länsstyrelse i dag som tillståndsprövar någon form av fiske.

Bratten är 121 000 hektar stort och har ett djup på mellan 200 och 500 meter.

Så tycker de olika parterna

Greenpeace

'' Länsstyrelserna sköter inte tillsynen. Regeringen som varit tydlig med att allt fiske i marina Natura 2000-områden kräver tillstånd, måste omedelbart se till att länsstyrelserna följer lagen och stoppar fiske till dess att det miljöprövats. Dessa områden borde stängas permanent för fiske.

Länsstyrelsen

'' Vi har inga nya direktiv från regeringen om att ändra vårt arbete. Vi anser att det är olämpligt att fiskarna måste ha tillstånd för att få fiska i Natura 2000-områden.

Hav- och vattenmyndigheten

'' Vi anser att frågan inte är helt utredd om tillståndsplikt. Man kan inte solklart säga att alla fiskare behöver tillstånd för att fiska i Bratten. Vi jobbar med en förvaltningsplan för området som ska vara klar till sommaren."

Lena Ek, miljöminister (C)

'' Vi har sett oroande signaler på att Bratten inte skyddas som det var tänkt. Det är klart att miljöbalken gäller. Enligt miljöbalken krävs tillstånd för alla verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan skada de utpekade naturvärdena i ett Natura 2000-område.

10 arter som hotas av räkfisket

Svenskt namn Latinskt namn

Hornhall Anthotela grandiflora

Havsmus Chimaera monstrosa

Torsk Gadus morhua

Större piprensare Funculina quadrangularis

Hornkorall Paramuricea placomus

Risgrynskorall Primnoa resedaeformis

Sjöpenna Stylatula elegans

Piprensarormstjärna Asteronyx loveni

Nåldyna Porania stormi

Snäcka Admete viridula

Dessutom har länsstyrelsen en lista på ytterligare 22 arter som betecknas som ”sårbara”, ”nära hotade” eller de har kunskapsbrist på.

Källa: Länsstyrelsen om varför Bratten skulle bli ett Natura 2000-område, 2010-09-22