Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Beskedet: Preems stora oljeutbyggnad stoppas

Preem vill bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil.
Foto: Johan Carlén
Om Preem får tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil väntas anläggningens utsläpp fördubblas.
Foto: TOMAS LEPRINCE

Preem vill bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil, vilket skulle innebära att anläggningen släpper ut mest klimatpåverkande gaser i landet.

Men nu stoppas planerna – sedan både privatpersoner och miljöorganisationer överklagat det beslut som tidigare fattats i frågan.

Om Preem får bygga ut i framtiden kommer de få svar på först nästa år.

– Vi har full tilltro till att vi kommer att kunna göra den önskade utbyggnaden och samtidigt följa de miljölagar som finns i Sverige, säger Malin Hallin, Preems hållbarhetschef.

Preems utbyggnadsplaner fick grönt ljus av Mark- och miljödomstolen redan i november förra året – men domstolens utlåtande mötte motstånd och över 100 personer, många av dem boende i närområdet, samt miljöorganisationer överklagade beslutet till högre instans.

En av de som överklagat är Naturskyddsföreningen, och de har varit negativt inställda till utbyggnaden från allra första början.

– Det rör sig om så stora utsläpp så att de blir rätt obegripliga, men det rör sig om en klimatpåverkan som motsvarar över en halv miljon New York-resor tur och retur varje år, har Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen, sagt.

Naturskyddsföreningen Johanna Sandahl om Preem: ”Regeringen bör ta över prövningen”.

Preemraffs utbyggnad stoppas tillfälligt

Under måndagen kom Mark- och miljööverdomstolens besked:

Överklagandena får prövningstillstånd – något som innebär att Preems utbyggnadsplaner stoppas åtminstone tillfälligt.

I ett pressmeddelande skriver domstolen:

”Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd i målet vilket innebär att målet tas upp till prövning av domstolen. Mark- och miljööverdomstolen påbörjar nu den skriftväxling m.m. som behövs för att målet ska bli klart för att kunna avgöras. Domstolen planerar preliminärt att hålla huvudförhandling första kvartalet 2020.”

Inge Löfgren vid Naturskyddsföreningen: ”Blir väldigt svårt att klara av klimatmålen”.

Naturskyddsföreningen: ”Vi är jätteglada”

Det är ett glädjande besked för kritikerna. På Riddarholmen i Stockholm hördes en grupp människor som samlats utanför Svea hovrätt jubla när beskedet kom.

Johanna Sandahl är ordförande för Naturskyddsföreningen i Sverige. Hon är positiv till beslutet.

– Vi är jätteglada. Det är en otrolig viktig delseger i vårt mål att stoppa den här verksamhetens utbyggnad. Det handlar om att stoppa utsläppen av växthusgaser, säger Sandahl.

Johanna Sandahl är ordförande för Naturskyddsföreningen i Sverige.
Foto: CHRISTIAN ASLUND/NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Hon berättar att hon hoppas att regeringen går in och tar över prövningen från Mark- och miljööverdomstolen, för att pröva mot klimatlagen.

– Då blir prövningen bredare och mer allsidig, säger hon.

Hur ser du på dem som menar att Preem är en viktig arbetsgivare?

– Jag kan förstå det i bemärkelsen att det påverkar jobb, men den fossila drivmedel tillhör dåtiden. Det är upp till politikerna att upprätta en annan typ av verksamhet för att skapa jobb.

Utsläppen fördubblas

Anledningen till att Preem vill bygga ut är att de vill utvidga sin produktion och tillverka bensin och diesel med lägre svavelhalt i den nya anläggningen.

Enligt Preems egna beräkningar väntas den utbyggnad de vill göra öka utsläppen från 1,7 miljoner ton till 3,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år.

Det skulle innebära att raffinaderiet fördubblar sina koldioxidutsläpp, något som enligt SVT Nyheter Väst innebär att anläggningen kommer att släppa ut sex gånger så mycket koldioxid som det svenska inrikesflyget varje år.

SVT menar vidare att det skulle göra raffinaderiet i Lysekil till den anläggning i landet som släpper ut mest klimatpåverkande gaser.

Preemraff i Lysekil.
Foto: Pressbild

Preem: ”Ingen större tröskel”

Men trots jubel från kritikerna som hävdar en delseger tänker Preem fortsätta processen som planerat:

– Det är för tidigt för att säga hur det här beslutet kommer påverka planeringen av Preemraffs utbyggnad. Vi har haft det här som en del i planeringen när vi skickade in miljöansökan och i våra interna processer. Så det här är ingen större tröskel att passera utan vi jobbar vidare som planerat, säger Ludwig Kollberg, tf presschef för Preem.

Ludwig Kollberg, tillförordnat presschef på Preem.
Foto: GT

Man kommer nu sätta sig ned och granska beslutet och värdera vilken effekt det kommer ha på processen framåt. 

– Visst, själva domstolsprocessen kommer förlängas. Men parallellt med det har vi också en investeringsprocess som pågår som planerat, säger Ludwig Kollberg.

Lysekils kommun är för utbyggnaden

Jan-Olof Johansson (S) är kommunstyrelsens ordförande i Lysekil. Han hade väntat sig ett annat resultat. Han är för en utbyggnad av Preemraff, som är kommunens största privata arbetsgivare.

– Det här beslutet har en ekonomisk påverkan för alla kommuner i närområdet, inte bara för Lysekils kommun. Jag oroar mig för att större investeringar på Preems raffinaderi äventyras, säger han.

Jan-Olof Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Lysekil.
Foto: Privat.

Jan-Olof Johansson ser Preem som ett företag som är en viktig spelare i omställningsprocessen mot ett hållbart samhälle.

– Så länge vi konsumerar fossila produkter så kommer den här typen av industri finnas som släpper ut koldioxid. Så det viktigaste är att vi får ned konsumtionen av fossila produkter, och jag tror inte man löser det genom att strypa produktionen.

Länsstyrelsen: ”Vi är positiva”

Monique Wannding, enhetschef för miljö- och klimatsamverkan vid länsstyrelsen Västra Götaland har tidigare sagt att utbyggnaden innebär att samtliga utsläppsminskningar som gjorts i länet mellan 1990 och 2016 kommer ätas upp och att man inte kommer nå klimatmålet för 2030.

Jan-Olof Johansson (S) vet inte vilken lokal klimatpåverkan utbyggnaden skulle ha i kommunen:

– Det har hon säkert rätt i om man tittar på länet för sig, men frågan är ju egentligen global. Jag tror man ska se det ur ett europeiskt perspektiv och inte ur ett länsperspektiv.

Monique Wannding, enhetschef för miljö- och klimatsamverkan vid länsstyrelsen Västra Götaland.
Foto: Privat

Efter måndagens besked i frågan säger Monique Wannding:

– Vi är positiva till att Mark- och miljööverdomstolen prövar det här.

– Nu kommer vi få prövat lagstiftningen och kan se hur långt Naturskyddsföreningens delar håller. Kommer man, som de menar, till exempel kunna hävda en ökad miljöskada i relation till klimatlagen eller inte.

Preems hållbarhetschef Malin Hallin.
Foto: THOMAS JOHANSSON/TT

Preem: ”40 procent av utsläppen kan vi fånga”

Malin Hallin, som är Preems hållbarhetschef har tidigare sagt att hon ”har full förståelse för att allmänheten känner oro för ökade utsläpp, men att företaget gjort ”noggranna utredningar av miljö- och hälsoaspekter som visar att påverkan är liten”.

På måndagseftermiddagen säger hon i ett pressmeddelande:

– Det är viktigt att den rättsliga processen får ha sin gång och vi ser inte överklagandet som ett problem. Vi kommer göra de kompletteringar som eventuellt efterfrågas och sedan är det upp till domstolen att avgöra frågan, säger hållbarhetschef Malin Hallin. Vi har full tilltro till att vi kommer att kunna göra den önskade utbyggnaden och samtidigt följa de miljölagar som finns i Sverige. Tillsvidare pågår förstudien av den nya anläggningen enligt plan.


Enkätfrågan: Vad tycker du om dagens beslut?

Kristofer Försäter, 35, föräldraledig/djurvårdare på Nordens Ark– Jag tror det är viktigt med en ordentlig utredning av effekterna av det hela så det kan nog bara vara positivt. Det är en svår fråga tycker jag, ur miljösynpunkt så tycker jag kanske inte att det ska få byggas ut men det är ju många arbeten som bör vägas in i det hela. Det har varit en fråga som har engagerat.
Foto: Lovisa Waldeck
Göran Carlsson, 92, pensionär– Jag tycker de ska få tillstånd. Det blir inte bättre om det kommer på något annat ställe eller något annat land. Det blir ju i alla fall över 100 mer jobb. Man märker av att det är skilda åsikter här, Miljöpartisterna vill ju inte vara med på det och inte sommargästerna på andra sidan fjorden, det är ju störande för dem. Men jag tror att de flesta av lokalbefolkningen vill vara med på det.
Foto: Lovisa Waldeck
Ritva Gunnarsson, 81, pensionär– Det är både och. Jag kan inte säga att ja varken är helt emot eller att jag är helt för. Arbetsplatsen behövs men klimatet är väldigt aktuellt. Kanske om de tittar på det en gång till om de kan göra ytterligare någonting för att sänka utsläppen.
Foto: Lovisa Waldeck
Anita Wallberg, 78, pensionär– Jag tycker det är bra så de kan titta på det igen och så får vi se vad de kommer fram till det är ju så stort det här. Det måste man ju fundera mycket på med tanke på utsläppen men vi behöver ju arbetstillfällen i den här stan men det är bra att de tittar på det igen.En del värnar ju om arbetsplatsen och en del om miljön det är klart att det är en väldig motsättning
Foto: Lovisa Waldeck