Poseidon misstänks ha betalat falska fakturor för eljobb i de anställdas hus

FICK ELJOBB FÖR HUNDRATUSEN. Den 52-årige Poseidonanställde fick hela elsystemet i villan installerat – och räkningarna gick till Poseidon.
Foto: SVT

GÖTEBORG. Hit gick hyresgästernas pengar. 

Poseidons anställdas villor försågs med handdukstorkar, infällda spotar och stereo i badrummet med infällda högtalare. 

Poseidon betalade utan att blinka de falska och saltade fakturorna. 

För belysning i ett träd med timer och uttag på Valåsgatan 

kom en faktura på - 57 500 kronor!

De nya avslöjandena gjordes i gårdagskvällens Uppdrag granskning. Muthärvan i Göteborg är på väg att växa till landets största någonsin.

 Det kommunala bostadsbolaget Poseidon har tre avstängda och polisanmälda medarbetare.

 Nu avslöjas att en 52-årig Poseidonanställd fick elarbeten för hundratusentals kronor utförda på sin villa. Enligt en elektriker på Bergendahls El, en av de största elfirmorna i Göteborg, installerades el, data, antenn, larm, stereo i badrummet med infällda högtalare, fiberoptik i bastun, surroundsystem i vardagsrummet, dimmrar, ytterbelysning med spotlights.

 Ibland var det fyra elektriker som jobbade där samtidigt.

Förde dagbok

 En elektriker förde dagbok över sina jobb.

 – Vi blev beordrade att sätta upp 85 procent av jobben på olika lokaler och fastigheter hos Poseidon, säger han till Uppdrag Granskning.

 En annan 47-årig anställd på Poseidon, som godkände fakturorna, fick också omfattande eljobb och ombyggnader utförda av både Bergendahls el och Peab.

 47-åringen är också polisanmäld och avstängd.

 En tredje anställd på Poseidon fick eljobb utförda i sin villa under åren 2006 och 2007. Jobben fakturerades till den arbetsplats inom Poseidon där han är verksam.

 Mannen polisanmäldes först efter Uppdrag gransknings besök.

Ingen har reagerat


 Ingen ansvarig på Poseidon har reagerat över att deras anställda använde samma leverantörer privat som kommunen.

 Ingen reagerade på de saltade fakturorna.

 Ett exempel är att Bergendahls el skickade två fakturor på ytterbelysning vid två olika garagelängor – när bara den ena byttes.

57 500 för trädbelysning


 Den mest hårresande av de saltade fakturorna är en på 57 500 inklusive moms som skickades av Bergendahls el för belysning i ett träd på Valåsgatan i Lunden.

 Ingen bland Poseidons ekonomiansvariga hade reagerat över den fakturan

Mejl från elfirman


 När GT kontaktar Bergendahls el för att prata om Uppdrags Gransknings uppgifter får vi följande mejl från koncernchefen, Lars Olin:

 ”Jag kan informera dig om att vi har stängt av och polisanmält en medarbetare. Bakgrunden är att vi i somras blev kontaktade av en kund avseende oklarheter kring några fakturor som den enskilde medarbetaren hos ett av våra dotterbolag hade skickat.

 När vi granskade dessa fakturor och talade med medarbetaren om dem, kunde han inte ge tillfredställande svar. Det blev också uppenbart att medarbetaren hade brutit mot våra interna regler. Det ledde till att vi stängde av medarbetaren och polisanmälde det inträffade.

 Vi samarbetar med den berörda kunden och polisen. Eftersom polisutredning nu pågår vill vi inte föregripa den och lämna ut några detaljer.

 Det skulle kunna försvåra de rättsliga myndigheternas arbete.

 Vi är naturligtvis mycket besvikna och bestörta över det inträffade och förändrar nu vår interna kontroll för att förhindra att något liknande ska kunna ske i framtiden.

 Med vänliga hälsningar

 Lars Olin”