Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Politiker anklagas för lagbrott: "Det är riggat"

Henrik Munck (-) anklagas för efterforskande av källa.
Foto: PRIVAT
Stadshuset i centrala Göteborg.
Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Den politiske vilden, tidigare miljöpartisten Henrik Munck, anklagas för att vid upprepade tillfällen försökt ta reda på vem på Trafikkontoret som lämnade information till Göteborgsposten i en artikel.

Det ska ha skett under ett möte med Trafiknämndens presidium. 

Till slut fick trafikdirektören Stefan Eglinger gå in och upplysa kommunpolitikern – som nu företräder Demokraterna – att det är brottsligt att efterforska vem som lämnat information till media.

– Det är riggade minnesanteckningar, säger Henrik Munck (-).

Det är enligt minnesanteckningar från trafiknämndens presidiums möte den 11 september som Henrik Munck (-) väcker frågan om en nyhetsartikel i Göteborgsposten. I artikeln fanns uppgifter om honom själv som visade sig felaktiga och senare rättades av tidningen.

Men Henrik Munck var inte nöjd. Han ville, enligt minnesanteckningarna från mötet, veta vem i organisationen som lämnat information till tidningen – en fråga som kan utgöra ett efterforskande av källa som är förbjudet i grundlagen.

"Henrik Munck frågar upprepade gånger om vem som lämnat informationen till GP", går att läsa i minnesanteckningarna.

"Inte tillåtet"

Enligt minnesanteckningarna träder trafikdirektören Stefan Eglinger till slut in och upplyser Munck om vad grundlagen säger: 

"Stefan Eglinger upplyser också om att det enligt lag inte är tillåtet för varken politiker eller ledande tjänstemän att efterforska vem som lämnat information till media"

– Han efterfrågade flera gånger vem som lämnat informationen. Då upprepade jag flera gånger att den frågan får han inte ställa och styrelsen fick upplysa om att det inte är tillåtet enligt lagen, säger Stefan Eglinger.


LÄS MER: Angeredschef utreds för grundlagsbrott


Och det var vem som hade fört vidare informationen som frågan gällde, inte vilken instans – som till exempel trafikkontoret – som gjort det?

– Ja.

Har ni gått vidare med en polisanmälan?

– Dit har vi inte kommit. Där är vi inte. Vi konstaterar att det är gjort precis på det sätt som det står i minnesanteckningarna. Sedan får vi se vad nästa steg är, säger trafikdirektören Stefan Eglinger.

Henrik Munck förnekar

Henrik Munck förnekar att han efterfrågat vilken person som lämnat över informationen till GP. I stället säger han sig flera gånger ha frågat om informationen kom från trafikkontoret som instans.

Om minnesanteckningarnas beskrivning av det sagda, säger han: 

– De är helt felaktiga, de är riggade.

– Det är riggade minnesanteckningar.

Och trots att det är en helt annan tjänsteman än trafikdirektören som skrivit minnesanteckningarna anklagar Henrik Munck trafikdirektören Stefan Eglinger för att ha "riggat" dem.

– Det råder en sträng tystnadskultur inom vissa delar av kommunen fortfarande och det är självklart så att det är trafikdirektören som är ytterst ansvarig för dokumenten gentemot politikerna, säger Henrik Munck.

"Det råder en sträng tystnadskultur inom vissa delar av kommunen", säger Henrik Munck.
Foto: CATHARINA FYRBERG/PRESSBILD

Men övriga politiker på mötet uppger, liksom trafikdirektören själv, att det som står i minnesanteckningarna överensstämmer med vad som skedde.

– Jag står bakom minnesanteckningarna, säger Axel Josefson, M, andre vice ordförande i nämnden.

Detsamma gör nämndordföranden Shahbaz Khan, S:

– Utan tvekan. Det var så pass övertydligt och det var därför Stefan till slut fick gå in och säga det han sa.

Axel Josefson, M.
Foto: JESPER ORRBECK
Nämndordföranden Shahbaz Khan, S.
Foto: HENRIK JANSSON

Shahbaz Khan ser allvarligt på att en ledande politiker efterfrågar vem som lämnat information till media:

– Risken är att vi får en fullständig tystnadskultur. Det är oacceptabelt, säger Shabaz Khan. 

Lämnade MP för Demokraterna

Henrik Munck lämnade Miljöpartiet för det lokala uppstickarpartiet Demokraterna tidigare i år. Han valde att behålla sina uppdrag i kommunen som politisk vilde, däribland som ledamot av kommunfullmäktige, ordförande i stadsdelsnämnden Västra Göteborg samt vice ordförande i trafiknämnden.

I höstens val kandiderade han som Demokraternas sjunde namn till kommunen och kom in.

Presidiemötet den 11 september var annorlunda även på annat vis. Mötet inleddes med att trafikdirektören Stefan Eglinger gav besked om att han fattat beslut om en arbetsmiljöåtgärd på grund av en av politikerna i nämnden. 


LÄS MER: Efter granskningen – nu polisanmäls skandalchefen


Tjänstemännen har inte behövt närvara på mötena.

– Vi har medarbetare som känner ett väldigt starkt obehag och en hotfull känsla då man deltar på möten, antingen sitter med eller föredrar frågor på möten. Inför det här mötet fick vi indikationer på att det kunde bli bökigt. Då informerade jag facken om att se till för att våra medarbetare inte skulle behöva utsättas för detta. Därför tog jag bara med mig en av mina närmaste medarbetare dit, säger Stefan Eglinger.

Du har en lång bakgrund som hög tjänsteman inom offentliga organisationer. Har du varit med om något liknande tidigare?

– Det har jag aldrig varit med om. Det är unikt.

Henrik Munck (-) säger att både arbetsmiljöåtgärden och påståendet om efterforskande av källa handlar om försök från de ledande i nämnden och förvaltningen att tysta honom som "ensam oppositionell röst":

– Både de stora partierna och direktören har ett gemensamt intresse av att tysta ner mig för att jag är den ende kritikern och har tagit oppositionsrollen. Det är mycket som står på spel för deras del, säger Henrik Munck.

Jan-Olof Ekelund är informationsansvarig vid Demokraterna och han menar att det är ord mot ord.

– Henrik, han ger ju sin syn och där står ord mot ord. Han menar att han inte efterfrågat någon medarbetare. Vi ser ju det som att man försöker tysta Henrik Munck, säger han. 

Det fel som GP hade fått rätta var ett påstående om att Henrik Munck hade reserverat sig mot ett påstått beslut i nämnden. Han säger själv i dag att han hade för avsikt att göra en protokollsanteckning längre fram, men att han aldrig reserverat sig.