Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Polisen: Brotten i Nordstan kvar

Nordstan i Göteborg upplevs som en otrygg plats.
Foto: HENRIK JANSSON
Känner du dig trygg i Nordstan? ”Jag känner mig trygg. Jag är bara här dagtid när jag har ett bestämt mål.” Gina Schubert, 28, Göteborg, Receptionist.
Foto: NORA LOREK
Känner du dig trygg i Nordstan? "Ja, det gör jag. Jag känner mig inte otrygg, men jag går ju inte runt med öppen väska.” Sareh Karlsson, 50, Göteborg, Jobbar på förskola.
Foto: NORA LOREK
Känner du dig trygg i Nordstan? ”Ja, men jag håller extra hårt i väskan. Men jag skulle inte vara här ensam på kvällen.” Annie Pettersson, 21, Helsingborg, Jobbar på förskola.
Foto: NORA LOREK
Känner du dig trygg i Nordstan? ”Jag brukar känna mig trygg. Men jag vet att saker händer här.” Mattias Zöllmann, 25, Helsingborg, Jobbar med säkerhetsfrågor.
Foto: NORA LOREK

Otrygghet, hemlöshet och psykisk ohälsa.

Ungdomar som hänger i Nordstan om kvällarna befinner sig i något av en samhällets gråzon, visar en ny rapport från Fältgruppen city.

Samtidigt fortsätter brottslighet som narkotikahandel och våldsbrott kopplat till vissa ungdomsgrupper i köpcentrumet.

– Vi ser tendenser till att det är fortsatt stökigt mellan grupper med unga män, säger Erik Nord, polischef i Storgöteborg.

Under vintern 2016/2017 beskrev GT de ökande problemen i Nordstan kopplat till ungdomsgäng som hänger där om kvällarna. En polispatrull som blev omringad av 150 ungdomar, en 15-åring som blev rånad med en krossad glasflaska mot halsen, snatterier, sexuella trakasserier och öppen knarkhandel var sakerna som vi tog upp.

En polis liknande Nordstan, Sveriges största köpcentrum, med en ungdomsgård.

Nu, lite mer än ett år senare, släpper Fältgruppen city som jobbar med att uppsöka ungdomarna i Nordstan sin nya rapport om situationen i köpcentrumet.


LÄS OCKSÅ: Otrygghet och våldsbrott vardag i Nordstan


I kartläggningen, som getts ut två gånger tidigare, har 41 ungdomar som uppehåller sig i Nordstan, 26 killar respektive 15 tjejer, i åldrarna 14 till 23 år intervjuats om sin upplevelse av köpcentrumet. Deltagarna är både inrikes- och utrikesfödda. 

Totalt hänger runt 70 till 120 ungdomar i Nordstan en vanlig kväll.

Utbredd ohälsa

Generellt svarar de flesta att de lever med psykisk ohälsa, bara några få uppger att de mår bra. Åtta av killarna, alla över 18 år, lever som hemlösa. De flesta av dessa är i asylprocessen och har inte fått uppehållstillstånd. Alla tjejer är däremot födda eller uppväxta i Sverige och har ett hem.

Annie Billingsdal, fältarbetare.
Foto: NORA LOREK
Annie Billingsdal, fältarbetare.
Foto: NORA LOREK

Jämfört med tidigare år svarar fler att de känner sig otrygga. Däremot svarar färre att de upplever att de varit utsatta för brott alternativt misstänkta för detsamma.

Men det finns ett mörkertal här, menar Fältgruppen.

– Ungdomarna vi möter oss ger oss ofta berättelser om att de blivit utsatta för brott. Ibland får man som vuxen förklara att det är ett brott man blivit utsatt för. Att det inte är okej att någon ger en örfil eller tar en på rumpan. Man tänker inte alltid att man varit utsatt för brott, säger Annie Billingsdal, fältarbetare som jobbar med att uppsökande verksamhet kring ungdomar i bland annat Nordstan.

Fler känner sig otrygga

Att fler känner sig otrygga skulle kunna förklaras med att det inte är samma ungdomar som hänger i Nordstan i dag som för ett år sedan. Ungdomarna byts ut.

– Så det är svårt att uttala sig om vad otryggheten grundar sig i. Men ungdomarna beskriver själva att det är när man är ensam i Nordstan och utan sina kompisar.

För Nordstan är en otrygg plats för dessa ungdomar, enligt Annie Billingsdal.

– På kvällstid är Nordstan en riskmiljö för ungdomar som vistas där över tid, det är därför vi fältarbetare vistas där. Men sen är det noga att särskilja individerna. Alla ungdomar söker sig inte till Nordstan för att utöva kriminella handlingar. Men när man vistas där finns risk för att man kommer i kontakt med personer som säljer droger eller som vill att man ska bära droger.

Anledningen till varför ungdomar söker sig till Nordstan är att de saknar sammanhang, att platsen ligger bra till och att träffa vänner, enligt Fältgruppen.

Erik Nord.
Foto: HENRIK JANSSON

Polischefen om Nordstan

Enligt Erik Nord, polischef i Storgöteborg, är det något lugnare i Nordstan i dag jämfört med vintern 2016/2017. Däremot är det fortsatt stökigt bland vissa av ungdomarna som sysslar med olika sorts kriminalitet, däribland droghandel och våldsbrott.

– Vintern 2017/2018 så upplevde vi att det var bättre än året innan, men det berodde bland annat på att de nordafrikanska gatpojkarna som låg i konflikt med andra grupper försvann. Så vitt vi förstod försvann de upp till Stockholm.

– Men vi ser tendenser till att det är fortsatt stökigt mellan grupper med unga män. Ofta sådana som har varit eller är asylsökande.


LÄS OCKSÅ: Kvinnornas larm inifrån Nordstan 


Nord vill inte sätta någon siffra på hur många av ungdomarna som hänger i Nordstan som sysslar med någon form av kriminalitet. Han nöjer sig med att konstatera att det går att koppla vissa ungdomar på platsen till droghandel och våldsbrott, inkluderat personrån.

Han sammanfattar situationen:

– Det är försiktigt bättre, men fortfarande inte bra.

Marie Larsson, verksamhetschef vid social resursförvaltning.
Foto: NORA LOREK
Fältgruppen city tillsammans med organisationen Skyddsvärnet och social resursförvaltning presenterar rapporten.
Foto: NORA LOREK

Bilden av Nordstan är inte entydigt negativ. Bland annat samarbetar polis, kommun och frivilligorganisationer mer tydligt kring köpcentrumet i dag än tidigare.

– Det har hänt mycket positivt. Det är lite färre ungdomar än vad det var till exempel 2015. Det finns också fler av oss i Nordstan som känner igen och känner ungdomarna. 

– Men framför allt har vi kommit varandra närmare i samarbete mellan polisen, kommun, handlare och fastighetsägare. Mycket av det som har varit otryggheten har vi kunnat göra bättre genom att samarbeta med varandra, säger Marie Larsson, verksamhetschef vid social resursförvaltning.

Kartläggning av ungdomar i Nordstan

Kartläggningen utfördes av Fältgruppen city under två veckor i februari.

Den gjordes i intervjuform och handlar om ungdomarnas upplevelse av bland annat otrygghet och brott.


41 ungdomar deltog, varav 26 killar och 15 tjejer. De är både inrikes- och utrikes födda. 16 är födda i Sverige, resterande i andra länder, däribland Afghanistan och Kurdistan.

Samtliga tjejer är födda eller uppväxta i Sverige. Majoriteten av killarna är utländska medborgare.

Siffran bör ställas i relation till att cirka 70 till 120 ungdomar hänger i köpcentrumet varje kväll.


Endast ett fåtal av ungdomarna mår bra. Fler känner sig också mer otrygga jämfört med föregående år. 

Åtta av de deltagande killarna lever i hemlöshet. Sju av dessa är i asylprocessen medan den åttonde har permanent uppehållstillstånd. 


Sedan februari har organisationen Skyddsvärnet en lokal i Nordstan. Dit kan ungdomar vända sig för råd och stöd. Projektet avslutas i maj, men enligt organisationen finns förhoppningar om fortsatt verksamhet i höst.