Polischefens nya utspel: Släng ut IS-terroristerna

Polischefen Erik Nord tycker att Sverige ska riva upp IS-terroristers medborgarskap.
Foto: HENRIK JANSSON
Erik Nords tweet.
Foto: SKÄRMDUMP
Foto: AP / AP

Riv upp medborgarskapet för svenska IS-terrorister och släng ut dem.

Det är budskapet från polischefen Erik Nord.

– Vi är för mjuka mot de här terroristerna, säger Nord.

Frågan om de så kallade ”återvändarna” från terrorsekten IS har diskuterats flitigt i Sverige de senaste åren och aktualiserats igen då nya återvändare snart kan vara på svensk mark. Ingen av de 150 svenskar som återvänt från terrorsekten har dömts för brott begångna i konfliktzonen.

Erik Nord är polischef i Storgöteborg. På Twitter skriver han apropå en krönika i GP om IS-återvändare:

Att återkalla IS-terroristernas svenska medborgarskap är en del av lösningen. Enklare, billigare och mer träffsäkert än att åtala dem i svensk domstol.

Nord: Dra in medborgskapet

Han säger till GT:

– Fanns det en reell risk att bli av med sitt medborgarskap så tror jag att färre hade åkt.

Skulle det räcka med att ha varit i Syrien eller hur tänker du?

– Innan man utfärdar sådan lagstiftning så får man ju göra en utredning och ta fram ett lagförslag och jag sitter inte på all den detaljkunskapen, säger Erik Nord, och fortsätter:

– Vi kan konstatera att om man har varit med och skurit huvudet av en person där nere och sedan filmat det, som vi faktiskt har ett par som har gjort (Erik Nord syftar på göteborgarna Hassan Al-Mandlawi och Al Amin Sultan, reds.anm.), så kan jag säga att det hade varit fullgott för mig. När man har avtjänat sitt livstidsstraff har man inte kvar sitt svenska medborgarskap. Det tycker jag hade varit rimligt. Någon av dem har blivit så skadad att han ska ha sjukvård och pension resten av sitt liv. Det tycker jag att någon annan stat eller de själva ska stå för. Det ska inte landa på svenska skattebetalare.

LÄS ÄVEN: Damberg: Vi ska inte hjälpa hem terrorister

Erik Nord, polischef i Storgöteborg.
Foto: HENRIK JANSSON

 I Storbritannien och Danmark kan IS-terrorister förlora sitt medborgarskap.

Erik Nord tycker att svenska samhället har en för flat inställning.

– Den omständigheten att man kan återvända till Sverige, vila upp sig och få försörjningsstöd kan ju faktiskt vara en av orsakerna till att Sverige har haft procentuellt sett den största andelen resande, säger Nord.

Barnen får stanna

Erik Nord menar att det indragna medborgarskapet och ett eventuellt motsättande av det skulle kunna drivas i en förvaltningsdomstol. Där den drabbade personen själv får finansiera och driva processen.

– Man kan tänka på det som ett körkort eller ett bygglov. Inget är en mänsklig rättighet och med detta medföljer rättigheter – och skyldigheter.

https://twitter.com/AENO98/status/1099184774671933440

Och vad skulle hända med personernas familjemedlemmar?

– Barn som blivit medtagna av sina föräldrar och är svenska medborgare ska få komma tillbaka till Sverige. Men föräldrar som har deltagit i terrorverksamhet ska inte få komma tillbaka. Då kan det märkliga inträffa att man skiljer barnen från föräldrarna vid ett visst läge. Men det måste den som tar med sin familj och åker ner och utövar terroristverksamhet väga in i sin egen personliga affärsplan. Så enkelt är det, säger Nord.

Får kritik

Men Nord får mothugg på Twitter för sina åsikter, bland annat av Filippo Valguarnera, universitetslektor och docent inom komparativ rätt.

Han skriver bland annat så här i ett mejl till GT:

”Jag finner Erik Nords uttalande problematiskt i ljuset av hans roll som polischef, dvs. en representant för statens våldsmonopol. Det är en roll som i min mening förutsätter att man är djupt införstådd i rättsstatens principer.

Erik Nord verkar mena att grundlagen borde ändras för att möjliggöra att en svensk myndighet (oklart vilken: polisen? Skatteverket?) fråntar presumtiva IS-resenärer deras medborgarskap utan ett domstolsbeslut. Myndighetens beslut skulle enligt Erik Nord gå att överklaga (på distans!) men då skulle bevisbördan ligga på den enskilde och inte staten. Erik Nords lösning utgör en högst problematisk juridisk genväg.”

https://twitter.com/FValguarnera/status/1099316304375410688

En annan person skriver på Twitter:

Jag ser ett problem i att frånta IS terrorister medlemskap. Detta ur ett rättsäkerhetsperspektiv. Att inte få sin sak prövad.”

Det är inte första gången Erik Nord sticker ut näsan på Twitter. Två dagar efter terrorattentatet på Drottninggatan gick Nord ut och skrev att man bör kunna dra in uppehållstillståndet för de i Sverige som stöder våldsbejakande extremism. Senast för en månad sedan gick han ut med att Sverige bör slopa straffrabatten för återfallsförbrytare.


LÄS ÄVEN: Svenska terrorresenärer kartlagda i unik rapport