Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Polis slog till mot omfattande narkotikanätverk – flera döms

280 000 brott anmäldes i region Väst förra året.
Polisen slog till mot ett omfattande narkotikanätverk i Göteborg. Något som resulterat i att flera personer har dömts. Foto: MAXIM THORÉ / BILDBYRÅN / BILDBYRÅN

Flera personer har dömts i år, efter att polisen slagit till mot ett stort narkotikanätverk i Göteborg.

Det har resulterat i att den illegala handeln med narkotikaklassade tabletter i staden minskat.

–  Vi har kombinerat polisiära arbetsmetoder med bland annat dold spaning och den ovärderliga personkännedom som gatulangningsgruppen har, säger Tobias Bergkvist, chef för polisens regionala utredningsenhet i ett pressmeddelande.

Hundratusentals narkotikaklassade tabletter har tagits i beslag som en del av den omfattande insats polisen i Göteborg utfört mot den öppna narkotikahandeln i staden.

Framförallt är det Tramadol som fungerat som huvudsaklig illegal handelsvara och missbrukspreparat. Tramadol är ett vanligt smärtstillande läkemedel inom vården, men är starkt beroendeframkallande och kan slå ut andningen vid en överdos.

Insatsen planerades efter att polisen fått nya uppgifter i höstas och har resulterat i att 24 personer ertappats, varav hittills 13 personer dömts till fängelsestraff och en till ungdomsvård. Ytterligare 10 individer är häktade.

– Vi har kombinerat polisiära arbetsmetoder med bland annat dold spaning och den ovärderliga personkännedom som gatulangningsgruppen har i Göteborgs city. På det sättet har vi kommit åt både smuggling och försäljning av narkotika, säger Tobias Bergkvist, chef för polisens regionala utredningsenhet i ett pressmeddelande.

Grupperingar har kartlagts

I utredningen, som fortfarande pågår, framgår det att polisen lyckats kartlägga fyra större grupperingar inom ett narkotikanätverk.

– Polisens spanare har kunnat kartlägga olika grupperingar som hanterat narkotika vid främst Brunnsparken och Drottningtorget. De här individerna har också kontrollerats av ordningspoliser och gatulangningsgruppen. Utifrån de uppgifterna har vi gått vidare och identifierat ledande personer i nätverket, säger Per Björkman, spaningsledare vid polisens sektion mot internationell och grov organiserad brottslighet i ett pressmeddelande.

Droger smugglas in från Balkan och Mellanöstern

Knarsmugglingen har ägt rum via vanliga brevförsändelser, men också via illegal import från Mellanöstern och Balkan.

Björkman beskriver nyckelpersonerna inom nätverket som kriminella entreprenörer, som på ett affärsmässigt sätt köpt in droger och knutit till sig återförsäljare som sedan delat upp innerstaden mellan sig.

Knarket har gömts i papperskorgar och elskåp i anslutning till av ledarna utpekade försäljningsplatser där handeln bedrivits.

Rättegångarna mot alla inblandade är ännu inte hållna.