Pigg och glad med
6 timmars arbetsdag

Ortopeden på Mölndals sjukhus har också infört 6-timmars arbetsdag. Agneta Larsson, undersköterska och Maja Pettersson, operationssköterska
Foto: Anders Ylander
Marina Henriksson, vårdenhetschef Mölndals sjukhus. – Jag är lycklig lottad över att få vara med om ett sådant här försök, sa hon i samband med att försöket inleddes.
Foto: Anders Ylander
Undersköterskan Kafiye Taspinar upplever att försöket förändrat hennes liv men oroar sig samtidigt över vad som händer när det tar slut
Foto: Anders Ylander
Kafiye Taspinar kan ge mer av sig själv på jobbet - något de boende också märker av.
Foto: Anders Ylander
Forskaren Bengt Lorentzon har gjort följeforskningen efter sex månader på Svartedalens äldreboende.
Bo Anderssen, folkpartist och kritisk till försöken med sextimmars arbetsdag och har skrivit flertalet debattartiklar i ämnet.

GÖTEBORG. Svartedalens äldreboende i Göteborg införde sextimmars arbetsdag med fortsatt full lön på prov - ett projekt som snabbt förlängdes.

En utvärdering gjordes efter sex månader och nu har resultatet kommit i form av en rapport.

De som arbetar där är piggare, gladare och mindre stressade. De boende upplever de positiva effekterna av att personalen mår bättre.

Men kritiska röster hörs om försöken - att ha sextimmars arbetsdag är helt enkelt för dyrt.

Efter sex månader med sextimmars arbetsdag med bibehållen heltidslön har forskaren Bengt Lorentzon undersökt vad som hänt med både de arbetande och de boende på äldreboendet i Svartedalen i Göteborg, något som kallas för följeforskning. Han vill poängtera att det handlar om att resultaten har nåtts under en kortare period som försöket har pågått. I undersökningen har alla undersköterskor fått svara på frågor, hundra procent har valt att svara.  Och resultatet visar på en sak – att jobba sextimmarsdagar är något som arbetarna uppskattar.

Resultaten visar ett bättre mående hos personalen. De är piggare, gladare, mindre stressade och har mer tid för hyresgästerna. Dessutom har sjukfrånvaron minskat. I hela Göteborgs stad totalt har sjukfrånvaron ökat med 1,6 procent. I undersökningen har jämfört med ett annat äldreboende där man fortfarande jobbar motsvarande åtta timmar per dag.

– De första indikationerna visar att arbetstiden har ökat, de arbetade grundtummarna har ökat, det är bra. Hälsan är bättre och sjukfrånvaron är mindre, säger Bengt Lorentzon.

De boende ser positivt på satsningen

För att kunna genomföra satsningen har man anställt 14 undersköterskor på äldreboendet. Även de som bor på äldreboendet, av de som varit möjliga att intervjua, har ställt sig positiva till försöket.

– Om man ser till hyresgästernas perspektiv så finns det fler aktiviteter för dem och i äldreomsorg så finns det kvalitetsprogram och processer man ska följa och i de första tidiga indikationerna kan vi se att det är högre på det här äldreboendet. Det ger mycket tillbaka till hyresgästerna, de är lugnare och gladare, säger Bengt Lorentzon.

Det som har varit negativt i undersökningen är synpunkter på arbetstider, att man slutat en halvtimma senare än tidigare på det sista kvällspasset och tycker att det är sent.

"Överraskad"

Kostnaden för de första sex månaderna var 1,3 miljoner kronor. Projektledare är Monica Axhede, hon ser så klart positivt på utfallet av rapporten.

– Det är naturligtvis jätteroligt att man ser att medarbetarna mår bättre och omsorgstagarna upplever också att det är lugnare och att personalen har mer tid. Jag är lite överraskad att det blev så pass positivt, säger hon.

Kafiye Taspinar, 45, jobbar på äldreboendet som undersökerska och hon upplever att arbeta sex timmar i stället för åtta har förändrat hennes och kollegernas liv. Till en början var det lite krångligt med de nya schemana men allt eftersom föll även de bitarna på plats.

– Det är tungt arbete på avdelningen men det är betydligt, betydligt bättre. Sjukskrivningarna har minskat, personalen är piggare och gladare. Man ger mer av sig själv och så småningom känner även de boende det, säger hon.

De tio timmarna i veckan hon inte arbetar använder hon till vila, att träffa kompisar, gå på promenader eller handla.

– Jag har ju man, tre barn och hus men jag kommer ut mer. De märker av hur jag mår bättre och orkar mer, säger hon.

Oroar sig

Men hon och kollegerna oroar sig för vad som kommer hända när försöket tar slut och när de återgår till att jobba åtta timmar. Kafiye Taspinar berättar att personalen på äldreboendet inte vet hur de ska orka och många funderar på att fortsätta jobba sex timmar. Det eftersom de positiva effekterna överväger de extra tusenlapparna på lönen eftersom de anser att livskvaliteten är värd mer.

Även politikerna har engagerat sig i frågan. Vänsterpartiet, som drivit frågan som sextimmarsarbetsdag och jobbar för att genomföra fler försök ute i kommunerna.

– Många inom äldreomsorgen orkar inte jobba heltid och får därmed låga inkomster. Ofta är det kvinnor som drabbas, sa partiledaren Jonas Sjöstedt när han besökte äldreboendet.

Tycker att det blir för dyrt

Trots de goda resultaten som visats är inte alla positivt inställda till projektet. Bo Anderssen, folkpartist, tidigare ledamot i SDN Norra Hisingen och nu ledamot i fullmäktige är en av dem. Den kritik han framför är främst kring kostnaderna det skulle medföra om alla kommunalt anställda i Göteborg hade sex timmars arbetsdag.

– Det kostar Göteborgs stad netto fem miljarder, det är en skattehöjning med fem kronor och man måste anställa 25 procent mer. Det är svårt att få tag i kompetent folk, bara till det är projektet hade man svårt att få tag i undersköterskor, säger han.

Är inte det värt mycket att personalen mår bättre?

– De fattar ju att om vi skärper till oss och inte sjukskriver oss så kanske man förlänger projektet.

Bo Anderssen använder ett likande projekt i Kiruna som referens, där man efter tio år valde att avveckla. Han menar att man i Folkpartiet jobbar för stället kan lösa arbetssituationen på ett annat sätt, också genom att anställa fler personer och låta de personerna välja om de vill jobba sex timmar fast med avdrag på lönen.

Vårdförbundet vill se nationell förändring

Också Vårdförbundet har varit kritiskt mot försöken med sextimmars arbetsdag. Eftersom de anser att försöken exkluderar yrkesgruppen sjuksköterskor och att det i stället borde ske en förändring nationellt - att man går ifrån det så kallade tvåskiftet, dag och natt. De jämför med exempelvis Volvo och SKF att man inför fler tider som speglar verkligheten.

– I vården borde vi i stället jobba sexskift. Det är där vi inte får gehör av SKL, Sveriges kommuner och landsting, om man jämför med andra branscher ser våra villkor se väldigt annorlunda ut, säger Marita Tenggren på Vårdförbundet i Västra Götaland.

Dessutom tycker Marita Tenggren att det handlar om mycket pengar för att genomföra försöken där man kommer fram till ett resultat som hon tycker är självklart, att det är mindre slitsamt att jobba kortare dagar. Hon anser också att det är problematiskt att det inte kommer införas i övriga landet.

– Jag tycker inte att det tråkigt att någon får det bättre, men när man säger att det inte kommer breddinföras, då ser jag bara att man ser hur bra det skulle kunna vara för en väldigt liten skara, säger hon.

Andra lyckade försök

Svartedalens äldreboende är inte den enda arbetsplatsen i Göteborg där försök pågått med sex timmars arbetsdag. Mölndals sjukhus påbörjade i somras ett projekt där resultaten tidigt också visat sig vara bra. Operationsköerna har minskat, kvalitén på vården har höjts, personalen jobbar mer effektivt och det blir färre överlämningar som minskar risken för att information fallerar.

– Jag är lycklig lottad över att få vara med om ett sådant här försök. För första gången på många, många år kommer avdelningen att ha full bemanning av operationssköterskor till hösten, sa vårdenhetschef Marina Henriksson i samband med att försöket inleddes i somras.

Sedan tidigare är det väl känt att Toyotaverkstaden i Mölndal haft sextimmars arbetsdag med bibehållen lön för sina mekaniker. Där började man redan 2002 och har under tiden haft goda resultat som följd.

Efter tretton år kan man bland annat se friskare och nöjdare personal, färre frånvarodagar, längre öppettider och man har minskat sina väntetider med 50 procent.

De var först

Toyotas verkstad i Mölndal införde redan 2002 sextimmars arbetsdag med bibehållen lön för sina mekaniker.

Resultat efter 13 år är följande: Man har friskare och nöjdare personal som har färre frånvarodagar. Verkstaden har längre öppettider, snabbare service och har minskat väntetiderna med 50 procent.

Så många timmar skulle du tjäna

Om den arbetsplatsen du jobbar på skulle införa en sextimmars arbetsdag i stället för åtta, med bibehållen lön och där du har de lagstadgade fem veckornas semester blir det sammanlagt 470 timmar mindre per år du behöver arbeta som du kan lägga på annat.

Försöket blev en världsnyhet

Försöket med sextimmarsdag på Svartedalens äldreboende uppmärksammades med ett 100-tal artiklar i medier i England, USA, Nya Zeeland, Thailand, Kina, Vietnam, Kanada, Brasilien, Australien, Chile, Italien, Spanien, Holland, Tyskland, Frankrike och Bulgarien. Till och med Washington Post har rapporterat om försöket - även flera internationella tv-kanaler uppmärksammade Göteborg.