Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Personliga assistansen kan komma att privatiseras

Varbergs stadshus. Foto: NORA LOREK

En privatisering av den kommunala personliga assistansen kan bli verklighet i Varberg, skriver HN. 

Erland Linjer, M, ordförande i socialnämnden, menar att det skulle kunna spara fem-sex miljoner per år.

Men oppositionen är kritisk.

Frågan lyftes som ett extra ärende utöver den ordinarie dagordningen vid socialnämndens senaste möte.

– Jag tog upp det under övriga frågor. Det jag tog upp är ett förslag från Alliansen, det är förankrat hos gruppledarna för samtliga partier inom Alliansen, säger Erland Linjer, M, till HN.

Enligt honom skulle en privatisering kunna innebära en årlig besparning på fem-sex miljoner kronor.

I år väntas verksamheten gå mot ett underskott på nio miljoner, enligt den senaste delårsrapporten, skriver tidningen.

– Vi ska titta på hur den personliga assistansen utförs i dag. Om privata utförare kan utföra det med samma kvalitet men till en lägre kostnad så finns det ingen anledning att ha kvar verksamheten i kommunal regi. Kvaliteten skulle kunna säkerställas till exempel genom att man anställer ett par personer som jobbar nära den privata utföraren och säkerställer kvaliteten. Men kan en privat utförare inte utföra det med samma kvalitet så ska vi inte välja det alternativet, säger Erland Linjer, M, till HN.

Får hård kritik

Men oppositionen är kritisk.

Dels mot att frågan lyftes som ett extra ärende och inte först togs upp vid ett utskottsmöte, men också mot förslaget i stort.

– Man gör det för att man vill spara pengar och av ideologiska skäl. Detta drabbar en mycket utsatt grupp som har svårt att göra sin röst hörd, säger Turid Ravlo-Svensson, S, vice ordförande i socialnämnden, till HN.

Ordförande Erland Linjer, M, menar att tidsbrist var orsaken till att frågan direkt lyftes som ett extra ärende.

Ett beslut kring huruvida den personliga assistansen ska privatiseras eller inte kan komma före årsskiftet, skriver HN.