Personalens larm inifrån Migrationsverkets förvar

Förvaret i Kållered, obs genrebild.
Foto: LEIF JACOBSSON

Prostitution, narkotikabrott och en misstänkt mördare som flydde efter att ha hotat och skadat personal.

Nu larmar personalen på förvaret i Kållered om sin arbetsmiljö efter incidenterna.

Det genom ett brev riktat till migrationsminister Heléne Fritzon.

På förvaret i Kållered utanför Göteborg, som drivs av Migrationsverket, finns personer som väntar på att utvisas från Sverige. Förvaret har präglats av en rad dramatiska incidenter den senaste tiden. 

I mitten av januari kunde vi berätta att en man, som är misstänkt för mord i ett annat land, tillsammans med en kumpan flydde från förvaret efter att ha hotat och skurit personal med ett vasst föremål.

Flera incidenter på förvaret

Sedan dess har fler incidenter rapporterats. P4 Göteborg har berättat hur två kvinnor ska ha bedrivit prostitution inne på förvaret och att det även ska finnas ett frekvent drogmissbruk där. Uppgifterna kommer bland annat från gränspolisen och kommissarie Lars Skoglund – som menar att situationen är så allvarlig att förvaret bör stängas.

Enligt kanalens granskning så överensstämmer inte antalet polisanmälningar med det faktiska antalet incidenter.

Heléne Fritzon, migrationsminister och biträdande justitieminister.
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN

Nu kan vi berätta att ett brev som skickats till justitiedepartementet och som är riktat till migrationsminister Heléne Fritzon tar upp många av de allvarliga incidenterna. I brevet, som är undertecknat "Migrationsverkets personal", larmar brevskrivarna om en ohållbar arbetsmiljö. Rubriken på brevet är ”Allvaret på förvaret!”.


GRATIS! Ladda ner GT:s nyhetsapp i Iphone & Android


På en rad punkter – däribland ”minimal bemanning" och "ensamarbete” – argumenterar brevskrivarna för att ledningen inte tar de påstådda bristerna på allvar. Bland annat menar man att det inte finns tillräckligt med fastanställd personal och att vikarier inte har rätt förutsättning eller utbildning för att hantera svåra situationer som eventuella självmordsförsök.

Förvaret i Kållered, obs, genrebild.
Foto: LENNART REHNMAN

Personalens larm inifrån

Brevet sammanfattas så här:

Utöver de brister som nämnts kvarstår stora brister i den psykosociala arbetsmiljön. Oro, rädsla, missnöje, stress, sjukfrånvaro, personal med sömnproblem, magåkommor – det slätas över. Man gör i stället det raka motsatta. Man ger personalen en större och större administrativ börda som tar en allt större tid och kraft från verksamheten och även från det uppdrag Migrationsverket fått av regering och riksdag.”

Migrationsverket svarar, mejlledes, bland annat så här på kritiken från personalen:

"Migrationsverket tar alla signaler om brottslig verksamhet i våra lokaler på stort allvar. Vi ska anmäla misstanke om brott till Polismyndigheten, som utreder brottet. Vi har tydliga regler och riktlinjer för hur personalen ska agera när vi misstänker att det förekommer brottslig verksamhet på förvaret. Vi arbetar kontinuerlig med säkerheten på förvaren. Vi har bland annat utbildningsinsatser för vår personal och vi ser kontinuerligt över och förbättrar säkerheten i lokalerna. Det är viktigt att förvaret är en trygg plats för både de förvarstagna och vår personal."

Migrationsverkets svar

Migrationsverket svarar också att man inte känner igen kritiken från den enskilda polis som anser att försvaret bör läggas ner.  Beträffande prostitutionen svarar man att man inte har lagstadgat rätt att kontrollera eller undersöka besökare och deras motiv och beträffande rymningen svarar man att man ständigt arbetar med säkerheten och att det inte är meningen att förvarstagna ska kunna rymma.

Sedan bristerna uppdagats och efter att en intern utredning genomförts har myndigheten beslutat om anställa ytterligare en enhetschef som ska fungera som stöd till övriga chefer. 

GT har sökt Heléne Fritzon, vars pressekreterare hänvisar till Migrationsverket.


LÄS OCKSÅ: Misstänkt mördare på rymmen från förvaret